Skip to content
Kurs stacjonarny

Kompleksowa rehabilitacja pacjenta ortopedycznego

Kurs dla fizjoterapeutów, techników masażystów oraz studentów  ww kierunków

Zapisz się na kurs

Opis kursu

To kompleksowy kurs obejmujący 5 modułów podczas których uczestnik pozna techniki pracy z pacjentem ortopedycznym.

Czas trwania: 140 godz. dydaktycznych/14 dni/ 5 modułów

TERMINY

 • Bydgoszcz 9.04 - 5.06.2022

Cykl szkoleniowy składa się z 14- dniowego szkolenia podzielonego na 5 modułów. Każdy z nich skupia się na innym podejściu i metodach terapii pacjenta ortopedycznego. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych narzędzi do pracy w zakresie samodzielnego diagnozowania i prowadzenia m.in.: terapii zaburzeń narządu ruchu, terapii bólu przeciążeniowego, bólu pochodzącego z układu somatycznego.

Podczas szkolenia kursant nauczy się:

 • definiować, rozpoznawać zmniejsze napięcia tkanek u pacjentów
 • dokonywać optymalizacji procesu zapalnego tkanki
 • wspomagać regenerację tkanek u pacjentów
 • poprawiać elastyczność i ukrwienie tkanki nerwowej u pacjenta
 • podejmować działania mające na celu zmniejszenie, bądź likwidację dolegliwości bólowych u pacjentów
 • usprawniać mechanizmy obronne lub naprawcze tkanek u pacjenta
 • stosować różne techniki w zaburzeniach i schorzeniach układu ruchu
 • metodyki badania osteopatycznego
 • metodologii diagnostyki różnicującej bóle głowy, stawów skroniowo-żuchwowych i nerwów czaszkowych
 • przyczyn i podział bólów głowy
 • technik osteopatycznych wykorzystywanych do kompleksowego leczenia dolegliwości okolicy głowy
 • rozróżniać i interpretować wskazania oraz przeciwwskazania do pracy terapią wisceralną
 • rozróżniać  połączenia narządów wewnętrznych z dysfunkcjami narządu ruchu lub narządami czaszkowymi
 • prawidłowo dobierać rodzaj techniki do danego zaburzenia
 • prawidłowo zdiagnozować występujące dolegliwości i wskazać ich przyczynę

Program

 1. Moduł I

  Dzień I:

  1. Miejsce neuromobilizacji w  fizjoterapii. Co uzyskujemy przez manewry neuromobilizacji? Neuron. Sieć neuronalna.
  2. Neuromechanika:
  • Elastyczność tkanki nerwowej;
  • Przyczyny powstawania chorób tkanki nerwowej;
  • Badanie neuromechaniki;
  • Sposoby budowania napięcia tkanki nerwowej;
  • Rodzaje neuromobilizacji;
  • Reakcje pozabiegowe;
  • Reakcje po prawidłowo wykonanym zabiegu;
  • Przeciwwskazania do stosowania neuromobilizacji.

  3. Neuromobilizacje w wybranych strukturach układu nerwowego:

  • Rdzeń kręgowy;
  • Techniki neuromobilizacji;
  • Neuromobilizacje uruchamiające;
  • Neuromobilizacje napięciowe;
  • Budowanie napięcia mózgowia;
  • Neuromobilizacja mózgowia;
  • Pień współczulny;
  • Technika żebrowo-żebrowa;
  • Technika żebrowo-doogonowa, dogłowowa, żebrowo-mózgowa.

  Dzień II:

  1. Utrwalenie wiadomości poprzez powtórzenie materiału szkoleniowego z dnia pierwszego.
  2. Podstawowe techniki terapeutyczne dla kończyny górnej:
  • Nerw pośrodkowy ULTT1;
  • Nerw promieniowy ULTT 2;
  • Nerw łokciowy ULTT3.

  3. Podstawowe techniki terapeutyczne dla kończyny dolnej:

  • Neuromobilizacja nerwu udowego;
  • Neuromobilizacja nerwu kulszowego i piszczelowego LLTT1 n. kulszowy z nerwem piszczelowym;
  • Neuromobilizacja nerwu kulszowego SLA;
  • Neuromobilizacja nerwu strzałkowego LLTT2n. kulszowy z nerwem strzałkowym;
  • Neuromobilizacja nerwu skórnego bocznego;
  • SLAMP.

