fbpx
side-area-logo
TERAPIA MANUALNA W KONCEPCJI OSTEOPATYCZNEJ
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I LECZENIE

2
Kurs dla
 • fizjoterapeutów z tytułem licencjata
  lub/i magistra
 • techników fizjoterapii
 • lekarzy
Formuła

5 modułów –  120 h dydaktycznych

Terminy

II edycja

IV MODUŁ 19-21.06.2020
V MODUŁ w trakcie ustalania

III edycja

I MODUŁ 11-13.09.2020
II MODUŁ 20-22.11.2020
III MODUŁ 22-24.01.2021
IV MODUŁ 19-21.03.2021
V MODUŁ 22-24.05.2021

UWAGA! Każdy moduł można realizować niezależnie (nie w kolejności). Można uczestniczyć we wszystkich modułach lub w wybranych.

Cena

1090 zł/moduł

Informacje

Kurs posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Uczestnik otrzymuje:

– skrypt

– certyfikat ukończenia kursu pol.-ang.

Instruktor

dr n. med. Marian Majchrzycki D.O. 

osteopata, terapeuta manualny, fizjoterapeuta prowadzący od kilkunastu lat praktykę zawodową. Absolwent Wydziału Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Osteopatii w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prelegent licznych konferencji naukowych, autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii. Swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobywa podczas licznych kursów prowadzonych przez nauczycieli z Polski i z zagranicy. Pracował także w klinikach na oddziałach: ortopedycznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii.

Założyciel Akademii Terapii Manualnej oraz twórca szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu terapii manualnej i masażu. Obecnie student w Akademii Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej. (czytaj więcej)

mgr Marcin Hoffmann D.O.

dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i 5-cio letnich studiów z zakresu osteopatii na Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia) oraz uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń podyplomowych z zakresu osteopatii, terapii manualnej i rehabilitacji.

Terapeuta z dziesięcioletnim doświadczeniem klinicznym prowadzący prywatny gabinet osteopatii i rehabilitacji, specjalizujący się w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

Współautor i wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu i specjalistycznego szkolenia dla lekarzy stomatologów dotyczące diagnostyki i leczenia manualnego w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych…(czytaj więcej)

mgr Włodzimierz Ciepała

absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i 5 letnich Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine, Belgia.

Certyfikowany terapeuta: Terapii manualnej Kaltenborn- Evjenth, metody PNF, Terapii manualnej wg.B Mulligana, Europen FDM Association, Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków.

Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu leczenia osteopatycznego i diagnostyki różnicowej w terapii manualnej. Na co dzień pracuje i zarządza Centrum rehabilitacji i osteopatii ,,Neuron” w Miechowie i Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmuje się terapią pacjentów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi …(czytaj więcej)

To autorskie szkolenie stworzone przez terapeutów (fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów) na bazie zdobytej wiedzy na licznych kursach oraz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami.
Kursy Terapii Manualnej obejmują szczegółową anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz propozycje zastosowania terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu.

Czym jest terapia manualna?
Terapia manualna to metoda diagnozowania i leczenia dysfunkcji (utraty ruchomości) w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych ludzkiego ciała. W terapii wykorzystywane są techniki manualne (np. manipulacje, mobilizacje, techniki powięziowo- mięśniowe) wpływające na system mięśniowo- powięziowy, nerwowy, naczyniowy i trzewny.

Atuty Kursu Terapii Manualnej dla fizjoterapeutów
Kurs Terapii Manualnej prowadzony jest w sposób kompleksowy co oznacza, że nie tylko pokazujemy techniki manualne ale także zwracamy dużą uwagę na prawidłowo przeprowadzoną diagnostykę różnicową.

Kurs prowadzony jest przez 3 doświadczonych terapeutów, dzięki czemu kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.
Naszą wiedzę zdobywaliśmy na licznych szkoleniach odbywających się zarówno w kraju jak i za granicą. Wieloletnia praktyka i doświadczenie kliniczne pozwoliło nam ułożyć unikatowy program szkoleń.
Kurs posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym.

UWAGA! Moduły można realizować nie w kolejności

Moduł I Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego. (25 godz.)
Moduł II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna. (25 godz.)
Moduł III Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. (23 godz.)
Moduł IV Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego. (23 godz.)
Moduł V Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. Powtórki i klinika. Egzamin praktyczny. (24 godz.)

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
Ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Znajomość diagnostyki sprawia, że terapeuta staje się bardziej świadomy i odpowiedzialny w leczeniu Pacjenta, poznaje swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Klasyfikuje Pacjenta do terapii manualnej podejmując decyzję czy powinien go leczyć i w jaki sposób lub skierować do innego specjalisty. Dzięki temu zdobywa się zaufanie u Pacjenta oraz wśród innych specjalistów ze środowiska medycznego. Zdobyte umiejętności wpływają na skuteczniejsze planowania i prowadzenia terapii.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna.
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych, ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych, co jest niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, co przekłada się na skuteczność leczenia.

3. Techniki manualne.
Na kursie przedstawiona zostanie propozycja użycia technik manualnych, stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Dobór technik wynika z naszego doświadczenia, wieloletniej pracy z pacjentem oraz wiedzy zdobytej na licznych kursach i szkoleniach. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe.
Przenoszenie napięć w ciele człowieka. Nauka globalnej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej. Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć (sił) w ciele człowieka to umiejętność, która pozwoli na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne.
Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności zbierania wywiadu, badania różnicowego, oceny funkcjonalnej oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentem.

Program

MODUŁ I
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego

 1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.

Ogólna koncepcja pracy z pacjentem.
Protokół diagnostyczny.
Badania ruchomości odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i miednicy.

Testy globalne, testy kliniczne (semiologiczne), testy funkcjonalne ruchomości stawowej i tkankowej:
– testy: zgięcie, wyprost, rotacja, skłon do boku w pozycji stojącej i siedzącej – testy globalne odcinka lędźwiowego
– analityczne testy ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa w pozycji siedzącej i leżenia na brzuchu
– przesiewowe testy neurologiczne: czucie, siła, odruchy
– testowanie siły mięśniowej korzenia L1 – S1
– test uniesionego kolana
– testy kompresji stawowej
– ocena napięcia m. biodrowo-lędźwiowego
– ocena napięcia powłok brzusznych
– test Lasegua, Lasegua w pozycji siedzącej
– test Lehrmit’a
– próba Valsalvy
– testy napięciowe nerwów
– test Drehman’a
– test Netter’a
– test Patrica
– test kompresji stawu biodrowego
– test stuknięcia w piętę
– ból w „biodrowym ukłonie”
– ocena ruchomości stawu biodrowego
– test wyprzedzania
– globalne badania ruchomości miednicy, test „kołysania miednicy”
– specyficzne testy dla stawu krzyżowo-biodrowego
– ocena ruchomości spojenia łonowego
– ocena ruchomości kości guzicznej
– diagnostyka powięziowa kości krzyżowej
– wybrane testy naczyniowe
i inne

 1. Anatomia palpacyjna

2.1 Anatomia palpacyjna miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, biodra i uda

Elementy kostne:
– grzebień biodrowy
– kolec biodrowy tylny górny
– staw krzyżowo-biodrowy
– kość guziczna
– kość krzyżowa
– guz kulszowy
– krętarz większy
– wyrostki kolczyste L4, L5, S1
– przestrzenie międzykolczyste L4/L5, L5/S1
– kolec biodrowy przedni górny
– kolec biodrowy przedni dolny
– kość łonowa
– spojenie łonowe

Miologia:
– m. prostownik grzbietu
– m. czworoboczny lędźwi
– m. pośladkowy wielki
– m. pośladkowy średni
– m. naprężacz powięzi szerokiej
– m. gruszkowaty
– m. prosty brzucha
– pasmo biodrowo-piszczelowe
– m. krawiecki
– ścięgno m. prostego uda
– m. dwugłowy uda
– m. półścięgnisty
– m. półbłoniasty
– grupa mm. przywodzicieli

Więzadła:
– w. krzyżowo-biodrowe
– w. biodrowo-lędźwiowe
– w. krzyżowo-guzowe
– w. pachwinowe

Elementy naczyniowo-nerwowe
– nerw kulszowy
– nerw udowy
– żyła udowa
– tętnica udowa
– węzły chłonne

 

 1. Techniki manualne

Techniki dla przepony:
– łuki przepony
– odnogi przepony
– centrum ścięgniste
– część mięśniowa

Techniki mięśniowo-powięziowe:

