fbpx
side-area-logo
DIAGNOZOWANIE I LECZENIE ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA METODĄ MCKENZIEGO
80748968 - close up of hands applying physical pressure on female tailbone.
Kurs dla
  • fizjoterapeutów (tytuł magistra lub licencjata)
  • lekarzy
  • techników fizjoterapii
Formuła

I-IV modułów
Ilość godzin:
MODUŁ A – 28 godz. (4 dni)
MODUŁ B – 28 godz. (4 dni)
MODUŁ C – 28 godz. (4 dni)
MODUŁ D – 28 godz. (4 dni)

Terminy

EDYCJA XVI (2019)
MODUŁ C 27-30.08.2020
MODUŁ D 26-29.11.2020

EDYCJA XVI (2020)
MODUŁ A 24-27.09.2020
MODUŁ B 5-8.11.2020

Cena

Od dnia 7.02.2020 r. decyzją Zarządu Instytutu McKenziego uległa zmianie cena szkolenia na 1990,00 zł za moduł.

Informacje

Uczestnik otrzymuje
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowo-deserowe.
Punkty edukacyjne dla lekarzy

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 88/KKM/08/P-V z dnia 18.04.08 i uchwałą nr 112/KKM/08/P-V z dnia 16.06.2008 r. Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej Stowarzyszenie Instytut McKenziego Polska spełnia warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z siedzibą Instytutu (Poznań, ul. Strzecha 36) mocą uchwały 668/2008 z dnia 16.05.2008r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu Stowarzyszenie Instytut McKenziego Polska wpisany został do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, pod nr 63-000030-001-0001 i ma możliwość przyznawania punktów edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2004 (Dziennik Ustaw nr 231, poz. 2326) w ilości 1 godzina = 1 punkt edukacyjny.

Za poszczególne kursy można uzyskać następującą ilość punktów:
Kurs A – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych
Kurs B – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych
Kurs C – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych
Kurs D – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych

Instruktor

dr Tomasz Stengert

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydziale Lekarskim Specjalista w rehabilitacji medycznej, ortopedii i chirurgii urazowej.
Przez lata pracował w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Wiktora Degi w Poznaniu, gdzie pod koniec lat 90-tych prowadził oddział diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń kręgosłupa. Będąc lekarzem praktykiem skoncentrował się w latach 90-tych na leczeniu pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa tak w swojej działalności szpitalnej, jak i bogato rozwiniętej praktyce prywatnej. … czytaj więcej

Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenzie w latach pięćdziesiątych i obecnie jest najpopularniejszym sposobem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa powstałych na skutek urazu lub zespołów przeciążeniowych. Metoda ta także znajduje swoje zastosowanie w terapii bólu pojawiającego się w przebiegu zmian zwyrodnieniowych. Od innych metod fizjoterapii różni się własnym, oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu oraz zupełnie innym podejściem leczniczym.

Badanie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz kończyn. Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Kolejnym etapem jest badanie oparte na znajomości wzorów bólowych czyli charakterystycznej topografii objawów oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania. Taki sposób diagnozowania pozwala w wielu wypadkach znacznie wcześniej zidentyfikować źródło dolegliwości, niż mogą to zrobić skomplikowane drogie badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). Badanie przeprowadzone metodą McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy do jednego z zespołów klinicznych, wchodzących w układ autorskiego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa.

Największą zaletą metody McKenziego jest nastawienie na eliminację przyczyn problemów, nie zaś jedynie skutków, którymi są odczuwane przez chorego bóle. Celem nadrzędnym metody McKenzie jest przywrócenie możliwe pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego. Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.

Kurs podstawowy składa się z pięciu części, podzielonych okresami praktyki klinicznej, umożliwiających gromadzenie praktycznych doświadczeń. Całość trwa co najmniej 14 miesięcy i kończy się Egzaminem Uwierzytelniającym. Po jego pomyślnym złożeniu otrzymuje się prawo do używania tytułu Terapeuty Uwierzytelnionego (Certyfikowanego) Międzynarodowego Instytutu McKenziego oraz stosowny certyfikat honorowany na całym świecie.

Program

CZĘŚĆ A – ODCINEK LĘDŹWIOWY KRĘGOSŁUPA

Pierwsza część kursu podstawowego składa się z wykładów, dyskusji, demonstracji na pacjentach i sesji praktycznych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z koncepcją – ideą metody McKenziego oraz umożliwienie im dokonania klasyfikacji leczenia zespołów bólów kręgosłupa lędźwiowego. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać, którzy pacjenci są podatni na metodę biomechaniczną; a także odróżniać pacjentów zdolnych do skorzystania z samodzielnej terapii od tych, którzy wymagają udziału terapeuty w celu dokonania postępu w terapii. Eksponowana jest także zasadnicza rola PROFILAKTYKI w metodzie McKenziego. Zasady zapobiegania nawrotom bólu są częścią edukacji każdego pacjenta, podobnie jak metody radzenia sobie z nawrotami, jeśli takowe nastąpią.

CZĘŚĆ B – ODCINEK SZYJNY I PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA

Druga część kursu podstawowego powraca do koncepcji z części pierwszej i za pomocą demonstracji na pacjentach, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność tych samych metod w odniesieniu do innych części kręgosłupa. Prezentowana jest również diagnostyka różnicowa problemów związanych z odcinkiem Piersiowym i szyjnym kręgosłupa, a także objawów specyficznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, takich jak zawroty, bóle głowy i inne.

CZĘŚĆ C – MECHANICZNE DIAGNOZOWANIE I TERAPIA – KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY (KURS ZAAWANSOWANY) ORAZ KOŃCZYNY (KOŃCZYNA DOLNA)

Kurs w formie czterodniowych warsztatów polega na pełnym uczestnictwie w praktycznym rozwiązywaniu problemów klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa. Na segment C składają się:

– warsztaty w zakresie podstawowych technik manualnych (liczba uczestników jest ograniczona dla zapewnienia adekwatnej opieki dydaktycznej). Dogłębna analiza praktyki klinicznej

– praca – ćwiczenia w małych grupach – praktyczne rozwiązywanie problemów, demonstracja bardziej złożonych przypadków (na dwóch lub więcej pacjentach)

– zapoznanie się z literaturą fachową

– analiza przypadków pacjentów z objawami ze strony kończyny dolnej, ich diagnostyka i opracowanie programu leczenia tych zaburzeń

CZĘŚĆ D – MECHANICZNE DIAGNOZOWANIE I TERAPIA – KRĘGOSŁUP SZYJNY I PIERSIOWY (KURS ZAAWANSOWANY) ORAZ KOŃCZYNY (KOŃCZYNA GÓRNA)

Czwarta część kursu podstawowego, podobnie jak trzecia, jest zorganizowana w formie warsztatów w małych grupach. Główny nacisk kładzie się na zaawansowane techniki manualne, a także na pełne uczestnictwo w praktycznym rozwiązywaniu problemów na poziomie zaawansowanym. Segment D jest integralną częścią kursu podstawowego, niezbędną dla osiągnięcia kompetencji w zakresie metody McKenziego. Omawiane są też zasady biomechanicznego diagnozowania i leczenia objawów ze strony kończyny górnej.

Zapisz się na kurs