fbpx
side-area-logo
Terapia manualna punktów spustowych  w dysfunkcjach narządu ruchu
5
Kurs dla
 • fizjoterapeutów
 • studentów fizjoterapii
 • terapeutów manualnych
Formuła

2 dni – 23 godz. dydaktyczne

Terminy

14-15.03.2020 r.
Zmiana terminu na: 27-28.06.2020 r.

II edycja: 19-20.09.2020

Cena

700,00 zł

Informacje

Uczestnik otrzymuje:
– skrypt
– certyfikat ukończenia kursu pol.-ang.
W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowo-deserowe.

Instruktor

mgr Michał Dylewski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na kierunku fizjoterapia. Główny specjalista do spraw diagnostyki układu ruchu w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym Układu Ruchu. Koordynator ds. rozwoju rehabilitacji w Klinice Uzdrowiskowej w Ciechocinku. Pracownik Centrum Terapii Manualnej im profesora F. Kaltenborna Wykładowca Bydgoskiej Szkoły Wyższej z zakresu biomechaniki, terapii manualnej, diagnostyki funkcjonalnej. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych dotyczących zarówno umiejętności klinicznych, jak i rozwijających możliwości badawcze z wykorzystaniem zaawansowanych  technicznie urządzeń biomechanicznych, … czytaj więcej

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaburzeń mięśniowo-powięziowych związanych z występowaniem punktów spustowych oraz z wybranymi metodami ich lokalizacji oraz terapii.
Uczestnik uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy dotyczącej nie tylko terapii zdiagnozowanych punktów spustowych z wykorzystaniem różnych technik, ale przede wszystkim umiejętność lokalizacji zarówno mięśni, w których takie punkty mogą występować u konkretnych pacjentów, jak i samych punktów spustowych. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu uczestnik dostaje gotowe do wykorzystania narzędzie zwiększające skuteczność prowadzonej przez niego terapii.

Konstrukcja programu koncentruje się na kluczowych elementach z punktu widzenia praktyki klinicznej. ​ 

  • Po pierwsze – uczestnicy kursu otrzymają dużą dawkę wiedzy teoretycznej, niezbędnej do zrozumienia zjawiska jakim są punkty spustowe i do jakich zaburzeń funkcjonalnych mogą prowadzić.
  • Po drugie – uczestnicy poznają sposoby czynnościowej oceny i lokalizacji mięśni, w których jest największa szansa znalezienia punktu spustowego, a także określenia który z dysfunkcyjnych mięśni należy poddać terapii w pierwszej kolejności.
   Duża cześć punktów spustowych jest punktami latentnymi, które nie dając samoistnego bólu mogą prowadzić do dużych zmian funkcjonalnych. Dlatego kluczową z punktu widzenia indywidualizacji i skuteczności terapii jest właśnie kwestia wyboru miejsc poddawanych terapii – często innych niż te które pacjent wskazuje jako bolesne.
  • Po trzecie – uczestnicy nauczą się lokalizować punkty spustowe w określonych mięśniach oraz zasad ich palpacji gdy już dokonany został wybór dysfunkcyjnych mięśni.
  • Po czwarte – uczestnicy nabędą umiejętność wykonywania różnych technik terapeutycznych w pracy ze zlokalizowanymi punktami spustowymi, doboru technik i ich łączenia

Umiejętności, które uczestnik zdobędzie po szkoleniu:

  • Założeniem podstawowym autora tego szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które umożliwią wprowadzenie do własnej praktyki klinicznej uczestnika szkolenia terapii punktów spustowych.
  • Uczestnik po szkoleniu będzie mógł wykorzystać uzyskane umiejętności i wiedzę do wyszukania poprzez ocenę funkcjonalną mięśni z występującymi punktami spustowymi powodującymi dysfunkcje pacjenta, lokalizacji punktów spustowych, doboru i wykonania technik terapeutycznych na punkty spustowe.
  • Uczestnik szkolenia otrzyma gotowy do użycia koncept pracy z punktami spustowymi w dysfunkcjach układu ruchu – od diagnozy do terapii.
Program

Wykłady i zajęcia praktyczne są prowadzone przez jednego wykładowcę na podstawie własnego, autorskiego programu.

CZEŚĆ TEORETYCZNA (6h)

1.     Definicja i rodzaje punktów spustowych
2.     Podstawy fizjologiczne punktów spustowych
3.     Objawy kliniczne punktów spustowych, przeciwwskazania do terapii
4.     Czynniki sprzyjające powstawaniu punktów spustowych
5.     Sposoby lokalizacji i palpacji punktów spustowych
6.     Metody terapeutyczne  (ucisk ischemiczny, uwalnianie pozycyjne, (PIR, delikatny dotyk (soft touch) i inne)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (17h)

1.     Badanie objawów klinicznych
2.     Zasady palpacji punktów spustowych
3.     Wykonywanie wybranych technik terapeutycznych (ucisk ischemiczny, uwalnianie pozycyjne, (PIR, delikatny dotyk (soft touch), zintegrowany systemy terapeutyczne i inne)
4.     Lokalizacja, palpacja i terapia wybranych punktów spustowych w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
5.     Lokalizacja, palpacja i terapia wybranych punktów spustowych w obrębie kończyny dolnej i obręczy biodrowej

Zapisz się na kurs