Skip to content
Kurs stacjonarny

Anatomia palpacyjna z rozluźnianiem struktur mięśniowo-powięziowych

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, lekarzy, masażystów, terapeutów manualnych, studentów fizjoterapii, medycyny

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Skuteczna praca każdego terapeuty manualnego zależy od znajomość anatomii oraz dobrej umiejętności palpacji. To właśnie połączenie wiedzy i wrażeń dotykowych jest kluczem do właściwego badania i skutecznej terapii.

Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych/4 dni

TERMINY

 • Poznań - II moduł: 5-6.09.2022
 • Katowice - I moduł: 17-18.11.2022
 • Katowice - II moduł: 8-9.12.2022
 • Bydgoszcz - I moduł: 24-25.10.2022
 • Bydgoszcz - II moduł: 21-22.11.2022

Na kursie dowiesz się jak odnaleźć:
1. Kostne punkty odniesienia, ich ustawienie w przestrzeni. Wskazują gdzie znajdujemy mięśnie, więzadła i pozostałe tkanki i narządy ciała ludzkiego, pomagają w interpretacji dysfunkcji stawowych.
2. Struktury mięśniowo-powięziowe – ścięgna, brzuśce mięśniowe, bruzdy międzymięśniowe. Kliniczne znaczenie dysfunkcji tych struktur.
3. Przebieg naczyń krwionośnych – żył, tętnic oraz umiejscowienie węzłów chłonnych, a także objawy kliniczne znaczenie dla danego obszaru ciała.
4. Struktury nerwowe, wybrane sploty nerwowe oraz pnie nerwów. Odtwarzanie objawów wynikających z ich ucisku czy patologii.
NAUCZYSZ SIĘ
świadomej palpacji struktur kostnych, mięśniowych, naczyń krwionośnych, nerwów i węzłów chłonnych
POZNASZ
dokładny przebieg nerwów oraz stref unerwienia czuciowego i ruchowego
ODSZUKASZ
prawidłowo węzły chłonne w miejscach typowych oraz nauczysz się interpretować je diagnostycznie
ZLOKALIZUJESZ
struktury kostne i w stosunku do nich struktury mięśniowo-powięziowe
POZNASZ
praktyczne zastosowanie palpacji
UNIKNIESZ
błędów podczas diagnostyki i skutecznie wykonasz zaplanowaną terapię

Program

Od przepony w górę – szyja, kark, kręgosłup piersiowy i klatka piersiowa, obręcz barkowa, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek.

SZYJA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA.

 • Chrząstka tarczowata.
 • Kość gnykowa.
 • Rogi większe kości gnykowej.
 • Chrząstka pierścieniowata
 • Pierścienie tchawicy.

TKANKI MIĘKKIE.

 • Więzadło pierścienno – tarczowe.
 • Błona tarczowo – gnykowa.

Mięśnie.

 • Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy
 • Mięśnie podgnykowe.
 • Mięśnie nadgnykowe.
 • Mięsień dwubrzuścowy.
 • Mięsień żuchwowo – gnykowy.
 • Mięsień bródkowo – gnykowy.

Elementy naczyniowo – nerwowe.

 • Tętnica szyjna wspólna.
 • Tętnica szyjna zewnętrzna.
 • Tętnica twarzowa
 • Żyła szyjna przednia.
 • Nerw błędny.
 • Nerw krtaniowy górny.
 • Nerw poprzeczny szyi.
 • Nerw uszny wielki.
 • Nerw potyliczny mniejszy.
 • Nerwy nadobojczykowe.

Węzły chłonne.

 • Węzły chłonne okolicy brzegu dolnego kości żuchwowej.
 • Węzły chłonne trójkąta podżuchwowego.
 • Węzły chłonne okolicy brzegu przedniego mięśnia mostkowo – obojczykowo – sutkowego.

 KARK

KOSTNE PUNKTY ODNIASIENIA.

 • Guzowatość potyliczna zewnętrzna.
 • Kresa karkowa górna.
 • Wyrostek sutkowy.
 • Grzebień potyliczny zewnętrzny.
 • Łuk tylny kręgu szczytowego.
 • Wyrostki kolczyste C2 – C6.
 • Wyrostki stawowe tylne.
 • Masy boczne kręgu szczytowego.
 • Linia wyrostków poprzecznych.
 • Grzebień łopatki.
 • Kąt barkowy.
 • Szczyt wyrostka barkowego.
 • Obojczyk.
 • Pierwsze żebro.

TKANKI MIĘKKIE.

Mięśnie.

 • Mięsień czworoboczny.
 • Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy.
 • Mięsień płatowaty głowy.
 • Mięsień dźwigacz łopatki.
 • Mięsień płatowaty szyi.
 • Mięsień pochyły przedni.
 • Mięsień pochyły środkowy.
 • Mięsień łopatkowo – gnykowy.

Elementy naczyniowo – nerwowe.

 • Tętnica potyliczna.
 • Tętnica podobojczykowa.
 • Żyła szyjna zewnętrzna.
 • Nerw potyliczny większy Arnolda.
 • Nerw potyliczny mniejszy.
 • Nerw uszny wielki.
 • Nerw twarzowy.
 • Nerw dodatkowy.
 • Pnie splotu ramiennego.
 • Nerw przeponowy.

Węzły chłonne.

 • Węzły chłonne kresy karkowej górnej.
 • Węzły chłonne mięśnia czworobocznego.
 • Węzły chłonne mięśnia mostkowo – obojczykowo – sutkowego.
 • Węzły chłonne okolicy dołu nadobojczykowego.

KRĘGOSŁUP PIERSIOWY I KLATKA PIERSIOWA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA:

 • Wyrostki kolczyste kręgów od C6 do Th12.
 • Przestrzenie międzykolczyste.
 • Wyrostki kolczyste kręgów Th3, Th4, i Th5.
 • Przestrzeń międzykolczysta między Th11 i Th12.
 • Wyrostki poprzeczne kręgów od Th1 do Th12.
 • Stawy żebrowo-poprzeczne.
 • Kąt żebrowy.
 • Pierwsze żebro.
 • Drugie żebro.
 • Wcięcie szyjne mostka.
 • Staw mostkowo-obojczykowy.
 • Rękojeść mostka.
 • Trzon mostka
 • Kąt mostka.
 • Wyrostek mieczykowaty.
 • Połączenie chrzęstno-żebrowe.
 • Dwunaste żebro.

TKANKI MIĘKKIE:

Mięśnie:

Należy się odwołać do następujących obszarów: kark, szyja, obręcz barkowa, ramię, brzuch i kręgosłup lędźwiowy.

Elamenty naczyniowo-nerwowe:

 • Gałęzie skórne nerwów międzyżebrowych
 • Perforator przedni nerwu międzyżebrowego
 • Perforator boczny nerwu międzyżebrowego

OBRĘCZ BARKOWA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA:

Okolica łopatkowa:

 • Wyrostki kolczyste od kręgu C6 do Th8.
 • Kąt dolny łopatki lub szczyt łopatki.
 • Brzeg przyśrodkowy łopatki.
 • Podstawa grzebienia łopatki.
 • Kąt górno-przyśrodkowy łopatki.
 • Dół nadgrzebieniowy.
 • Dół podgrzebieniowy.

Okolica naramienna:

 • Kąt wyrostka barkowego.
 • Szczyt wyrostka barkowego.
 • Staw barkowo-obojczykowy.
 • Wyrostek kruczy.
 • Głowa kości ramiennej.
 • Guzek większy kości ramiennej.
 • Guzek mniejszy kości ramiennej.
 • Bruzda międzyguzkowa.

Okolica piersiowa:

 • Staw mostkowo-obojczykowy.
 • Wcięcie szyjne mostka.
 • Rękojeść mostka.
 • Kąt mostka.
 • Wyrostek mieczykowaty.
 • Drugie żebro.
 • Pierwsze żebro
 • Żebra 3, 4 i 5

Okolica pachowa:

 • Powierzchnia przyśrodkowa kości ramiennej.

TKANKI MIĘKKIE:

Mięśnie:

 • Mięsień czworoboczny
 • Część grzebieniowa mięśnia naramiennego.
 • Mięsień najszerszy grzbietu.
 • Mięsień nadgrzebieniowy.
 • Mięsień obły większy.
 • Mięsień podgrzebieniowy.
 • Mięsień obły mniejszy.
 • Głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia.
 • Przestrzeń pachowa przyśrodkowa.
 • Mięsień równoległoboczny większy.
 • Mięsień równoległoboczny mniejszy.
 • Mięsień dźwigacz łopatki.
 • Mięsień piersiowy większy.
 • Mięsień podobojczykowy.
 • Mięsień piersiowy mniejszy.
 • Głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia
 • Mięsień kruczo-ramienny
 • Część barkowa mięśnia naramiennego.
 • Część obojczykowa mięśnia naramiennego.
 • Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
 • Mięsień zębaty przedni.
 • Mięsień podłopatkowy.

Więzadła:

 • Więzadło kruczo-ramienne.
 • Wiezadło czworoboczne.

Kaletki maziowe:

 • Kaletka podbarkowa.
 • Kaletka podnaramienna.

Elamenty naczyniowo-nerwowe:

 • Nerw pachowy.
 • Żyła odpromieniowa.
 • Tętnica podobojczykowa.
 • Nerw piersiowy długi.
 • Tętnica pachowa.
 • Nerw pośrodkowy
 • Nerw promieniowy
 • Nerw mięśniowo-skórny

RAMIĘ

 1. PRZEDNIA POWIERZCHNIA RAMIENIA.

KOSTNE PUNKTY ODNIASIENIA.

 • „V” naramienne.
 • Boczny brzeg kości ramiennej.
 • Przyśrodkowy brzeg kości ramiennej.

TKANKI MIĘKKIE

Mięśnie.

 • Mięsień dwugłowy ramienia
 • Bruzda boczna mięśnia dwugłowego ramienia.
 • Bruzda przyśrodkowa mięśnia dwugłowego ramienia.
 • Rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia.
 • Mięsień ramienny.
 • Mięsień kruczo – ramienny
 • Mięsień ramienno – promieniowy
 • Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

Elementy naczyniowo – nerwowe.

 • Tętnica ramienna
 • Nerw pośrodkowy
 • Żyła odpromieniowa
 • Żyła odłokciowa.
 • Nerw promieniowy
 1. TYLNA POWIERZCHNIA RAMIENIA.

TKANKI MIĘKKIE.

Mięśnie.

 • Mięsień trójgłowy ramienia.
 • Głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia
 • Głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia.
 • Głowa przyśrodkowa mięśnia trójgłowego ramienia

Elementy naczyniowo – nerwowe.

 • Nerw promieniowy
 • Nerw skórny tylny przedramienia.
 • Nerw łokciowy

ŁOKIEĆ.

KOSTNE PUNKTY ODNIASIENIA.

 • Nadkłykieć boczny kości ramiennej.
 • Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej.
 • Bruzda nerwu łokciowego.
 • Wyrostek łokciowy.
 • Brzeg tylny kości łokciowej.
 • Śródlinia stawowa ramienno – promieniowa.
 • Głowa kości promieniowej.

TKANKI MIĘKKIE.

Mięśnie.

 • Mięsień odwracacz.

Elementy naczyniowo – nerwowe.

 • Nerw mięśniowo – skórny
 • Nerw skórny przyśrodkowy ramienia.
 • Nerw promieniowy
 • Nerw pośrodkowy
 • Tętnica ramienna
 • Nerw łokciowy

PRZEDRAMIĘ.

KOSTNE PUNKTY ODNIASIENIA.

 • Brzeg tylny kości łokciowej.
 • Powierzchnia boczna kości promieniowej.

TKANKI MIĘKKIE.

Mięśnie i ścięgna.

 • Mięsień nawrotny obły.
 • Ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia
 • Brzeg przyśrodkowy mięśnia ramienno – promieniowego.
 • Mięsień dłoniowy długi
 • Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
 • Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
 • Mięsień zginacz powierzchowny palców
 • Mięsień ramienno – promieniowy
 • Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka
 • Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka
 • Mięsień prostownik wspólny palców.
 • Mięsień łokciowy.
 • Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
 • Mięsień odwodziciel długi kciuka
 • Mięsień prostownik krótki kciuka

NADGARSTEK.

KOSTNE PUNKTY ODNIASIENIA.

 • Koniec dolny kości promieniowej.
 • Wyrostek rylcowaty kości promieniowej.
 • Śródlinia stawowa promieniowo – łokciowa grzbietowa dolna.
 • Wyrostek rylcowaty kości łokciowej.
 • Nadgarstek.
 • Kość łódeczkowata.
 • Kość księżycowata.
 • Kość trójgraniasta.
 • Kość grochowata.
 • Śródlinia czworoboczno – śródręczna.
 • Kość czworoboczna większa.
 • Śródlinia stawowa między trzecią kością śródręcza i kością główkowatą.
 • Kość czworoboczna mniejsza.
 • Kość haczykowata.

TKANKI MIĘKKIE.

Ścięgna.

 • Tabakiera anatomiczna.
 • Ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka.
 • Ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka
 • Ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka
 • Ścięgno mięśnia ramienno – promieniowego
 • Ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka
 • Ścięgno mięśnia dłoniowego długiego
 • Ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
 • Ścięgno mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka
 • Ścięgno mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka
 • Ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców.
 • Ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka.

Elementy naczyniowo – nerwowe.

 • Tętnica promieniowa.
 • Tętnica łokciowa.
 • Nerw łokciowy
 • Nerw pośrodkowy
20 godz. (2 dni)
cena: 2250 zł

FORMUŁA:

Kurs składa się z dwóch modułów po 2 dni

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów