Skip to content
Kurs stacjonarny

Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów, lekarzy

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs obejmuje szczegółową anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz propozycje zastosowania terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu.

Czas trwania: Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów.

TERMINY

 • Poznań IV MODUŁ 20-22.10.2023
 • Poznań V MODUŁ 8-10.12.2023
 • Bydgoszcz I MODUŁ 03-05.11.2023
 • Bydgoszcz II MODUŁ 12-14.01.2024
 • Bydgoszcz III MODUŁ 15-17.03.2024
 • Bydgoszcz IV MODUŁ 10-12.05.2024
 • Bydgoszcz V MODUŁ 21-23.06.2024

Kurs został stworzony przez 2 doświadczonych osteopatów, fizjoterapeutów na bazie zdobytej wiedzy na licznych kursach oraz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami. Kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Tematyka kursu obejmuje: badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta, anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz techniki osteopatyczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
Diagnostyka różnicowa wykluczająca ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Dzięki jej znajomości terapeuta będzie bardziej świadomy i odpowiedzialny za Pacjenta w czasie jego leczenia, pozna swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Ponad to terapeuta po kursie, będzie potrafił sklasyfikować pacjenta, zdecydować czy i w jaki sposób powinien go leczyć lub czy powinien go skierować do innego specjalisty. Taka wiedza ułatwia zdobycie zaufania pacjentów oraz szacunek w środowisku medycznym. Z informacji przekazanych nam przez tych, którzy skończyli kursy wiemy, że nowe umiejętności wpływają na organizację, planowanie praktyki, a nasi absolwenci mają więcej pacjentów.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna.
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych. Jest to niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, a leczenie skuteczniejsze.

3. Techniki manualne.
W czasie kursu pokazujemy propozycję użycia technik manualnych stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Na dobór technik ma wpływ doświadczenie, wieloletnia praca z pacjentami oraz wiedza z wielu kursów i szkoleń instruktorów.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe.
Przenoszenie napięć w ciele człowieka
Nauka całościowej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć, sił, w ciele człowieka to umiejętność, która pozwalają na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne.
W czasie zajęć kursanci dowiadują się, jak prowadzić wywiady z pacjentami, badania różnicowe, oceniać funkcjonalność oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego. ( 23 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kark

Kostne punkty odniesienia

 •  guzowatość potyliczna zewnętrzna
 •  kresa karkowa górna
 •  wyrostek sutkowy
 •  grzebień potyliczny zewnętrzny
 •  łuk tylny kręgu szczytowego
 •  wyrostki kolczyste kręgów C2-C6
 •  wyrostki stawowe tylne
 •  masy boczne kręgu szczytowego
 •  linia wyrostków poprzecznych

Elementy mięśniwe

 •  m. czworoboczny
 •  m. półkolcowy głowy
 •  m. płatowaty głowy
 •  m. płatowaty szyji
 •  m. dźwigacz łopatki
 •  m. podpotyliczne

Szyja

Kostne punkty odniesienia

 • kość gnykowa
 •  rogi większe kości gnykowej
 •  chrząstka tarczowata
 •  chrząstka pierścieniowata
 •  pierścienie tchawicy
 • żuchwa
 • kąt barkowy
 • obojczyk
 •  pierwsze żebro
 •  wcięcie szyjne mostka

Elementy mięśniowe

 •  m. mostkowo -obojczykowo-sutkowy
 •  m. pochyły średni
 •  m. pochyły środkowy
 •  m. nadgnykowe:
  •  brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego
  •  m. żuchwowo-gnykowe
  •  m. bródkowo -gnykowe
 •  m.podgnykowe:
  •  mostkowo-gnykowe
  •  mostkowo-tarczowe
  •  tarczowo-gnykowe
  •  łopatkowo-gnykowy

Elementy więzadłowe

 •  więzadło pierścienno -tarczowe
 •  błona tarczowo-gnykowa

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  tętnica potyliczna
 •  tętnica podobojczykowa
 •  tętnica szyjna wspólna
 •  tętnica szyjna zewnętrzna
 •  tętnica twarzowa
 •  żyła szyjna zewnętrzna
 •  nerw potyliczny większy Arnolda
 •  splot szyjny zewnętrzny
 •  nerw poprzeczny szyi
 •  nerw uszny wielki
 •  nerw potyliczny mniejszy
 •  nerwy nadobojczykowe
 •  pień splotu ramiennego
 •  nerw błędny
 •  nerw dodatkowy
 •  nerw przeponowy

Węzły chłonne

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Urazy

 •  Podwichnięcia
 • Zwichnięcia
 • Stłuczenia
 • Złamania

Specyficzne urazy kręgosłupa szyjnego

 •  złamanie Jeffersona C1
 •  złamanie zęba obrotnika C2
 •  złamanie wisielcze C2

Uszkodzenie Whiplash – smagnięcie biczem

Wady wrodzone

 •  Zespół Klippla-Feila
 •  Choroba Sprengla
 •  Wklinowanie podstawne
 •  Zespół Arnolda-Chiariego
 •  Wrodzony kręcz szyi

Nowotwory

Spondyloartropatie

Zmiany infekcyjne

Choroby metaboliczne

 •  Choroby układu kostnego: choroba Pageta, osteomalacja, osteoporoza
 •  zespół Cushinga
 • Akromegalia
 •  nadczynność tarczycy
 •  nadczynność przytarczyc

Schorzenia reumatyczne

 • ZZSK
 • RZS
 • Kolagenozy

Gruźlica kości

Fibromialgia

Zespoły proprioceptywne

Zespoły neurologiczne

PRAKTYKA

Potokół diagnostyczny odcinka szyjnego kręgosłupa

Wywiad, testy klniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 •  analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 •  analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 •  aspekty emocjonalne

TECHNIKI

 •  dysfunkcja typu ERS dla przejścia c/th
 •  dysfunkcja typu FRS dla przejścia c/th
 •  dysfunkcja typu ERS dla odcinka szyjnego ( środkowego )
 •  dysfunkcja typu FRS dla odcinka szyjnego kręgosłupa ( środkowego )
 •  dekompresja C0/C1
 •  C0/C1 technika stawowa dysfunkcja w zgięciu bilateralna
 •  C0/C1 techniki stawowe dysfunkcja w wyproście bilateralna
 •  dysfunkcja typu FSR C0/C1
 •  dysfunkcja ESR C0/C1
 •  technika FPR C0/C1
 •  m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy ( hamowanie i pozycyjne rozluźnianie )
 • kość gnykowa
 •  mięśniowo-powięziowe rozluźnianie okolicy nadgnykowej
 •  mm. pochyłe ( technika energii mięśniowej i mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 •  m. czworoboczny ( technika energii mięśniowej i mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 •  odruchowe techniki podpotyliczne
 •  m. żwacz, m. skroniowy ( mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 •  mięśniowo-powięziowe rozluźnianie powięzi w obrębie szyi
 •  techniki energii mięśniowej do wyprostu odcinka mm. przedkręgowe
23 godz. (3 dni)
cena: 1490 zł

FORMUŁA 

Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym.

Można uczestniczyć w wybranych modułach kursu.
Można uczestniczyć w kursie bez zachowania kolejności modułów.

KURSANT OTRZYMUJE 

 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY 

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zobacz również inne kursy:

PRZYPADKI KLINICZNE W TERAPII MANUALNEJ

TERAPIA TRZEWNA I STAWOWA – DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I LECZENIE

PODSTAWY TERAPII MANUALNEJ

Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Wyślij zgłoszenie

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów