Skip to content
Kurs stacjonarny

Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów, lekarzy

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs obejmuje szczegółową anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz propozycje zastosowania terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu.

Czas trwania: Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów.

TERMINY

 • Poznań V MODUŁ 8-10.12.2023
 • Bydgoszcz I MODUŁ 8-10.03.2024
 • Bydgoszcz II MODUŁ 24-26.05.2024
 • Bydgoszcz III MODUŁ 21-23.06.2024
 • Bydgoszcz IV MODUŁ 6-8.09.2024
 • Bydgoszcz V MODUŁ 22-24.11.2024
 • Poznań – I MODUŁ 10-12.05.2024
 • Poznań – II MODUŁ 28-30.06.2024
 • Poznań III MODUŁ 6-8.09.2024
 • Poznań IV MODUŁ 25-27.10.2024
 • Poznań V MODUŁ 13-15.12.2024
 • Warszawa – I MODUŁ 13-15.09.2024
 • Warszawa – II MODUŁ 8-10.11.2024
 • Warszawa III MODUŁ 17-19.01.2025
 • Warszawa IV MODUŁ 7-9.03.2025
 • Warszawa V MODUŁ 9-11.05.2025

Kurs został stworzony przez 2 doświadczonych osteopatów, fizjoterapeutów na bazie zdobytej wiedzy na licznych kursach oraz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami. Kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Tematyka kursu obejmuje: badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta, anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz techniki osteopatyczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
Diagnostyka różnicowa wykluczająca ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Dzięki jej znajomości terapeuta będzie bardziej świadomy i odpowiedzialny za Pacjenta w czasie jego leczenia, pozna swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Ponad to terapeuta po kursie, będzie potrafił sklasyfikować pacjenta, zdecydować czy i w jaki sposób powinien go leczyć lub czy powinien go skierować do innego specjalisty. Taka wiedza ułatwia zdobycie zaufania pacjentów oraz szacunek w środowisku medycznym. Z informacji przekazanych nam przez tych, którzy skończyli kursy wiemy, że nowe umiejętności wpływają na organizację, planowanie praktyki, a nasi absolwenci mają więcej pacjentów.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna.
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych. Jest to niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, a leczenie skuteczniejsze.

3. Techniki manualne.
W czasie kursu pokazujemy propozycję użycia technik manualnych stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Na dobór technik ma wpływ doświadczenie, wieloletnia praca z pacjentami oraz wiedza z wielu kursów i szkoleń instruktorów.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe.
Przenoszenie napięć w ciele człowieka
Nauka całościowej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć, sił, w ciele człowieka to umiejętność, która pozwalają na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne.
W czasie zajęć kursanci dowiadują się, jak prowadzić wywiady z pacjentami, badania różnicowe, oceniać funkcjonalność oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. Powtórki i klinika. Egzamin praktyczny. ( 24 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Ramię

Kostne punkty odniesienia

 •  „v” naramienne
 •  boczny brzeg kości ramiennej
 •  przyśrodkowy brzeg kości ramiennej

Elementy mięśniowe

 •  m. dwugłowy ramienia
 • m. ramienny
 •  m. kruczo-ramienny
 •  m. ramienno-promieniowy
 •  m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
 •  m. trójgłowy ramienia

Elementy naczyniowo – nerwowe

 •  tętnica ramienna
 •  nerw promieniowy
 •  gałązki skórne nerwu promieniowego
 •  nerw pośrodkowy
 •  nerw łokciowy
 •  nerw mięśniowo-skórny

Łokieć

Kostne punkty odniesienia

 •  nadkłykieć boczny kości ramiennej
 •  nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
 •  bruzda nerwu łokciowego
 •  wyrostek łokciowy
 •  brzeg tylny kości łokciowej
 •  śródlinia stawowa ramienno – promieniowa
 •  głowa kości promieniowej

Elementy mięśniowe

 • m. odwracacz

Elementy naczyniowo – nerwowe

 •  nerw promieniowy
 •  nerw pośrodkowy
 •  nerw łokciowy
 •  tętnica ramienna

Przedramię

Kostne punkty odniesienia

 •  brzeg tylny kości łokciowej
 •  powierzchnia boczna kości promieniowej

Elementy mięśniowo-ścięgniste

 •  m. nawrotny obły
 •  ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia
 •  m. dłoniowy długi
 •  m. zginacz promieniowy nadgarstka
 •  m. zginacz łokciowy nadgarstka
 •  m. zginacz powierzchowny palców
 •  m. ramienno – promieniowy
 •  m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
 •  m. prostownik promieniowy krótki nadgarstka
 •  m. prostownik wspólny palców
 •  m. prostownik łokciowy nadgarstka
 •  m. odwodziciel długi kciuka
 •  m. prostownik krótki kciuka