  4. Powtórzenie wiadomości część praktyczna neuromobilizacje nerwów obwodowych.

  5. Przypadki kliniczne.

  Moduł II

  DZIEŃ I

  1. Ogólne wiadomości o powięzi, objawy, przyczyny predysponujące do powstawania zaburzeń układu ruchu

  2. Taśmy anatomiczne (Anatomy Trains)

  3. Testy funkcjonalne, testy długości taśm anatomicznych/łańcuchów mięśniowych.

  4.  Podstawy Flossingu (zasady ogólne)

  5. Techniki Aplikacji (mięśniowa, powięziowa, stawowa)

  6. Aplikacje na staw skokowy (teoria i praktyka)

  7. Aplikacje powięzi goleni, mięsień brzuchaty łydki, staw kolanowy (teoria i praktyka)

  8. Aplikacje na udo, nadgarstek (teoria i praktyka)

  9. Aplikacje na powięź przedramienia, staw łokciowy, staw ramienny (teoria i praktyka)

  DZIEŃ II

  1. Wprowadzenie do technik manipulacji tkanek miękkich

  2. Teoria terapii narzędziowej IASTM, charakterystyka narzędzi RockBlades (komponenty terapii/narzędzia – chwyt, głębokość terapii, siła nacisku, kierunek, prędkość, kątowe ustawienia narzędzi), wskazania/przeciwwskazania do terapii

  3.  Technika stymulacji wolnych zakończeń nerwowych (teoria/praktyka – przedramię)

  4.  Technika pobudzająca napięcie (teoria/praktyka – podudzie, stopa)

  5.  Technika rozluźniająca (teoria/praktyka – staw kolanowy, udo)

  6. Technika ślizgów powięziowych (teoria/praktyka) (kręgosłup, staw barkowy) oraz technika przeciwobrzękowa

  7. Diagnostyka funkcjonalna (motoryka, ograniczenia ruchu taśm anatomicznych – Anatomy Trains), terapia taśm anatomicznych za pomocą poznanych technik

  DZIEŃ III

  1. Teoria oraz filozofia kinesiologytapingu
  2.  Zasady główne, wskazania, przeciwwskazania
  3. Techniki SRT (Symptom Reduction Taping) – teoria i praktyka
  • łokieć tenisisty/golfisty
  • pasmo biodrowo-piszczelowe
  • staw kolanowy
  • kręgosłup lędźwiowy
  • kręgosłup piersiowy
  • ścięgno Achillesa
  • staw skokowy

  4. Techniki DPT (Dynamic Postural Taping) – teoria i praktyka

  • pro trakcja/retrakcja łopatek
  • kifoza piersiowa
  • przodo/tyło pochylenie miednicy
  • technika spiralna kończyny dolnej
  • technika spiralna kończyny górnej

  5. Zaawansowane techniki SRT (teoria i praktyka)

  • MTSS
  • rekalibracja – m. piersiowy mniejszy – m. czworoboczny, m. najszerszy grzbietu
  • rekalibracja – m. czworoboczny – pasmo m. zębatego przedniego
  • staw obojczykowo-barkowy + SBAL (Superficial Back Arm Line)
  • więzadło krzyżowe przednie
  • płaskostopie/wydrążona stopa

  6.  Techniki Tweek Taping (teoria i praktyka)

  • głowa kości strzałkowej
  • więzadło rzepki
  • wyrostek kolczysty

  7.  Techniki Power Taping (taping łańcuchów mięśniowych Anatomy Trains)

  • analiza ruchu/testy funkcjonalne
  • Back Functional Line
  • Back Line
  • Lateral Line
  • Superficial Front Line
  • Superficial Front Arm Line
  • Deep Front Arm Line
  • Superficial Back Arm Line
  • Deep Back Arm Line

  Moduł III

  1. Wstęp

  • zasady holistycznego oddziaływania na organizm ludzki
  • zasady postepowania diagnostycznego
  • pojęcie bólu
  • działanie terapii manualnej na organizm człowieka

   2. Ból oraz zawroty głowy

  • przyczyny bólów głowy
  • rodzaje bólów głowy
  • diagnostyka różnicowa bólów głowy
  • charakterystyka i leczenie napięciowych bólów głowy
   – techniki tkanek miękkich
   – manipulacje
   – techniki wisceralne
  • charakterystyka i leczenie migren
   – techniki tkanek miękkich
   – manipulacje
   – techniki wisceralne
  • charakterystyka i leczenie bólów klasterowych
   – techniki czaszkowo – krzyżowe
  • charakterystyka i leczenie bólów zatok
   – techniki czaszkowe
  • charakterystyka i leczenie zawrotów głowy różnego pochodzenia

  3. Układ ruchu narządu żucia (URNŻ)

  • Ogólna charakterystyka i przyczyny dysfunkcji URNŻ
  • Anatomia i funkcje URNŻ
  • Szczegółowa anatomia i biomechanika stawu skroniowo – żuchwowego
  • Podział zaburzeń URNŻ
  • Diagnostyka różnicowa dysfunkcji URNŻ
  • Efektywne przeprowadzenie procesu diagnostycznego
   – Tor żuchwy
   – Zaburzenia zakresu ruchomości
  • Bezpośrednie leczenie TMJ
   – Techniki tkanek miękkich
   – Techniki stawowe
   – Techniki intraoralne
   – Techniki mobilizacji
   – Techniki manipulacji
  • Pośrednie leczenie TMJ
   – Techniki tkanek miękkich szyi i klatki piersiowej
   – Techniki wisceralne
   – Techniki czaszkowe
   – Techniki drenażowe

