fbpx
side-area-logo
PNF PODSTAWOWY
PRIOPROCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION BASIC
duże zdjęcie
Kurs dla
  • fizjoterapeutów z tytułem licencjata
    i magistra
  • lekarzy
  • techników fizjoterapii
Formuła

2 części – 10 dni (100 h dydaktycznych)

Terminy

XIX edycja
9-13.06.2020 (cz.2)

XX edycja
8-12.07.2020 (cz.1)
5-9.08.2020 r. (cz.2)

XXI edycja
16-20.09.2020 (cz.1)
25-29.11.2020 r. (cz.2)

XXII edycja
30.09-4.10.2020 (cz.1)
2-6.12.2020 r. (cz.2)

Cena

3250,00 zł (cena za całość kursu)

Informacje


Po ukończeniu 10 dniowego kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje Międzynarodowy
Certyfikat, umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF. Szkolenie spełnia europejskie
standardy, a koncepcja jest uznana przez systemy ubezpieczenia zdrowotnego Unii Europejskiej. Kurs
posiada akredytację PTF.

Uczestnik otrzymuje:

– skrypt

– certyfikat ukończenia kursu pol.-ang.

Instruktor

mgr Ewa Górna 

magister rehabilitacji ruchowej, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1994) i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (1995), oligofrenopedagog, Międzynarodowy Instruktor koncepcji PNF (2005), od 2014r. IPNFA-Advanced Instructor, certyfikowany terapeuta terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy), fizjoterapeutka z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami pediatrycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi, nauczyciel akademicki (AWF – Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Warszawa) …(czytaj więcej)

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) jest koncepcją, która powstała w 1946 roku w Kalifornii. Jest efektem współpracy fizjoterapeutki Maggie Knott z neurofizjologiem dr Hermanem Kabata. To przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ nerwowo-mięśniowy) facilitowanie (ułatwianie). Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania koncepcja PNF szybko przestała być utożsamiana z techniką skierowaną wyłącznie dla pacjentów neurologicznych. Jeśli na co dzień pracujesz z pacjentami: neurologicznymi, ortopedycznymi, pracujesz w pediatrii, zajmujesz się leczeniem skolioz, wad postawy… metoda PNF jest dla Ciebie. Proponuje ona w terapii naturalne ruchy, zbliżone do aktywności dnia codziennego. W terapii wykorzystuje się, m.in. techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące i przeciwbólowe.

Program

CZĘŚĆ I

Dzień 1. Teoria i tułów

09:00     Powitanie, przedstawienie prowadzących i uczestników.

Omówienie programu kursu.

Wprowadzenie do koncepcji PNF – definicja, historia, filozofia

10:45     Zasady główne koncepcji PNF, sumowanie bodźców.

Praktyczne przykłady zastosowania.

Wzorce łopatki i miednicy – Elew. Ant.- Depr. Post.

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Wzorce ruchowe łopatki i miednicy z uwzględnieniem zasad głównych –

Elew. Post.- Depr. Ant.

15:45     Kombinacje wzorców łopatki i miednicy z uwzględnieniem filozofii i zasad

głównych

Różne sposoby nauczania ruchu

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 2. Praca na macie

8:30       Pytania z dnia poprzedniego

Techniki w PNF – Rytmiczne pobudzanie ruchu, Kombinacja skurczów

izotonicznych.

Powtórzenie wzorców łopatki i miednicy z wykorzystaniem technik

Stadia kontroli motorycznej

10:15     Wprowadzenie do pracy na macie. Obroty z wykorzystaniem wzorców łopatki i

miednicy

Facilitacja zmian pozycji: leżenie przodem – stanie z uwzględnieniem faz kontroli

motorycznej

Technika – Stabilizacja Zwrotna

13:00     Przerwa obiadowa

14:00:    Mata – rozwiniecie pracy z wykorzystaniem techniki Kombinacja skurczów

izotonicznych

15:45     Badanie pacjenta i planowanie terapii w PNF, ICF

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 3. Wzorce ruchowe

08:30     Pytania z dnia poprzedniego

Wzorce ruchowe – wprowadzenie. Wzorce ruchowe kkg i kkd.

Technika – Dynamiczna zwrotność ciągła, Replikacja (Odtwarzanie)

10:15     Rozwiniecie pracy we wzorcach z zastosowaniem technik

13:00     Przerwa obiadowa

14:00:    Techniki mobilizacyjne: Hold-Relax

16:15     Mata – rozwiniecie pracy w leżeniu tyłem (rotacja dla dolnego tułowia, mostek,

przejście do siadu prostego)

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 4. Tułów i chód

08:30     Pytania z dnia poprzedniego

Wprowadzenie do chodu.

10:15     Aktywności w pozycji siedzącej – korekcja tułowia, głowy, stóp, stabilizacja pozycji

Torowanie ustawiania

13:00     Przerwa obiadowa

14:00:    Facilitacja chodu z wykorzystaniem technik. Stanie obunóż równolegle,

w wykroku, przenoszenie cieżaru ciała, stanie jednonóż, chód w przód

Chód tyłem, chód bokiem,

16:30     Demonstracja pacjenta

Omówienie demonstracji

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 5.

08:30     Pytania z dnia poprzedniego

Wzorce ruchowe tułowia – Lifting, zastosowanie w różnych pozycjachwyjściowych

Chopping – zastosowanie w różnych pozycjach wyjściowych

11:00     Dynamiczne wzorce dla tułowia, powtórzenie techniki Trzymaj – Rozluźnij

13:30     Informacja na temat drugiej części kursu, pracy własnej kursantów w przerwie kursu

Praca domowa

Zakończenie dnia

CZĘŚĆ II

Dzień 6.

09:00     Powitanie, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, omówienie pracy domowej

Powtórzenie kombinacji wzorców łopatki i miednicy w 3 fazie kontroli motorycznej

11:15     Rozwiniecie wzorców ruchowych kkg ze zgięciem i wyprostem stawu łokciowego

Powtórzenie technik: Rytmiczne pobudzanie ruchu, Dynamiczna zwrotnośćciągła

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Facilitacja oddychania w różnych zespołach chorobowych

Technika: Hold-Relax – powtórzenie, przykłady praktyczne

16:00     Przygotowanie do pracy z pacjentami – sprawy organizacyjne

Badanie pacjenta i plan pracy

Budowanie terapii w oparciu o hipotezę – przykłady praktyczne

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 7.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia, powtórki

Rozwiniecie wzorców ruchowych kkd ze zgięciem i wyprostem stawu

kolanowego

Powtórzenie technik: Rytmiczne Pobudzanie Ruchu, Dynamiczna Zwrotność

Ciągła, Kombinacja Skurczów Izotonicznych

Technika: Contact-Relax

11:00     Powtórzenie i rozwiniecie facilitacji chodu. Chód w bok, tył, kroki skrzyżne,

Torowanie poszczególnych faz chodu

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Mata – zmiany pozycji, praca w siadzie prostym i bocznym

16:30     Uczestnicy kursu pracują z pacjentami

Przedstawienie pacjentów grupie

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 8.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia, weryfikacja poziomu wiedzy

Techniki stabilizacyjne – Rytmiczna stabilizacja, różnicowanie technik,

Wzorce ruchowe w różnych poz. wyjściowych

11:00     Progresja, leżenie bokiem – stanie

Wzorce ruchowe głowy i szyi

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Zmiana normalnej kolejności ruchu (Timing for emphasis)

Zadania praktyczne dla grupy

16:30     Uczestnicy kursu pracują z pacjentami

Przedstawienie pacjentów grupie

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 9.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia

Rozwiniecie wzorców ruchowych z ruchem zgięcia/wyprostu w stawie pośrednim

11:00     Funkcje wegetatywne – teoria i praktyka

Funkcje wegetatywne – oddychanie

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Technika Contract – Relax – wprowadzenie, różnicowanie, przykłady

wykorzystania

Kursanci przygotowują karty badania i terapii

16:30     Uczestnicy kursu pracują z pacjentami

Przedstawienie pacjentów grupie

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 10.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia

Omówienie pracy z pacjentami, postępów w terapii, przedstawienie pracy

domowej

Powtórki materiału zgodne z życzeniami grupy

11:00     Wzorce bilateralne symetryczne, asymetryczne

Kombinacje technik

Zadania praktyczne dla grupy

13:30     System szkolenia w koncepcji PNF

Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Zakończenie kursu podstawowego PNF

Zapisz się na kurs