Nadgarstek

Kostne punkty odniesienia

 •  koniec dolny kości promieniowej
 •  wyrostek rylcowaty kości promieniowej
 •  guzek listera ( guzek grzbietowy kości promieniowej )
 •  wyrostek rylcowaty kości łokciowej
 •  kości nadgarstka – szereg bliższy:
  •  kość łódeczkowata
  •  kość księżycowata
  •  kość trójgraniasta
  •  kość grochowata
 •  kości nadgarstka – szereg dalszy:
  •  kość czworoboczna większa
  •  kość czworoboczna mniejsza
  •  kość główkowata
  •  kość haczykowata

Elementy ścięgniste

 •  tabakierka anatomiczna
 • ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka
 •  ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka
 •  ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka
 •  ścięgno mięśnia ramienno – promieniowego
 •  ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka
 •  ścięgno mięśnia dłoniowego długiego
 •  ścięgno 3 i 4 mięśnia zginacza powierzchownego palców
 •  ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
 •  ścięgno mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka
 •  ścięgno mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka
 •  ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców
 •  ścięgno mięśnia prostownika palca wskazującego
 •  ścięgno mięśnia prostownika palca małego
 •  ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka
 •  troczek zginaczy nadgarstka

Elementy naczyniowo – nerwowe

 •  tętnica promieniowa
 •  tętnica łokciowa
 •  nerw łokciowy
 •  nerw pośrodkowy

Ręka

Kostne punkty odniesienia

 • paliczki
 •  stawy międzypaliczkowe
 •  stawy śródręczno – paliczkowe

Elementy mięśniowo-ścięgniste

 •  ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców
 •  wyniosłość kłębu kciuka
 •  ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka
 •  wyniosłość kłębika
 •  m. odwodziciel palca małego
 •  ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców
 •  ścięgno mięśnia prostownika palca małego

Elementy naczyniowo – nerwowe

 •  powierzchowne żyły ręki

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Łokieć

Urazy łokcia

 •  Złamania w obrębie stawu łokciowego
 •  Zwichnięcie stawu łokciowego
 •  Zwichnięcie głowy kości promieniowej
 •  Podwichnięcie głowy kości promieniowej
 •  Złamania kości przedramienia
 •  Uszkodzenie dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego
 •  Nadwyrężenie lub zerwanie więzadła pobocznego łokciowego
 •  Zespół kanału łokciowego ( neuropatia n. łokciowego )
 •  Neuropatia nerwu promieniowego PIN
 •  Neuropatia nerwu pośrodkowego AIN
 •  Zapalenie nadkłykcia bocznego ( łokieć tenisisty )
 •  Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego ( łokieć golfisty )
 •  Zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego
 •  Zapalenie kaletki stawowej wyrostka łokciowego

Nowotwory

Schorzenia Reumatyczne

Bóle rzutowane z odcinka szyjnego

Bóle rzutowane ze stawu barkowego lub nadgarstka

Nadgarstek

Złamania

 •  Złamanie nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej
  •  złamanie Collesa ( mechanizm wyprostny )
  •  złamanie Smitha ( mechanizm zgięciowy )
 •  Złamanie kości nadgarstka
 •  Złamania kości śródręcza i palców

Zerwanie ścięgien

Stany pourazowe

Niestabilność nadgarstka

Algoneurodystroficzne zespoły odruchowo-współczulne

Martwica kości nadgarstka

Stany zapalne

 • infekcyjne
 •  procesy reumatyczne
 •  w wyniku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych

Schorzenia ścięgien

 •  Choroba De Quervaina
 •  Zapalnie przyczepu ścięgna mięśnia ramienno-promieniowego
 •  Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni prostowników lub mięśni zginaczy nadgarstka
 •  Zapalenie przyczepu ścięgnistego mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
 •  Choroba Dupuytrena
 •  Choroby metaboliczne
  •  polineuropatie ( cukrzyca )
  •  nadczynność i niedoczynność tarczycy
  •  niedoczynność przytarczyc ( tężyczka )
  •  nadczynność przysadki mózgowej – Akromegalia

Zespoły korzeniowe i splotowe

Zespół kanału nadgarstka – neuropatia n. pośrodkowego

Zespół kanału Guyona – neuropatia n. łokciowego

Choroba Reynaud

Objaw Reynaud

Ganglion

Nowotwory

Zmiany zwyrodnieniowe stawów

Choroby reumatyczne

 • RZS
 •  łuszczycowe zapalenie stawów
 •  twardzina układowa

Zakażenia i infekcje w obrębie dłoni

 • zastrzał
 • ropowica
 •  septyczne zapalenie stawu

PRAKTYKA

Protokół badania stawu łokciowego

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Protokół badania nadgarstka i ręki

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 •  analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 •  analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 •  aspekty emocjonalne

TECHNIKI

 •  ogólna mobilizacja stawu łokciowego
 •  mobilizacja i manipulacja głowy kości promieniowej ( dekompresja )
 •  technika korekcji głowy kości promieniowej ku tyłowi
 •  mobilizacja i manipulacja głowy kości promieniowej ku przodowi
 •  technika energii mięśniowej do pronacji i supinacji przez wyrostek łokciowy
 •  techniki tkanek miękkich dla ramienia i przedrmienia
 •  techniki energii mięśniowej mięśni ramienia i przedramienia
 •  mobilizacja kości nadgarstka
 •  techniki tkanek miękkich dla kanału nadgarstka
 •  mobilizacje kości nadgarstka ( ogólna, szeregu bliższego, szeregu dalszego, w kompresji )
 •  korekcja ustawienia szeregu bliższego/dalszego kości nadgarstka
24 godz. (3 dni)
cena: 1490 zł

FORMUŁA 

Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym.

Można uczestniczyć w wybranych modułach kursu.
Można uczestniczyć w kursie bez zachowania kolejności modułów.

KURSANT OTRZYMUJE 

 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY 

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zobacz również inne kursy:

PRZYPADKI KLINICZNE W TERAPII MANUALNEJ

TERAPIA TRZEWNA I STAWOWA – DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I LECZENIE

PODSTAWY TERAPII MANUALNEJ

Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Wyślij zgłoszenie

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

Jeżeli interesują Cię kursy dla fizjoterapeutów, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Odnova.  Kurs: Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej to propozycja dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów i lekarzy. Decydując się na nasz kurs osteopatii, nauczysz się rozpoznawać, co jest przyczyną bólu pacjenta, a tym samym skupić się na przyczynie, a nie tylko na symptomach.

Terapia manualna z koncepcją osteopatyczną — co obejmuje kurs?

Wybierając kurs: Terapia manualna z koncepcją osteopatyczną oferowany przez Odnova, masz pewność, że uczestniczysz w szkoleniu najwyższej jakości. Został stworzony przez dwóch doświadczonych osteopatów-fizjoterapeutów na bazie nabytego doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami oraz dzięki zdobytej wiedzy na licznych kursach.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta;
 • anatomię palpacyjną kliniczną;
 • diagnostykę różnicową wykluczającą;
 • techniki osteopatyczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów i narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Zalety kursu Terapia Manualna w koncepcji osteopatycznej z Odnova Szkolenia

Oferujemy unikalną, wartościową i niezwykle użyteczną wiedzę dostarczaną przez doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. Co możesz zyskać, decydując się na kurs osteopatii? Przede wszystkim:

 • poznasz szczegółowo zasady terapii manualnej w koncepcji osteopatycznej;
 • zdobędziesz umiejętności diagnostyki różnicowej dla fizjoterapeutów;
 • podniesiesz swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy;
 • rozwiniesz swoje umiejętności praktyczne;
 • uzyskasz certyfikat ukończenia kursu, który potwierdzi Twoją wiedzę i umiejętności.

Kursy dla osteopatów i fizjoterapeutów w Odnova Szkolenia

Jeżeli interesują Cię inne kursy stacjonarne dla fizjoterapeutów, prosimy o zapoznanie się z naszą  ofertą. Sprawdź i przekonaj się, że wszystkie nasze kursy dla fizjoterapeutów dostarczą Ci najbardziej użytecznej i aktualnej wiedzy. Poza tym masz możliwość skorzystania z dofinansowania — udzielamy bezpłatnej pomocy w przygotowaniu dokumentacji.

Nie zwlekaj! Wzbogacaj swoją wiedzę i umiejętności z Odnova Szkolenia. Zapraszamy do udziału w naszych kursach i dołączenia do grona specjalistów, którzy wybrali profesjonalizm, ciągły rozwój i najwyższą jakość szkoleń.

×
Dofinansowanie kursów