Skip to content
Kurs stacjonarny

Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów, lekarzy

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs obejmuje szczegółową anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz propozycje zastosowania terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu.

Czas trwania: Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów.

TERMINY

 • Bydgoszcz I MODUŁ 28-30.10.2022
 • Bydgoszcz II MODUŁ 13-15.01.2023
 • Bydgoszcz III MODUŁ 31.03-02.04.2023
 • Bydgoszcz IV MODUŁ 12-14.05.2023
 • Bydgoszcz V MODUŁ 23-25.06.2023
 • Poznań III MODUŁ 2-4.09.2022
 • Poznań IV MODUŁ 30.09-2.10.2022
 • Poznań V MODUŁ 25-27.11.2022

Kurs został stworzony przez 3 doświadczonych osteopatów, fizjoterapeutów na bazie zdobytej wiedzy na licznych kursach oraz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami. Kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Tematyka kursu obejmuje: badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta, anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz techniki osteopatyczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
Diagnostyka różnicowa wykluczająca ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Dzięki jej znajomości terapeuta będzie bardziej świadomy i odpowiedzialny za Pacjenta w czasie jego leczenia, pozna swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Ponad to terapeuta po kursie, będzie potrafił sklasyfikować pacjenta, zdecydować czy i w jaki sposób powinien go leczyć lub czy powinien go skierować do innego specjalisty. Taka wiedza ułatwia zdobycie zaufania pacjentów oraz szacunek w środowisku medycznym. Z informacji przekazanych nam przez tych, którzy skończyli kursy wiemy, że nowe umiejętności wpływają na organizację, planowanie praktyki, a nasi absolwenci mają więcej pacjentów.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna.
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych. Jest to niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, a leczenie skuteczniejsze.

3. Techniki manualne.
W czasie kursu pokazujemy propozycję użycia technik manualnych stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Na dobór technik ma wpływ doświadczenie, wieloletnia praca z pacjentami oraz wiedza z wielu kursów i szkoleń instruktorów.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe.
Przenoszenie napięć w ciele człowieka
Nauka całościowej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć, sił, w ciele człowieka to umiejętność, która pozwalają na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne.
W czasie zajęć kursanci dowiadują się, jak prowadzić wywiady z pacjentami, badania różnicowe, oceniać funkcjonalność oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Miednica, kręgosłup lędźwiowy, udo

Struktury kostne

Tył miednicy

 •  grzebień biodrowy
 •  kolec biodrowy tylny górny
 •  staw krzyżowo-biodrowy
 •  grzebień krzyżowy
 •  staw krzyżowo-guziczny
 •  kość guziczna
 •  kąt dolno-boczny kości krzyżowej
 • guz kulszowy
 •  krętarz większy
 •  guzek biodrowy

Przód miednicy

 •  kolec biodrowy przedni górny
 •  kolec biodrowy przedni dolny
 • kość łonowa
 • guzek łonowy
 •  spojenie łonowe
 •  krawędź dolna kości łonowej

Kręgosłup lędźwiowy

 •  wyrostki kolczyste L4, L5, S1
 •  przestrzenie międzykolczyste L4/L5, L5/S1
 • XII żebro
 •  wyrostki poprzeczne

Udo

 •  górna krawędź rzepki

Struktury więzadłowe

 •  w. krzyżowo-biodrowe
 •  w. biodrowo-lędźwiowe
 •  w. krzyżowo-guzowe
 •  w. nadkolcowe
 •  w. pachwinowe

Struktury mięśniowe

Tył miednicy

 •  m. pośladkowy wielki
 •  m. pośladkowy średni
 •  m. pośladkowy mały
 •  m. naprężacz powięzi szerokiej
 •  m. gruszkowaty

Przód miednicy

 •  m. prosty brzucha
 •  pasmo biodrowo-piszczelowe
 • m. krawiecki
 •  ścięgno m. prostego uda

Kręgosłup lędźwiowy

 •  m. prostownik grzbietu
 •  m. czworoboczny lędźwi

Przednia strona uda

Trójkąt udowy ( Trójkąt Scarpa )

 •  m. krawiecki
 •  m. przywodziciel długi
 •  m. grzebieniowy
 •  m. biodrowo-lędźwiowy
 •  powięź sitowa

Trójkąt czworogłowy

 •  brzeg przedni pasma biodrowo-piszczelowego
 •  m. prosty uda
 •  m. obszerny przyśrodkowy
 •  m. obszerny boczny
 •  ścięgno m. prostego uda

Tylna strona uda

 •  brzeg tylny pasma biodrowo-piszczelowego
 •  wspólne ścięgno m. kulszowo-goleniowych na guzie kulszowym
 •  m. dwugłowy uda
 •  ścięgno m. dwugłowego uda
 • m. smukły
 •  ścięgno m. półścięgnistego,
 •  ścięgno m. półbłoniastego
 •  m. półbłoniasty
 •  m. przywodziciel wielki
 •  m. obszerny boczny
 •  głowa krótka m. dwugłowego uda

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  nerw kulszowy
 • nerw udowy
 •  nerw pośladkowy górny
 •  nerw pośladkowy dolny
 •  nerw skórny pośladkowy górny
 •  nerw skórny pośladkowy dolny
 •  nerw skórny pośladkowy przyśrodkowy
 •  nerw skórny boczny uda
 •  nerw skórny tylny uda
 • żyła udowa
 •  tętnica udowa
 •  węzły chłonne

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Niespecyficzne bóle krzyża

 •  ostre niespecyficzne bóle lędźwiowo-krzyżowe (lumbago)
 •  bóle przewlekłe lędźwiowo-krzyżowe

Anomalie wrodzone: kręgi przejściowe ( sakralizacja, lumbalizacja ), rozszczep kręgosłupa ( Spina bifida occulta ), sztywność lub nadmierna wiotkość, pogłębione krzywizny kręgosłupa, inwersje ( odwrócenie ) krzywizn kręgosłupa

Anomalie nabyte: skoliozy, choroba Scheuermana, Kręgozmyk, Kręgozmyk rzekomy Junghansa, Zwyrodnienie kręgowo-dyskowe, Dyskopatia, Radikulopatie, Choroba Forestiera, Zespół Baastrupa, Stenoza kanału kręgowego, Patologie stawu biodrowego, kolanowego i stopy, Następstwa urazów, złamań i infekcji

Specyficzne bóle krzyża

Wtórne bóle krzyża pochodzenia pozakręgowego

 •  choroby układu moczowego
 •  choroby ginekologiczne
 •  choroby układu pokarmowego
 •  choroby naczyniowe
 •  choroba wirusowa

Specyficzne bóle krzyża pochodzenia kręgosłupowego

 •  spondyloartropatie ( Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa, Odczynowe zapalenie stawów, choroba Reitera, Łuszczycowe zapalenie stawów, Zapalenie stawów w przebiegu: colitis ulceroza, choroby Crohna, choroby Whippla )
 •  infekcje i zapalenia krążka międzykręgowego
 • nowotwory
 •  schorzenia kości ( osteoporoza, osteomalacja/krzywica, choroba Paget’a, nowotwory pierwotne i wtórne )

Czerwone flagi

Miednica

Staw krzyżowo-biodrowy

Diagnostyka różnicowa problemów pochodzących od stawu krzyżowo – biodrowego

Ból spojenia łonowego – pubialgia

Coccygodynia

Zespół m. gruszkowatego

Entezopatie ( m. przywodziciel długi, m. prosty brzucha, m. prosty uda, m. krawiecki, m. biodrowo-lędźwiowy, mm. okołokrętarzowe )

Przyczyny trzewne bólu w obrębie miednicy i biodra ( ginekologiczne, infekcyjne, naczyniowe, gastrologiczne, urologiczne )

Biodro

Najczęstsze schorzenia stawu biodrowego: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, Choroba Otto-Chrobaka, Reumatoidalne zapalenie stawów, Jałowa martwica głowy kości udowej, Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, Choroba Legg-Calve-Perthesa, Zapalania kości i stawu, Stan zwiększonego kąta antetorsji szyjki k. udowej, Rozwojowe biodro szpotawe, Zwichnięcie i Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, Przemijające dziecięce zapalenie stawów, Choroba Pageta, Nowotwory.

Schorzenia okołostawowe

 • entezopatie
 •  zapalenie kaletki krętarzowej
 •  trzaskające biodro

PRAKTYKA

Protokól badania odcinka lędźwiowo-krzyżowego, stawu biodrowego i miednicy

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 •  analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 •  analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 •  aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

 •  mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 •  mięsień biodrowo-lędźwiowy, bierne rozciąganie
 •  mięsień biodrowo-lędźwiowy, pozycyjne rozluźnianie
 •  mięsień lędźwiowy, hamowanie + poizometryczna relaksacja
 •  mięsień biodrowy, pozycyjne rozluźnianie
 •  tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do rotacji
 •  tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do zgięcia bocznego
 •  tkanki okołokręgosłupowe, odklejanie od wyrostków kolczystych m. prostownika grzbietu
 •  tkanki okłokręgosłupowe, poizometryczna relaksacka mm. przykręgosłupowych do zgięcia
 •  rozluźnianie powięzi powierzchownej pleców
 •  rozluźnianie m. prostownika grzbietu, technika odruchowa
 •  technika napięcie-przeciwnapięcie ( technika Jones’a ) dla odcinka lędźwiowego
 •  technika FPR dla wzmożonego napięcia mięśniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Miednica

 •  staw krzyżowo-biodrowy, mobilizacja
 •  mobilizacja ogólna + odwiedzenie i przywiedzenie
 •  dysfunkcja kości biodrowej ku przodowi, mobilizacja
 •  dysfunkcja kości biodrowej ku tyłowi, manipulacja i/lub mobilizacja
 •  technika napięcie przeciwnapięcie dla kości krzyżowej
 •  technika powięziowa dla kości krzyżowej

Spojenie łonowe

 •  dekoaptacja spojenia łonowego

Przepona oddechowa

 •  centrum ścięgniste przepony
 •  część mięśniowa przepony
 •  manipulacja z impulsem
 •  odnogi przepony

Przepona miednicy

 •  m. guziczny mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 •  mięśniowo powięziowe rozluźnianie okolicy guza kulszowego

Staw biodrowy

 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 •  technika Jons’a dla przywodzicieli
 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do wyprostu
 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do zgięcia
 •  ogólna mobilizacja: zgięcie, rotcje, odwiedzenie, przywiedzenie
 •  relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 •  relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji zewnętrznej
 •  rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna bocznej strony uda
 •  rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna wewnętrznej strony uda
 •  trakcja w osi szyjki kości udowej
 •  rozluźnianie tkanek – strony przyśrodkowej uda
 •  terapia w bruzdach – przód uda
 •  mobilizacja stawu biodrowego do przywiedzenia
 •  mobilizacja tkanek – przód uda
 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do odwiedzenia
25 godz. (3 dni)
cena: 1350 zł

FORMUŁA 

Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym.

Można uczestniczyć w wybranych modułach kursu.
Można uczestniczyć w kursie bez zachowania kolejności modułów.

KURSANT OTRZYMUJE 

 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY 

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Wyślij zgłoszenie

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów