fbpx
side-area-logo
MOBILIZACJE TRZEWNE W TERAPII MANUALNEJ
główne
Kurs dla
 • fizjoterapeutów
 • lekarzy
Formuła

4 dni – 35 godz. dydaktycznych

Terminy

w trakcie ustalania

Cena

1700,00 zł

Informacje

Uczestnik otrzymuje:
– skrypt
– certyfikat ukończenia kursu pol.-ang.
W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowo-deserowe.

Instruktorzy

dr n. med. Marian Majchrzycki D.O.

Osteopata, terapeuta manualny, fizjoterapeuta prowadzący od kilkunastu lat praktykę zawodową. Absolwent Wydziału Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Osteopatii w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii.

Wciąż się rozwija. Swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobywa podczas licznych kursów prowadzonych przez nauczycieli z Polski i z całego świata: Belgia, Francja, Portugalia, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Tybet. Pracował w klinikach na oddziałach: ortopedycznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. Obecnie student w Akademii Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej…czytaj więcej

mgr Dominika Kębłowska-Woszczek D.O.

Dyplomowany Osteopata (D.O.) z wyróżnieniem, zdobyty w jednej z najbardziej cenionych w Europie Szkole Osteopatów w Madrycie (Escuela de Osteopatia en Madrid- Gaia) filia na Mallorce. Magister Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego. Nauczyciel Akademicki, instruktorka kursów o tematyce trzewnej, ginekologicznej oraz leczenia stawów skroniowo-żuchwowych. Ukończyła m.in. Mastercurse powięzi, Osteopatia w pediatrii część 1i2, Osteopatia w reumatologii, The Rule of the Artery, The Neuro Endicrine Immune Sistem, Osteopatia w ginekologii i położnictwie…czytaj więcej

Terapia trzewna zajmuje się organami wewnętrznymi człowieka, a przede wszystkim ich zależnościami między sobą, jak i resztą organizmu. Należy je rozpatrywać  jako część całości, która jest ściśle ze sobą powiązana, uzależniona od siebie i podlegająca ciągłym ruchom wewnętrznym i zewnętrznym.

Narządy uzależnione są od przepony i oddychania, przez to są w ciągłym ruchu, gdyż unoszą się i wracają na swoje miejsce kilkanaście tysięcy razy dziennie, do tego dodajmy bicie serca, które wprawia siebie i cały organizm w ruch. Przez powiązania anatomiczne z systemem szkieletowym każdy nasz ruch powoduje również bierny ruch organów. Oprócz tego każdy organ posiada swój własny wewnętrzny sposób poruszania się, zgodny ze swoją funkcją i budową. Wszystkie te ruchy muszą ze sobą współgrać, by nie blokować funkcji danego narządu.

Manipulacje trzewne są stosowane w celu przywrócenia równowagi, struktura – funkcja, poprawy krążenia i likwidacji zastojów limfatycznych.

Cele kursu:

 • wprowadzenie do zagadnień dysfunkcji trzewnych oraz sposobu ich leczenia,
 • podwyższenie wiedzy z zakresu powiązań narządów trzewnych z układem nerwowym, powiązań między narządami trzewnymi, powiązań narządów wewnętrznych z kręgosłupem oraz rzutowanie dolegliwości z narządów trzewnych,
 • uzupełnienie wiedzy uczestników z zakresu wskazań i przeciwskazań do wykonywania technik manipulacji wisceralnych,
 • uporządkowanie wiedzy z zakresu anatomii topograficznej i palpacyjnej wybranych narządów wewnętrznych, układu moczowo-płciowego i przepony,
 • nauka wykonywania zaprezentowanych technik manualnych na poszczególnych narządach trzewnych, układzie moczowo-płciowym, przeponie i przeponie dna miednicy,
 • nauka umiejętności samodzielnego badania w kierunku wykluczenia patologii narządów wewnętrznych oraz badania elastyczności tkanek w kierunku ułatwionym i dysfunkcji, badania manualnego powierzchownego jamy brzusznej, badania ruchomości i elastyczności narządów, testu indukcji,
 • nabycie umiejętności samodzielnego i poprawnego wykonania mobilizacji narządów wewnętrznych, mobilizacji powięziowej narządów, technik globalnych jamy brzusznej (wielki manewr brzuszny, normalizacja sieci większej, test mobilności), a także proponowanych manipulacji i mobilizacji kręgosłupa w leczeniu dysfunkcji trzewnych.
Program
 1. Pojęcia ogólne w terapii trzewnej
 • Historia manipulacji trzewnych.
 • Pojęcie dysfunkcji.
 • Hipotezy możliwości powstawania dolegliwości powiązanych z narządami wewnętrznymi.
 • Funkcjonalne zaburzenia narządów wewnętrznych.
 • Wskazania i przeciwskazania do wykonywania technik manipulacji wisceralnych.
 • Ruchomość trzewna podczas oddychania.
 • Powiązania narządów trzewnych z układem nerwowymwym.
 • Powiązania między narządami trzewnymi.
 • Powiązania narządów wewnętrznych z kręgosłupem.
 • Rzutowanie dolegliwości z narządów trzewnych.
 1. Diagnostyka różnicowa narządów wewnętrznych dla potrzeb manipulacji trzewnych.
 • Badanie w kierunku wykluczenie patologii narządów wewnętrznych.
 • Anatomia topograficzna i palpacyjna wybranych narządów wewnętrznych.
 • Badanie elastyczności tkanek w kierunku ułatwionym i dysfunkcji.
 • Badanie manualne: powierzchowne jamy brzusznej (z podziałem na ćwiartki – napięcie powięziowe).
 • Badanie ruchomości i elastyczności narządów.
 • Testy indukcji.
 1. Techniki:
 • Mobilizacja narządów wewnętrznych.
 • Mobilizacja powięziowa narządów.
 • techniki globalne jamy brzusznej (wielki manewr brzuszny, normalizacja sieci większej, test mobilności).
 • Manipulacje i mobilizacja kręgosłupa proponowane w leczeniu dysfunkcji trzewnych.
 1. Struktury omawiane na kursie:
 • Wątroba i pęcherzyk żółciowy: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Żołądek i przełyk: anatomia fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Dwunastnica i jelito cienkie: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Jelito grube: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Układ moczowo-płciowy: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Przepona: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Mięsień biodrowo-lędźwiowy: anatomia, rola w powstawaniu dysfunkcji trzewnych połączenia z narządami wewnętrznymi. Techniki manualne.
 • Przepona dna miednicy. Rola w powstawaniu dysfunkcji trzewnych połączenia z narządami wewnętrznymi. Techniki rozluźniania.
Zapisz się na kurs