Skip to content

Odnova

Adres

ul. Poznańska 7
85-129 Bydgoszcz
 
Szkolenia stacjonarne:
T: 797 488 212
 
Kursy on-line:
T: 509 332 618 
 
Dofinansowania KFS | BUR
T: 694 225 457 (Joanna)
 
T: 511 174 407 (Asia)
 
 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Szkolenia prowadzone są w różnych miejscach na terenie Bydgoszczy i Poznania. 10-12 dni przed terminem szkolenia wysyłamy informacje organizacyjne z miejscem kursu, harmonogramem godzin oraz bazą noclegową w pobliżu.

Formularz kontaktowy

Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania mojej sprawy. Podanie dodatkowych danych, wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. (nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne – umożliwiające kontakt z moją osobą. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Partnerzy

Sprawdź dostępne terminy naszych kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów