Skip to content
Kurs stacjonarny

Mózgowe uszkodzenia widzenia i trudności wzrokowe uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego w fizjoterapii i rehabilitacji wzroku

Kurs dla fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów widzenia, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, studentów ww. kierunków.

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania wzrokowego dzieci, analizy trudności wzrokowych dzieci z korowymi/mózgowymi uszkodzeniami widzenia (CVI) oraz prowadzenia działań terapeutycznych usprawniających funkcjonowanie dzieci.

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych | 2 dni

TERMINY

 • Wkrótce

Celem szkolenia jest nauka technik wspomagania rozwoju i strategii wspierania terapeutycznego dzieci z korowymi/mózgowymi uszkodzeniami widzenia (CVI) w obszarze fizjoterapii i terapii widzenia, a także przybliżenie uczestnikom trudności z jakimi borykają się dzieci słabowidzące, w szczególności dzieci z problemami wzrokowymi pochodzenia mózgowego. 

Nierozpoznane problemy wzrokowe dzieci są jednym z ważniejszych czynników blokujących efekty działań terapeutycznych w obrębie każdej terapii (fizjoterapii, terapii pedagogicznej oraz logopedycznej). W ostatnim dziesięcioleciu dramatyczne wzrasta ilość dzieci z problemami wzrokowymi pochodzenia mózgowego, a nauczyciele i fizjoterapeuci odczuwają olbrzymią frustrację z powodu braku efektów w prowadzonej przez siebie terapii, ponieważ nie rozumieją doświadczanych przez podopiecznych trudności i nie potrafią im pomóc. 

Uczestnictwo w kursie umożliwi poznanie i empiryczne doświadczenie podczas zajęć warsztatowych doświadczanych przez dzieci trudności i podpowie w jaki sposób pozycjonować dzieci oraz pokazywać im świat, żeby usprawnić ich rozwój poznawczy oraz motoryczny. 

Uczestnicy będą lepiej rozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka z uszkodzeniami wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka z CVI; poznają strategie i techniki wsparcia dzieci z CVI, nauczą się dostosowywać otoczenie i pomoce, z których korzystają podczas pracy z dziećmi z problemami wzrokowymi

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • szukać w dokumentacji medycznej dzieci informacji dotyczących możliwych  uszkodzeń widzenia;
 • obserwować i wychwytywać u podopiecznych ośrodków wczesnej interwencji, placówek opiekuńczo – wychowawczych trudności wzrokowe typowe dla dzieci z CVI;
 • stosować adekwatne techniki wsparcia terapeutycznego z obszaru fizjoterapii i terapii widzenia;
 • dostosowywać otoczenie i pomoce do pracy z dziećmi słabowidzącymi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z CVI

W trakcie szkolenia oprócz zajęć teoretycznych, zaplanowano praktyczne ćwiczenia, analizę filmów w celu diagnostyki małego dziecka.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Dzień I:

 1. Rozwój widzenia na podłożu rozwoju motorycznego od urodzenia do 2 r.ż.
 2. W jaki sposób uszkodzenie wzroku wpływa na poszczególne obszary rozwoju.
 3. Warunki konieczne do prawidłowego widzenia – podstawy fizjologii widzenia.
 4. Kontrola posturalna
 5. Funkcjonalna diagnoza widzenia  – trudności wzrokowe dzieci z zaburzoną stabilizacją centralną.

Dzień II:

1. CVI: „oczne” i mózgowe uszkodzenia widzenia

 • podstawowe pojęcia, 
 • przyczyny  CVI, 
 • symptomy i charakterystyka CVI,
 • charakterystyka funkcjonowania wzrokowego w różnych obszarach rozwoju

2. Dostosowanie otoczenia i pomocy terapeutycznych

3. Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dziecka z CVI, podstawowe strategie terapeutyczne

4. Studium przypadku 

18 godz. (2 dni)
cena: 1390 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów