Skip to content

Skorzystaj z dofinansowania na kursy w Odnovie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem KFS jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki. Wsparcie KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

  • Każdy pracodawca, który zatrudnia minimum 1 pracownika na umowę o pracę.
  • Nie ma znaczenia wymiar etatu pracownika (może być np. 1/2, 1/4 czy 1/8 etatu).
  • Pracodawca może sam skorzystać ze środków KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
  • O dofinansowanie nie może starać się osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników w ramach umowy o pracę lub zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenie.
  1. Powiatowy Urząd Pracy, pod który przypisany jest pracodawca ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ogłasza nabór na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS.
  2. PUP udostępnia formularz wniosku i regulamin dofinansowania na swojej stronie internetowej oraz termin naboru wniosków.
  3. Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy są inne.
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, w przypadku zatrudniania na umowę o pracę od 10 pracowników
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku zatrudniania na umowę o pracę do 9 pracowników
  • kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok.15 tys.)

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie na sfinansowanie kursów, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy. W ramach dofinansowania można rozliczyć wyłącznie wartość szkolenia. Dofinansowaniu nie podlega dojazd na szkolenia, nocleg oraz wyżywienie.

Jeśli masz dodatkowe pytania w kwestii dofinansowania lub potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku skontaktuj się z nami

~Asia tel.: 694 225 457

Jak uzyskać dofinansowanie NA KURSY Z KFS?

Wypełnij i wyślij formularz dofinansowania na kursy, zaznaczając dofinansowanie ze środków KFS.
1
Po weryfikacji możliwości otrzymania dofinansowania przez Twoją firmę skontaktujemy się z Tobą.
2
Pomożemy Ci bezpłatnie napisać wniosek i uzyskać dofinansowanie.
3
Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4
Poinformuj nas o decyzji Powiatowego Urzędu Pracy (pozytywnej lub negatywnej).
5
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezwłocznie wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia na każdy dofinansowany kurs.
6
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce KURSY pod opisem szkolenia.
7
Podpisz z nami umowę.
8
Opłać szkolenie na wybranych warunkach (różne formy w zależności od Urzędu Pracy).
9
Weź udział w szkoleniu.
10
Aby rozliczyć się z uzyskanego dofinansowania dostarcz certyfikat i fakturę za szkolenie do Powiatowego Urzędu Pracy.
11

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem na kursy w Odnovie?

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w dopełnieniu formalności!

FORMULARZ DOFINANSOWANIA

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją REGULAMINU obowiązującego w Odnova Marcin Struensee

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Struensee prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Odnova Marcin Struensee z siedzibą w Bydgoszczy (85-323), przy ul. Stawowej 20/9 NIP 554 19 25 628 więcej

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem na kursy w Odnovie?

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą, pomożemy w przygotowaniu dokumentów i otrzymaniu dofinansowania.

FORMULARZ DOFINANSOWANIAWybierz kursy, na które chcesz uzyskać dofinansowanie

NASZE SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ W BYDGOSZCZY, POZNANIU, KATOWICACH, WARSZAWIE, WROCŁAWIU

BYDGOSZCZ

KATOWICE

POZNAŃ

WARSZAWA

WROCŁAW
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją REGULAMINU obowiązującego w Odnova Marcin Struensee

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Struensee prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Odnova Marcin Struensee z siedzibą w Bydgoszczy (85-323), przy ul. Stawowej 20/9 NIP 554 19 25 628

×
Dofinansowanie kursów