fbpx
side-area-logo
TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA
I moduł czaszkowo-krzyżowa
Kurs dla
 • fizjoterapeutów
 • lekarzy
 • psychologów
 • pedagogów
 • logopedów
 • neurologopedów
 • terapeutów behawioralnych
Formuła

I-VII modułów
Ilość godzin: 187

I MODUŁ – 40 godz. (4 dni)
II MODUŁ – 20 godz. (3 dni)
III MODUŁ –  22 godz. (3 dni)
IV MODUŁ – 40 godz. (4 dni)
V MODUŁ – 20 godz. (3 dni)
VI MODUŁ – 20 godz. (3 dni)
VII MODUŁ – 25 godz. (3 dni)

Kursanci uczestniczą w modułach po kolei od I do VII. Po ukończeniu modułu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do pracy z pacjentem na poziomie zdobytym na kursie.
Po zakończeniu szkolenia I-VII istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach dla terapeutów prowadzonych w Warszawie przez dr AndreeAxt.

Terminy

VI MODUŁ – 5-7.06.2020
VII MODUŁ – 10-12.07.2020

NOWA GRUPA!
I MODUŁ – 27-30.08.2020 – ZMIANA TERMINU
II MODUŁ – 9-11.10.2020
III MODUŁ – 19-22.11.2020
IV MODUŁ – 15-17.01.2021
V MODUŁ – 19-21.03.2021
VI MODUŁ – 7-9.05.2021
VII MODUŁ – w trakcie ustalania

Cena

I MODUŁ – 1350,00 zł
II MODUŁ – 990,00 zł
III MODUŁ – 990,00 zł
IV MODUŁ – 1350,00 zł
V MODUŁ – 990,00 zł
VI MODUŁ – 990,00 zł
VII MODUŁ – 990,00 zł

Informacje

Uczestnik otrzymuje:
– skrypt
– certyfikat ukończenia kursu pol.-ang.
W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowo-deserowe.

Instruktor

mgr Justyna Sadowska

Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji , Certyfikowany Instruktor Terapeuta Terapii Czaszkowo-krzyżowej wg podejścia biodynamicznego. Pracuje z najmłodszymi pacjentami – od wcześniaków, po dzieci w wieku szkolnym, zarówno zdrowymi jak i z różnymi schorzeniami: MPDz, ADHD, autyzm, asymetrie, wady wymowy, brak zintegrowanych odruchów, wady wrodzone.

Ukończyła m.in.

 • całościowe szkolenie Terapii Czaszkowo-krzyżowej moduły I-VI
 • liczne warsztaty z zakresu TCK -Szyszynka, Serce, Oko, Ucho, Autyzm,
 • kurs PNF,
 • kurs PNF w pediatrii …(czytaj więcej)

Terapia czaszkowo-krzyżowa to model pracy wywodzący się z osteopatii, który polega na wyczuwaniu za pomocą delikatnego nacisku dłoni nieprawidłowości oraz napięć, a następnie za pomocą odpowiednio skomponowanych technik uwolnieniu ich. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest formą odbierania informacji, który każdy z nas nosi w sobie od momentu poczęcia aż do chwili obecnej. Nośnikiem tych informacji jest płyn rdzeniowo-mózgowy, który krążąc w naszym organizmie począwszy od przestrzeni czaszki, poprzez kanał kręgowy aż do kości krzyżowej, a stamtąd do wszystkich narządów naszego ciała i najdalej oddalonych komórek poprzez „obmywanie” zakończeń nerwowych, które je unerwiają. Pulsowanie tego płynu powoduje niemal niezauważalny ruch kości czaszki, kości krzyżowej, które terapeuta odczytuje i interpretuje zgodnie z tym, co organizm chce przekazać. Organizm jest całością – nie funkcjonuje jako ręka, noga czy oko-ból w jednym obszarze poprzez sieć połączeń nerwowych, tkankę łączną ,która łączy nasze ciało w jedno jest przenoszony za pomocą ruchu płynu rdzeniowo-mózgowego jako informacja o deformacji, blokadzie, zaburzeniu. Wszystkie nieprawidłowe napięcia w naszym ciele zaburzają ten rytm. Terapia czaszkowo-krzyżowa umożliwia odnajdywanie tych nieprawidłowości, umożliwia ich „uwolnienie” oraz „samo-leczenie” organizmu. W ciągu ostatnich lat stała się ona jedną z najszybciej rozwijających się metod leczniczych. Pacjenci, niezależnie od wieku i dolegliwości, zauważają u siebie poprawę zdrowia, co powoduje, że z leczenia korzysta coraz większa liczba osób. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest absolutnie bezpieczna i bardzo delikatna, odpowiednia dla osób w każdym wieku. Bardzo duże i spektakularne efekty tego rodzaju leczenia odnotowuje się w leczeniu dzieci, szczególnie dzieci z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową i porażeniem mózgowo – rdzeniowym oraz zespołu Aspergera.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest bardzo pomocna w leczeniu:

stanów pourazowych (po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach), wszelkich napięć układu nerwowego, dolegliwości kręgosłupa i stawów obwodowych, mózgowego porażenia dziecięcego, dolegliwości po zabiegach stomatologicznych i przy noszeniu aparatów ortodontycznych, bóli głowy i migren, chronicznych zmęczeni, nerwobóli, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju i przemęczenia, obniżonej odporności, nerwicy, autyzmu, nadpobudliwości u dzieci, zaburzeń koncentracji u dzieci, niektórych rodzajów bezpłodności, niestrawności różnego pochodzenia, nietrzymania moczu, depresji poporodowej, urazów okołoporodowych matki i płodu, stanów depresyjnych po traumach fizycznych.

Kursy są certyfikowane przez CSTPAM oraz AQTM

Program

I Moduł

ODDECH ŻYCIA

 1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej – anatomia i fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego.
 2. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego.
 3. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie.
 4. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii.
 5. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowo-biodrowych, stawach lędźwiowo-krzyżowych
 6. Rozluźnianie kości czaszki
 7. Pompa dr Stone a.
 8. „Ukształtowanie” czaszkowe
 9. Drenowanie zatok opony twardej mózgu
 10. Protokół zbiorczy postępowania terapeutycznego

II Moduł

PŁYWY I PULSACJE – LINIE ŚRODKOWE, ZAISKRZENIA, OMÓWIENIE I ZASTOSOWANIE TERAPEUTYCZNE TRZECH RYTMÓW CZASZKOWYCH

 1. Pochodzenie rytmów i pływów
 2. Rytmy i pływy w przyrodzie
 3. Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe
 4. Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływy : długi, średni i impuls pierwotnego oddychania
 5. Ćwiczenia praktyczne

III Moduł

PRACA W RYTMACH ŚREDNIM I DŁUGIM. STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (TMJ). RÓWNOWAŻENIE KOŚCI GNYKOWEJ I ZESPOŁÓW MIĘŚNI GNYKI. DRENOWANIE ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA W USTACH

 1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości – kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego, budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne
 2. Zatoki żylne mózgu- anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa
 3. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język ,podniebienie twarde, zęby, kości jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej
 4. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie

IV Moduł

PRACA Z TRAUMĄ SOMATOEMOCJONALNE ODWIJANIE I INNE TECHNIKI POMOCNE W PROBLEMACH POST-TRAUMATYCZNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA PRACA Z TRAUMĄ WG. KONCEPCJI PETERA LEVINE’A. RÓWNOWAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO (POLY-VAGAL SYSTEM WG. S.PORGES’A)

 1. Trauma – rodzaje, objawy, etapy leczenia
 2. Metody pomocne w uwalnianiu traumy
 3. „Cysty energetyczne” i metody ich uwalniania
 4. Teoria mnogości (wielofunkcyjności nerwu błędnego)SYSTEM POLYVAGAL S.PORGES
 5. Podział i funkcje układu nerwowego
 6. Zaiskrzenia –Zapłodnienia, Serca, Porodowe

V Moduł

PRACA Z UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM, LIMFATYCZNYM I NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI

 1. Układ odpornościowy – anatomia i fizjologia
 2. Drenowanie zatok wg Geda Sumnera
 3. Równoważenie wzorców długoliniowych (układy z terapii polarity)
 4. Zaiskrzenie ośmiu nieśmiertelnych komórek
 5. Omówienie ważności zaiskrzeń w BTCK dla zdrowia pacjenta
 6. 6.Narządy wewnętrzne -anatomia i fizjologia
 7. Praca z poszczególnymi narządami wewnętrznymi (wątroba, nerki, jelita, okrężnica, żołądek, śledziona)
 8. protokół zbiorczy pracy z równoważeniem układów: odpornościowy, limfatyczny, narządy wewnętrzne

VI Moduł

PRACA Z DZIEĆMI TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA, TERAPIA POLARITY, MASAŻ METAMORFICZNY, DZIECIĘCY MASAŻ MOTYLKOWY

 1. Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci.
 2. Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi.
 3. Układy terapeutyczne TCK i Polarity
 4. Metamorficzny masaż stóp.
 5. Dziecięcy masaż motylkowy.
 6. Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja)
 7. Specyficzne problemy u dzieci.

VII Moduł

EMBRIOLOGIA, PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY, W POŁOGU , PRACA Z NOWORODKIEM

 1. Embriologia i terapia
 2. Kobieta ciężarna i płód
 3. Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu
 4. Proces porodowy i traumy okołoporodowe
 5. Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt
 6. Układy terapeutyczne tck i Polarity dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzie
Zapisz się na kurs