 • Poizometryczna relaksacja
  – mięśni przykręgosłupowych
  – m. czworoboczny lędźwi
  – m. biodrowo-lędźwiowy
  – m. prosty uda
  – m. naprężacz powięzi szerokiej
  – m. gruszkowaty
 • Technika pozycyjnego rozluźniania
  – mm. przywodzicieli
  – pozycyjne rozluźnianie dla m. lędźwiowego, m. biodrowego
 • Mobilizacje tkanek miękkich:
  – głębokie przemasowanie m. czworobocznego lędźwi
  – mobilizacje tkanek okołokręgosłupowych (masaż funkcyjny) na boku – do zgięcia i do rotacji, „powięziowo”
  – odklejanie od wyrostków kolczystych m. prostownika grzbietu
  – technika odruchowa m. prostownika grzbietu
  – rozluźnianie przedniej i tylnej części pasma biodrowo piszczelowego – mobilizacja, odklejanie
  – praca w bruzdach międzymięśniowych
  – techniki odruchowa m. gruszkowatego
  – techniki rozluźniania w obrębie więzadła krzyżowo-guzowego -m guziczny
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
  – powięzi powierzchownej tułowia – powięzi piersiowo-lędźwiowej i powięzi bocznej tułowia
  – m. pośladkowego wielkiego
  – mm. przywodzicieli uda
  – mm. kulszowo-goleniowych
  – m. naprężacz powięzi szerokiej
  – m. prostego uda
 • Technika powięziowa globalna dla kończyny dolnej:

Rozluźnianie wybranych aktywnych mięśniowo-powięziowych punktów spustowych:
– kompresja ischemiczna wybranych mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
– pozycyjne rozluźnianie
– inne techniki

Technika energii mięśniowej w dysfunkcjach stawowych:
– dla odcinka lędźwiowego w pozycji siedzącej, w leżeniu na boku (do zgięcia, do zgięcia bocznego, do rotacji)
– dla stawu biodrowego w leżeniu przodem i tyłem, do rotacji zewnętrznej, rotacji wewnętrznej, zgięcia
– dla stawu krzyżowo-biodrowego (kość biodrowa), dekompresja stawu krzyżowo-biodrowego
– dla spojenia łonowego

Mobilizacje stawów:
– mobilizacje stawów kręgosłupa w leżeniu na boku, i w leżeniu na brzuchu
– ogólna mobilizacja stawu biodrowego
– dekompresja stawu biodrowego
– mobilizacja stawu biodrowego przez krętarz większy w pozycji w leżeniu na brzuchu i na plecach
– mobilizacja stawu krzyżowo-biodrowego, dekompresja stawu krzyżowo-biodrowego na boku
– mobilizacja kości biodrowej ku przodowi, ku tyłowi w leżeniu na boku, na brzuchu i na plecach

Manipulacja klasyczna dla odcinka lędźwiowego w leżeniu na boku

 1. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne
 2. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe – przenoszenie się napięć w ciele człowieka

MODUŁ II
Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz 1

 1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca
  1.1 Kolano
  1.2 Stopa
  1.3 Podstawy diagnostyki neurologicznej
  1.4 Testy kliniczne i funkcjonalna

1.1 Semiologia – kolano

 1. Urazowe (traumatologia):
  • Złamania
  • Stłuczenie stawu kolanowego
  • Zwichnięcie stawu kolanowego
  • Skręcenie stawu kolanowego
  • Więzadło krzyżowe przednie
  • Więzadło krzyżowe tylne
  • Więzadło poboczne piszczelowe
  • Więzadło poboczna strzałkowe
  • Uszkodzenia łąkotek
  • Rzepka
  • Zwichnięcie rzepki
  • Uszkodzenie układu mięśniowego
 2. Nieurazowe:
  • Wady kolana
  • Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
  • Zapalenie stawu kolanowego
  • Nowotwory
  • Jałowe procesy martwicze:
  – Zapalenie kości i chrząstki oddzielające (Choroba Koenig’a)
  – Choroba Osgood-Schlatter’a
  – Choroba Sinding-Larsen’a
  – Chondromalacja rzepki
  – Rozmiękanie chrząstek rzepki
 • Choroby tkanek miękkich:
  – Zapalenie kaletek maziowych okolicy kolana
  – Choroba ciała tłuszczowego Hoffa
 • Choroby ścięgien:
  – Zapalenie ścięgien gęsiej stopy
  – Choroba ścięgna mięśnia czworogłowego uda
  – Choroba ścięgna mięśnia podkolanowego
  – Choroba ścięgna pasma biodrowo-piszczelowego (przedłużenie włókniste mięśnia naprężacza powięzi szerokiej)
  – Choroba więzadła rzepkowego (Jumper’s knee)
  – Cysta podkolanowa

1.2 Semiologia stopy

 1. U dzieci
  • Nieprawidłowe ustawienia u dzieci
  • Patologie stopy w okresie dziecięcym
 2. U osoby dorosłej
  • Złamania w obrębie stopy i stawu skokowego.
  • Skręcenie stawu skokowego
  • Zwichniecie ścięgien mięśni strzałkowych.
  • Zerwanie ścięgna Achillesa
  • Zespół zatoki stępu. Algoneurodystrofia
  • Ostroga piętowa lub zapalenie powięzi podeszwowej
  • Zapalenie ścięgien mięśni strzałkowych
  • Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
  • Zapalenie ścięgna Achillesa
  • Choroba Haglund’a. Nerwiak Morton’a
  • Dna
  • Choroby na tle reumatycznym (RZS, Zespół Reiter’a, ZZSK)
  • O etiologii nowotworowej
  • Zarostowe zapalenie tętnic
  • Stopa cukrzycowa

1.3 Podstawy diagnostyki neurologicznej
• Badanie wrażliwości czuciowej
• Badanie siły mięśniowej
• Odruchy ścięgnisto-mięśniowe
• Zespół piramidowy
• Zespół pozapiramidowy
• Zespół móżdżkowy
• Nerwy czaszkowe
• Objawy oponowe

1.4 Testy kliniczne i testy funkcjonalne stawu kolanowego i stopy
• Ocena zakresu ruchu czynnego i biernego stawu kolanowego (ruchy wyprostu, zgięcia i rotacji)
• Ocena ruchomości stawu kolanowego
• Ocena ruchomości rzepki
• Objaw balotowania rzepki
• Test kostki lodu
• Objaw Zohlen’a
• Test Struga
• Test Apley’a
• Deficyt wyprostu. Objaw Cabot’a
• Objaw „kinomana”
• Test Mac Murray
• Test szuflady
• Test Lachmanna
• Ocena ruchomości głowy strzałki
• Test translacji bocznej stawu kolanowego
• Test odwiedzenia i przywiedzenia z wyprostowanym stawem kolanowym
• Test unoszenia i obniżania kości strzałkowej przez zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy
• Test Mulder’a
• Objaw Lasegue’a dla palca stopy
• Objaw Thompson’a
• Testy ruchomości:
– Staw skokowy górny: kości piszczelowej, kości skokowej
– Staw skokowy dolny: kość piętowa
– Kości stępu: kość łódkowata, kość sześcienna, kości klonowate
– Śródstopie i paliczki

 1. Anatomia palpacyjna

2.1 Anatomia palpacyjna kolana, podudzia, stopy
Elementy kostne:
• Rzepka
• Kość piszczelowa
• Guzowatość przednia piszczeli
• Śródlinia udowo-piszczelowa
• Przedział łąkotkowy przyśrodkowy
• Kłykieć przyśrodkowy kości udowej
• Kłykieć boczny kości udowej
• Kłykieć boczny kości piszczelowej
• Kłykieć przyśrodkowy piszczeli
• Nadkłykieć przyśrodkowy
• Nadkłykieć boczny kości udowej
• Guzek przywodzicieli
• Głowa kości strzałkowej
• Guzek Gerdy
• Grzebień przedni piszczeli
• Szyjka strzałki
• Strona boczna strzałki
• Śródlinie stawowe między: kośćmi śródstopia, palucha
• Kości śródstopia
• Kością klinowatą przyśrodkowa
• Guzowatość piątej kości śródstopia
• Kość sześcienna

Miologia
• Pasmo biodrowo-piszczelowe
• M. krawiecki
• M. prosty uda
• M. obszerny przyśrodkowy
• M. obszerny boczny
• Ścięgno m. czworogłowego. Ścięgno rzepki.
• Ścięgno gęsiej stopki
• Ścięgno przywodziciela wielkiego
• M. strzałkowy długi
• M. strzałkowy krótki
• M. piszczelowy przedni
• M. prostownik długi palców
• M. prostownik długi palucha
• M. prostownik krótki palców
• M. brzuchaty łydki
• M. płaszczkowaty
• M. zginacz długi palucha
• M. zginacz długi palców
• M. piszczelowy tylny
• M. zginacz krótki palców
• M. odwodziciel palucha
• M. zginacz krótki palucha
• M. odwodziciel palca małego
• M. zginacz krótki palca małego
• Ścięgno m. podeszwowego
• Ścięgno Achillesa
• Rozcięgno podeszwowe

Więzadła
Kolano:
• Więzadło poboczne piszczelowe
• Więzadło rzepki przyśrodkowe
• Więzadło poboczne strzałkowe
• Więzadło rzepki boczne

Staw skokowy
• Więzadło przyśrodkowe
• Więzadło poboczne
• Troczki prostowników
• Więzadło piętowołódkowe podeszwowe

Elementy naczyniowo‐nerwowe:
• Tętnica piszczelowa tylna
• Żyła odpiszczelowa wewnętrzna
• Gałąź rzepkowa nerwu udowo‐goleniowego
• Żyła odpiszczelowa
• Żyła odstrzałkowa
• Nerw łydkowy
• Nerw strzałkowy
• Łuk żylny grzbietowy stopy
• Nerw mięśniowo‐skórny
• Nerw podeszwowy przyśrodkowy

 1. Techniki manualne
 2. Techniki stawowe:

Mobilizacje:
– Mobilizacje stawu kolanowego: przednio-tylna, boczne
– Mobilizacje rzepki
– Mobilizacja rzepki z ruchem do obniżenia
– Mobilizacja głowy strzałki
– Mobilizacja ogólna stawu skokowego górnego
– Mobilizacja k piszczelowej ku tyłowi
– Mobilizacja k skokowej
– Mobilizacja strzałki ku tyłowi
– Mobilizacje kości łódkowatej i kości klinowatej
– Ogólna mobilizacja kości piętowej
– Mobilizacja do pronacji i supinacji kości piętowej
– Mobilizacje kości śródstopia

Techniku energii mięśniowej w dysfunkcjach stawowych:
– Relaksacja poizometryczna kości skokowej.
– Ograniczenie rotacji zewnętrznej i rotacji wewnętrznej kości piszczelowej

Techniki manipulacji:
– Kość strzałkowa
– Kość piszczelowa

 1. Techniki mięśniowo – powieziowe:

Poizometryczna relaksacja:
– M. czworogłowego uda poprzez rzepkę
– Mięśnie tylnej strony uda
– M. piszczelowy przedni przez kość skokową
– M. płaszczkowatego i m. brzuchatego łydki

Techniki pozycyjnego rozluźniania:
– Mięśnie kulszowo – goleniowe

Mobilizacje tkanek miękkich:
– Mobilizacja tkanek w obrębie m. prostego uda
– Rozluźnianie tkanek w bruzdach przedniej strony uda
– Rozluźnianie tkanek w bruzdach tylnej strony uda
– Mobilizacje tkane w okolicy mm. przywodzicieli
– Rozluźnianie odruchowe m. brzuchatego łydki
– Rozluźnianie tkanek w bruzdach między mięśniami tylnej strony podudzia
– Przełamywanie ścięgna Achillesa
– Opracowanie tkanek pod ścięgnem Achillesa
– Rozciąganie rozcięgna podeszwowego
– Odklejanie tkanek w obrębie bocznej i przyśrodkowej części stopy
– Odklejanie m. piszczelowego od kości piszczelowej
– Punkt skrzyżowania m. zginacza długiego palucha i rozcięgna podeszwowe stopy
– Odklejanie tkanek łuk poprzeczny stopy
– Odklejanie skóry – tkanek nad mm. strzałowymi

Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie:
– Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m. czworogłowego
– Rozciąganie przedniej części powięzi kolana
– Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie mm. prostowniki palców
– Rozluźnianie grupy tylnej mm. podudzia (warstwa powierzchowna)
– Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m. piszczelowego tylnego
– Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m. strzałkowy
– M. piszczelowy przedni

Rozluźnianie wybranych mięśniowo – powięziowych punktów spustowych:
– M. czworogłowy uda
– M. napinacz powięzi szerokiej
– Mm. kulszowo-goleniowe
– M. piszczelowy przedni
– M. podkolanowy
– Mm. strzałkowe
– M. płaszczkowaty
– M. brzuchaty łydki
– Rozcięgno podeszwowe

 1. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe

Powiązania dotyczące dolnego kwadrantu ciała:
– Kręgosłup lędźwiowy
– Przepona
– Miednica
– Kończyna dolna

 1. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne

MODUŁ III
Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

 1. Anatomia palpacyjna kręgosłup piersiowy i klatka piersiowa

1.1 Kostne punkty odniesienia
• Wyrostki kolczyste kręgów C6 do Th12
• Stawy żebrowo-poprzeczne
• Kąty żeber (kąty żebrowe)
• Żebra
• Mostek:
– Wcięcie szyjne mostka
– Rękojeść mostka
– Trzon mostka
– Wyrostek mieczykowaty
– Kąt mostka
• Staw mostkowo-obojczykowy
• Kąt dolny łopatki
• Brzeg przyśrodkowy łopatki
• Grzebień łopatki
• Kąt górno-przyśrodkowy łopatki
• Dół nadgrzebieniowy
• Dół podgrzebieniowy
• Wyrostek barkowego
• Staw barkowo-obojczykowy
• Wyrostek kruczy
• Głowa kości ramiennej
• Guzek większy i mniejszy kości ramiennej
• Bruzda międzyguzkowa
• Staw mostkowo-obojczykowy

1.2 Tkanki miękkie:
• Mięsień piersiowy większy
• Mięsień podobojczykowy
• Mięsień piersiowy mniejszy
• Głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia
• Mięsień kruczo-ramienny
• Mięsień naramienny
– Część obojczykowa mięśnia naramiennego
• Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
• Mięsień zębaty przedni
• Mięsień podłopatkowy
• Kaletki maziowe:
– Kaletka podbarkowa
– Kaletka podnaramienna

1.3 Elementy naczyniowo-nerwowe:
• Gałęzie skórne nerwów międzyżebrowych
• Nerw piersiowy długi
• Nerw pachowy
• Żyła odpromieniowa
• Tętnica podobojczykowa
• Nerw piersiowy długi
• Tętnica pachowa
• Nerw pośrodkowy
• Nerw promieniowy
• Nerw mięśniowo-skórny

1.4 Węzły chłonne:
• Nadobojczykowe
• Podobojczykowe
• Pachowe

 1. Protokół badania odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber
 2. Diagnostyka różnicowa wykluczająca odcinka piersiowego i żeber
 3. Protokół badania barku
 4. Techniki- odcinek piersiowy i obręcz barkowa:
  • Mobilizacje łopatki
  • Mobilizacje tkanek przykręgosłupowych
  • Dekompresja żebrowo-poprzeczna
  • Korekcja tylno-boczna i przednio-przyśrodkowa dla żeber
  • Technika JOHNS’a 1 i 2 żebro
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie klatki piersiowej
  • Manipulacje odcinka piersiowego kręgosłupa
  • Technika energii mięśniowej w pozycji siedzącej do zgięcia
  • Technika energii mięśniowej w pozycji leżącej do wyprostu
  • Techniki funkcjonalne stawowe do zgięcia i do wyprostu (FPR)
  • Mobilizacja stawu mostkowo-obojczykowy
  • Technika energii mięśniowej dla stawu obojczykowo-barkowego do rotacji zewnętrznej i wewnętrznej
  • Mobilizacja głowy kości ramiennej ku tyłowi
  • Mobilizacja głowy kości ramiennej doogonowo
 5.  Diagnostyka różnicowa wykluczająca klatki piersiowej
 6. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe
  Powiązania dotyczące dolnego kwadratu ciała:
  – Obręcz barkowa
  – Kręgosłup piersiowy
  – Kręgosłup lędźwiowy
  – Przepona
  – Miednica
  – Kończyna dolna
 7. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne

MODUŁ IV
Odcinek szyjny kręgosłupa. Neurologia kliniczna cz 2. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.

 1. Anatomia palpacyjna kliniczna
 2. Kark

1.1 Kostne punkty odniesienia
• Guzowatość potyliczna zewnętrzna
• Kresa karkowa górna
• Wyrostek sutkowy
• Łuk tylny kręgu szczytowego
• Wyrostki kolczyste kręgów C2-C6
• Wyrostki stawowe tylne
• Masy boczne kręgu szczytowego
• Linia wyrostków poprzecznych
• Kąt barkowy
• Obojczyk
• Pierwsze żebro

1.2 Struktury mięśniowe:
• Mięsień czworoboczny
• Mięsień półkorcowy głowy
• Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
• Mięsień płatowaty głowy
• Mięsień dźwigacz łopatki
• Mięsień płatowaty szyi
• Mięsień pochyły przedni
• Mięsień pochyły środkowy
• Mięsień łopatkowo-gnykowy

1.3 Elementy naczyniowo-nerwowe:
• Tętnica potyliczna
• Tętnica podobojczykowa
• Żyła szyjna zewnętrzna
• Nerw potyliczny większy
• Nerw potyliczny mniejszy
• Nerw uszny wielki
• Nerw dodatkowy
• Nerw przeponowy
• Pień splotu ramiennego

1.4 Węzły chłonne:
• Kresy karkowej górnej
• Mięśnia czworobocznego
• Mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego
• Okolicy dołu nadobojczykowego
• Okolicy dołu podobojczykowego

 1. Szyja

1.1 Kostne punkty odniesienia:
• Chrząstka tarczowata
• Kość gnykowa
• Rogi większe kości gnykowej
• Chrząstka pierścieniowata
• Pierścienie tchawicy

1.2 Struktury mięśniowo-więzadłowe:
• Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
• Mięśnie podgnykowe
– mostkowo-gnykowe
– mostkowo-tarczowe
– tarczowo-gnykowe
• Mięśnie nadgnykowe
– Brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego
– Mięśnie żuchwowo-gnykowe
– Mięśnie bródkowo-gnykowe
• Więzadła
– Więzadło pierścienno-tarczowe
– Błona tarczowo-gnykowa

1.3 Elementy naczyniowo-nerwowe:
• Tętnica szyjna wspólna
• Tętnica szyjna zewnętrzna
• Tętnica twarzowa
• Żyła szyjna zewnętrzna
• Nerw błędny
• Nerw poprzeczny szyi
• Nerw uszny wielki
• Nerw potyliczny mniejszy
• Nerwy nadobojczykowe

1.4 Gruczoły:
• Ślinianka podżuchwowa
• Tarczyca

1.5 Węzły chłonne:
• Podżuchwowe
• Trójkąta podżuchwowego
• Okolicy brzegu przedniego mięśnia MOS

 1. Protokół badania odcinka szyjnego kręgosłupa
  • Testy globalne:
  – ruchy czynne
  – ruchy bierne
  – ruchy oporowe
 • Badanie neurologiczne:
  – czucie, siła, odruchy
  – test specyficzne
 • Testy naczyniowe
 • Badanie palpacyjne
  – palpacja mięśni
  – palpacja tarczycy
 • Testy ruchomości gry stawowej
 • Testy ruchomości stawowej
  – Kręgosłup szyjny C0-C1
  – Kręgosłup szyjny C1
  – Kręgosłup szyjny C2 – C6
  – C/TH
 1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca odcinka szyjnego kręgosłupa
 2. Techniki: odcinek szyjny kręgosłupa
  • Dysfunkcja typu ERS dla przejścia C/Th
  • Dysfunkcja typu FRS dla przejścia C/Th
  • Dysfunkcja typu ERS dla odcinka szyjnego (środkowego)
  • Dysfunkcja typu FRS dla odcinka szyjnego kręgosłupa (środkowego)
  • C0/C1 technika stawowa dysfunkcja w zgięciu bilateralna
  • C0/C1 techniki stawowe dysfunkcja w wyproście bilateralna
  • Dysfunkcja typu FSR C0/C1
  • Dysfunkcja ESR C0/C1
  • Technika FPR CO/C1
  • Hamowanie m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego
  • Pozycyjne rozluźnianie m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
  • Kość gnykowa
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie okolicy nadgnykowej
  • Technika energii mięśniowej dla mm. pochyłych
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m czworobocznego
  • Odruchowe techniki podpotyliczne
  • Technika energii mięśniowej m. półkolcowe
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m. żwacz, m. skroniowy
  • Hamowanie mięśnia skrzydłowego bocznego
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie powięzi w obrębie szyi
  • Dekompresja C0/C1
  • Techniki energii mięśniowej do wyprostu odcinka mm. przedkręgowe
 3. Trzewia – diagnostyka różnicowa wykluczająca (układ pokarmowy)

Moduł V
Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek

 1.  Anatomia palpacyjna kliniczna

1.1 Ramię

1.2 Łokieć

1.3 Przedramię

1.4 Nadgarstek

1.5 Ręka

 1. Protokół badania stawu łokciowego
 2. Staw łokciowy – semiologia

3.1. Urazy łokcia

3.1.1. Złamania w obrębie stawu łokciowego

3.1.2. Zwichnięcie stawu łokciowego

3.1.3. Zwichnięcie głowy kości promieniowej

3.1.4. Podwichnięcie głowy kości promieniowej

3.1.5. Złamanie trzonów kości przedramienia

3.1.6. Złamanie obydwu kości przedramienia

3.1.7. Złamanie trzonu kości promieniowej ze zwichnięciem dolnej nasady kości łokciowej w st. promieniowo-łokciowym dalszym

3.2. Uszkodzenia i przeciążenia tkanek miękkich

3.2.1. Uszkodzenie dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego

3.2.2. Nadwyrężenie lub zerwanie więzadła pobocznego łokciowego

3.2.3. Zespół kanału łokciowego (neuropatia n. łokciowego)

3.2.4. Neuropatia nerwu promieniowego PIN

3.2.5. Neuropatia nerwu pośrodkowego AIN

3.2.6. Zapalenie nadkłykcia bocznego (łokieć tenisisty)

3.2.7. Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego (łokieć golfisty)

3.2.8. Zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego

3.2.9. Zapalenie kaletki stawowej wyrostka łokciowego

3.3. Nowotwory

3.4. Schorzenia Reumatyczne

3.5. Bóle rzutowane z odcinka szyjnego

3.6. Bóle przeniesione ze stawu barkowego lub nadgarstka

3.7. Dysfunkcje funkcjonalne (stawowe, mięśniowo-powięziowe)

 1. Badanie nadgarstka i ręki
 2. Nadgarstek i ręka – semiologia

5.1. Złamania

5.1.1. Złamanie nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej

5.1.2. Złamanie kości nadgarstka

5.1.3. Złamania kości śródręcza i palców

5.2. Zerwanie ścięgien

5.3. Stany pourazowe

5.3.1. Niestabilność nadgarstka

5.3.2. Algoneurodystroficzne zespoły odruchowo-współczulne

5.4. Martwica kości nadgarstka

5.5. Stany zapalne

5.6. Schorzenia ścięgien

5.6.1. Choroba De Quervaina

5.6.2. Zapalnie przyczepu ścięgna mięśnia ramienno-promieniowego

5.6.3. Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni prostowników lub mięśni zginaczy nadgarstka

5.6.4. Bolesne trzeszczenie ścięgien

5.6.5. Zapalenie przyczepu ścięgnistego mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka

5.6.6. Choroba Dupuytrena

5.7. Choroby metaboliczne

5.8. Zespoły neurologiczne

5.8.1. Zespół kanału nadgarstka – neuropatia n. pośrodkowego

5.8.2. Zespół kanału Guyona – neuropatia n. łokciowego

5.8.3. Choroba Reynaud

5.9. Ganglion

5.10. Nowotwory

5.11. Zmiany zwyrodnieniowe stawów

5.12. Reumatologia

5.13. Zakażenia i infekcje w obrębie dłoni

5.14. Dysfunkcje ruchomości w obrębie tkanek miękkich i stawów

 1. Techniki – staw łokciowy, nadgarstek, ręka

Ogólna mobilizacja stawu łokciowego

Dekompresja głowy kości promieniowej, powięziowe rozciąganie

Dekoaptacja stawu ramienno-promieniowego

Technika korekcji głowy kości promieniowej ku tyłowi

Mobilizacja głowy kości promieniowej ku przodowi

Technika energii mięśniowej do pronacji i supinacji przez wyrostek łokciowy

Mobilizacja tkanek w obrębie m. trójgłowego ramienia

Mobilizacja tkanek w obrębie m. ramienno-promieniowego, przegroda międzymięśniowa

Relaksacja poizometryczna mm zginaczy, prostowników nadgarstka

Kompresja ischemiczna przyczepu ścięgien prostowników i  zginaczy nadgarstka

Mobilizacja kości nadgarstka

Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie tkanek kanału nadgarstka

Ogólna mobilizacja kości nadgarstka

Mobilizacje szeregu bliższego i dalszego kości nadgarstka

Mobilizacja kości nadgarstka w kompresji

Korekcja szeregu bliższego/dalszego nadgarstka

Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie tkanek nadgarstka

Wszystkie zdjęcia na stronie zostały udostępnione przez firmę Remedium SE.P

Zapisz się na kurs