  4. Nerwy czaszkowe i szumy uszne

  • Ogólna budowa i fizjologia nerwów czaszkowych
  • Podział nerwów czaszkowych
  • Różnice między nerwami rdzeniowymi, a czaszkowymi
  • Charakterystyka uszkodzenie nerwu
  • Anatomia i charakterystyka kolejnych nerwów czaszkowych
  • Badanie nerwów czaszkowych
  • Leczenie dysfunkcji nerwów czaszkowych
   – techniki tkanek miękkich
   – manipulacje
   – techniki czaszkowe
  • Mechanizmy powstawania szumów usznych
  • Diagnostyka różnicowa szumów usznych
  • Leczenie szumów usznych

  Moduł IV 

  Dzień I:

  1. Pojęcia ogólne w terapii trzewnej. Historia manipulacji trzewnych. Pojęcie dysfunkcji. Pojęcia tensegracji i powiązań mięśniowo-powięziowych. Hipotezy możliwości powstawania dolegliwości powiązanych z narządami wewnętrznymi.
  2. Funkcjonalne zaburzenia narządów wewnętrznych. Wskazania i przeciwskazania do wykonywania technik manipulacji wisceralnych. Ruchomość trzewna podczas oddychania.
  3. Powiązania narządów trzewnych z układem nerwowym. Powiązania między narządami trzewnymi. Powiązania narządów wewnętrznych z kręgosłupem. Rzutowanie dolegliwości z narządów trzewnych.
  4. Diagnostyka różnicowa narządów wewnętrznych dla potrzeb manipulacji trzewnych. Badanie w kierunku wykluczenie patologii narządów wewnętrznych. Anatomia topograficzna i palpacyjna wybranych narządów wewnętrznych. Badanie elastyczności tkanek w kierunku ułatwionym i dysfunkcji.
  5. Badanie manualne: powierzchowne jamy brzusznej (z podziałem na ćwiartki – napięcie powięziowe). Badanie ruchomości i elastyczności narządów. Testy indukcji.

  Dzień II:

  1. Techniki: Mobilizacja narządów wewnętrznych. Mobilizacja powięziowa narządów.
  2. Techniki globalne jamy brzusznej (wielki manewr brzuszny, normalizacja sieci większej, test mobilności). Manipulacje i mobilizacja kręgosłupa proponowane w leczeniu dysfunkcji trzewnych.
  3. Wątroba i pęcherzyk żółciowy: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki: Unoszenia wątroby. Technika zmniejszająca przekrwienie. Stymulacja punktów zawieszenia wątroby. Normalizacja pęcherzyka żółciowego.
  4. Żołądek i przełyk: anatomia fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki: Technika uwalniająca wpust żołądka. Technika redukcji przepukliny rozworu przełykowego. Technika unoszenia żołądka.

  DZIEŃ III:

  1. Dwunastnica i jelito cienkie: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki: Normalizacja jelita cienkiego. Rozluźnianie zwieracza Oddiego. Technika unoszenia jelita cienkiego. Zastawka krętniczo-kątnicza. Technika według Waischenka. Jelito grube: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki: Normalizacja okrężnicy poprzecznej. Rozluźnianie wstępnicy i zstępnicy.
  2. Przepona: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki: Testy przeponowe. Centrum ścięgniste. Uwalnianie przepony. Przepona część mięśniowa. Odnogi przepony.
  3. Mięsień biodrowo-lędźwiowy: anatomia, rola w powstawaniu dysfunkcji trzewnych połączenia z narządami wewnętrznymi. Techniki.
  4. Przepona dna miednicy. Moczowód, pęcherz. Rola w powstawaniu dysfunkcji trzewnych połączenia z narządami wewnętrznymi. Techniki rozluźniania.

  Moduł V

  1. Wywiad pacjenta oraz diagnostyka
  2. Tor oddechowy terapie przepony (mobilizacje, flossing, taping, ćwiczenia)
  3. Techniki stymulacji nerwu błędnego
  4. Zaburzenia toksyczne/płynowe – Detoksykacja organizmu
  5. Techniki wyciszające
  6. Odżywianie oraz suplementacja wspomagająca
  7. Zaburzenia trzewne – techniki manualne oraz wspomagające
  8. Zaburzenia psychosomatyczne
  9. Pasma płynowe
  10. Zaburzenia eksteroceptywne
140 godz. (14 dni)
cena: 7670 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów