fbpx
side-area-logo
PNF ROZWIJAJĄCY
PRIOPROCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION ADVANCED
DSC03995
Kurs dla
 • fizjoterapeuci i lekarze
 • warunkiem przystąpienia do kursu rozwijającego jest ukończenie szkolenia PNF podstawowego oraz półroczna przerwa, przeznaczona na zbieranie doświadczenia w pracy z pacjentem
Formuła

50 godzin (5 dni)

Terminy

termin zostanie ustalony po zebraniu się min. 8 uczestników

Cena

2100,00  zł
opłata rezerwacyjna 300,00 zł

Informacje

Uczestnicy kursu zdają test teoretyczny oraz egzamin praktyczny.
Pozytywne zaliczenie obydwu części skutkuje uzyskaniem dyplomu „Dyplomowany Terapeuta PNF”.

Kurs PNF rozwijający może być prowadzony wyłącznie przez Instruktora „Advanced Instructor” uznanego przez międzynarodową organizację IPNFA.

Uczestnik otrzymuje:

 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu pol.-ang.
Instruktor

dr Ewa Górna 

Od 14 lat Międzynarodowy Instruktor koncepcji PNF.
Od 2014 r. IPNFA – Advanced Instructor.
Magister rehabilitacji ruchowej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie).
Specjalista w dziedzinie fizjoterapii.
Fizjoterapeutka z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami pediatrycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi.
Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Certyfikowany terapeuta terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy)…(czytaj więcej)

Celem kursu jest rozwinięcie wiedzy zdobytej na poziomie podstawowym o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Prezentowana jest analiza ruchu i funkcji oraz funkcjonalne zastosowanie tej koncepcji rehabilitacyjnej, w zakresie poszerzonym w stosunku do kursu podstawowego. Uczestnicy uczą się zasad wykonywania testów specyficznych dla metody PNF oraz rozwiązywania typowych problemów związanych z dysfunkcjami pacjenta m.in. poprzez naukę różnych wariancji i kombinacji technik oraz wzorców (m.in. w różnych pozycjach ciała pacjenta).

Intensywna praca z pacjentem pozwala na praktyczne utrwalenia zdobytej wiedzy pod okiem instruktora. Prowadzący wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wybranych zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.

Program
 1. Zaawansowane umiejętności PNF

PNF 3 jest kursem rozwijającym, który zawiera przegląd treści poziomu 1+2, ale na wyższym poziomie, oraz zaawansowane odmiany umiejętności PNF:

 • odpowiednie kombinacje wszystkich Procedur Głównych
 • odpowiedni wybór i kombinacja technik

1.1. Techniki PNF

Definicja, wykonanie, cele:

 • Ponawiany Stretch na początku ruchu (Repeated Stretch from the Beginning of Range)
 • Ponawiany Stretch w czasie ruchu (Repeated Stretch through Range)
 • Trzymaj-Rozluźnij (Hold-Relax) – wykonanie pośrednie z użyciem hamowania antagonistami
 • Napnij-Rozluźnij (Contract-Relax) – wykonanie pośrednie z użyciem hamowania antagonistami

Cele
Kursanci potrafią:

 • Wymienić cele każdej techniki opisać wykonanie każdej techniki
 • Zademonstrować prawidłowe wykonanie praktyczne każdej techniki z różnymi wzorcami w różnych pozycjach

1.2. Wzorce PNF

 • Odmiany i kombinacje wzorców w różnych pozycjach pacjenta (leżenie przodem, leżenie na boku, sidzenie, stanie i.t.p.) i z różnymi technikami
 • Odmiany wzorców ramienia, włącznie ze wszystkimi odmianami bilateralnymi i wzorcami thrust
 • Odmiany wzorców kończyn dolnych, włącznie ze wszystkimi odmianami bilateralnymi
 • Wzorce głowy w różnych pozycjach (leżenie tyłem, przodem, siedzenie)
 • Odmiany wzorców tułowia włącznie z kombinacją kończyn dolnych i górnych

Cele
Kursanci potrafią:

 • Wymienić wszystkie komponenty stawowe wzorców
 • Wyjaśnić „szynę ruchu” („groove”) i prawidłowe wykonanie („Timing”) każdego wzorcaWykonać wzorce z:
 • prawidłowym chwytem
 • prawidłową pozycją wyjściową i rozciągnięciem
 • odpowiednim i prawidłowym wykonaniem w czasie („Timing”)
 • prawidłowym oporem
 • ergonomiczną pracą ciałem („Body mechanics”)
 • Powiązać każdy wzorzec z aktywnością funkcjonalną, jak również opisać aktywność mięśniową albo ruch
 • Zaplanować, analizować i opisać możliwą irradiację, którą można osiągnąć w danym wzorcu
 • Wymienić i zademonstrować przykłady użycia wzorców w terapii na poziomie strukturalnym
 • Zaplanować terapię PNF wykorzystując wszystkie odpowiednie wzorce

1.3. Chód

 • Torowanie wchodzenia i schodzenia po schodach
 • Torowanie zmian kierunku w staniu

Cele
Kursanci potrafią:

 • Zademonstrować możliwości torowania zaawansowanych aktywności w chodzie: wchodzenie i schodzenie po schodach, zmiany kierunku w staniu
 • Rozpoznać główne odchylenia normalnego chodu wraz z leżącymi u ich podłoża zaburzeniami, również w czasie chodu po schodach i zmian kierunku
 • Wykorzystując plan terapii PNF zastosować odpowiednie torowanie chodu po schodach i w czasie zmian kierunku
 • Zidentyfikować zaburzenia, które w chodzie mogą być torowane na najwyższym poziomie aktywności

1.4. Aktywności

 • Normalny rozwój motoryczny jako podstawa pracy na materacu
 • Rozwinięcie pracy na materacu włącznie z ruchomą płaszczyzną podparcia oraz użyciem wszystkich technik
 • Wykorzystanie zasad nauczania motorycznego
 • Zaawansowany trening chodu w różnych zaburzeniach chodu i przy spastyczności
 • Zaawansowane torowanie funkcji życiowych PNF wykorzystywany do zadań funkcjonalnych i celowanego działania zaadaptowanego do realnych sytuacji życiowych, włącznie z demonstracją wykonania dwóch zadań w jednym czasie (dual task)
 • Stymulacja myślenia skierowanego na określony cel i planowanie terapii

Cele
Kursanci potrafią:

 • Opisać normalny rozwój motoryczny w odniesieniu do pracy na materacu
 • Zademonstrować możliwości zaawansowanego torowania aktywności na materacu włącznie z ruchomą płaszczyzną podparcia oraz użyciem wszystkich technik
 • Wykorzystać zasady nauczania motorycznego w torowaniu aktywności życia codziennego
 • Rozpoznać zaburzenia które mogą być torowane do poprawy aktywności dnia codziennego

1.5. Torowanie ruchów żuchwy, ruchów twarzy i połykania

Cele
Kursanci potrafią:

 • Rozpoznać dysfunkcje twarzy i dysfunkcje życiowe oraz zaburzenia leżące u ich podłoża
 • Torować funkcje twarzy korzystając z technik PNF
 • Torować funkcje języka i ruchy żuchwy korzystając z technik PNF
 1. Rozwiązywanie problemów
 • Zostaną przedstawione różne częste problemy/dysfunkcje tułowia, kończyny górnej i dolnej w czasie terapii w oparciu o przypadki kliniczne oraz demonstrację pacjenta.
 • Przyczyny zaburzeń włącznie z osłabieniem, ograniczeniem zakresu ruchu, zmniejszoną stabilnością, bólem, problemami z koordynacją, problemami równowagi, problemem planowania motorycznego, obniżoną percepcją, zaburzoną świadomością i problemami napięcia takimi jak spastyczność, sztywność albo wiotkością.
 • Diagnozy schorzeń neurologicznych, mięśniowo-szkieletowych oraz krążeniowo-oddechowych leżących u podłoża zaburzeń.

Cele
W zakresie rozwiązywania problemów i tworzenia planu terapii uczestnicy kursu potrafią:

 • Wykonać odpowiednie badanie pacjenta i w odniesieniu do badania sprawnie rozwinąć terapię
 • Wyróżnić z pomocą nadrzędne i podrzędne problemy i wyznaczyć odpowiednie cele
 • Wyjaśnić znaczenie kliniczne postępowania od badania do planu terapii
 • Wybrać odpowiednie pozycje wyjściowe, wzorce i techniki
 • Zademonstrować zastosowanie pozytywnego rozpoczęcia terapii (positive approach) w czasie pracy z pacjentem w oparciu o cele stawiane przez pacjenta oraz jego życzenia
 • Przeprowadzić prostą demonstrację pracy metodą PNF skupiając się na jednym głównym problemie
 • Włączyć w pracę z pacjentem testy oraz testy kontrolne na poziomie aktywności i poziomie zaburzeń (strukturalnym) w odniesieniu do ICF
  treść ze strony Polskie Stowarzyszenie metody PNF
Zapisz się na kurs