Skip to content
Kurs stacjonarny

Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów, lekarzy

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs obejmuje szczegółową anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz propozycje zastosowania terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu.

Cena: 1 750 zł (cena za moduł)
Czas trwania: Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów.

TERMINY

 • Bydgoszcz I MODUŁ 21-23.06.2024
 • Bydgoszcz II MODUŁ 6-8.09.2024
 • Bydgoszcz III MODUŁ 22-24.11.2024
 • Poznań – I MODUŁ 27-29.06.2024
 • Poznań – II MODUŁ 6-8.09.2024
 • Poznań III MODUŁ 25-27.10.2024
 • Poznań IV MODUŁ 13-15.12.2024
 • Warszawa – I MODUŁ 13-15.09.2024
 • Warszawa – II MODUŁ 8-10.11.2024
 • Warszawa III MODUŁ 17-19.01.2025
 • Warszawa IV MODUŁ 7-9.03.2025
 • Warszawa V MODUŁ 9-11.05.2025

Kurs został stworzony przez 2 doświadczonych osteopatów, fizjoterapeutów na bazie zdobytej wiedzy na licznych kursach oraz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami. Kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Tematyka kursu obejmuje: badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta, anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz techniki osteopatyczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
Diagnostyka różnicowa wykluczająca ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Dzięki jej znajomości terapeuta będzie bardziej świadomy i odpowiedzialny za Pacjenta w czasie jego leczenia, pozna swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Ponad to terapeuta po kursie, będzie potrafił sklasyfikować pacjenta, zdecydować czy i w jaki sposób powinien go leczyć lub czy powinien go skierować do innego specjalisty. Taka wiedza ułatwia zdobycie zaufania pacjentów oraz szacunek w środowisku medycznym. Z informacji przekazanych nam przez tych, którzy skończyli kursy wiemy, że nowe umiejętności wpływają na organizację, planowanie praktyki, a nasi absolwenci mają więcej pacjentów.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna.
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych. Jest to niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, a leczenie skuteczniejsze.

3. Techniki manualne.
W czasie kursu pokazujemy propozycję użycia technik manualnych stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Na dobór technik ma wpływ doświadczenie, wieloletnia praca z pacjentami oraz wiedza z wielu kursów i szkoleń instruktorów.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe.
Przenoszenie napięć w ciele człowieka
Nauka całościowej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć, sił, w ciele człowieka to umiejętność, która pozwalają na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne.
W czasie zajęć kursanci dowiadują się, jak prowadzić wywiady z pacjentami, badania różnicowe, oceniać funkcjonalność oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Miednica, kręgosłup lędźwiowy, udo

Struktury kostne

Tył miednicy

 •  grzebień biodrowy
 •  kolec biodrowy tylny górny
 •  staw krzyżowo-biodrowy
 •  grzebień krzyżowy
 •  staw krzyżowo-guziczny
 •  kość guziczna
 •  kąt dolno-boczny kości krzyżowej
 • guz kulszowy
 •  krętarz większy
 •  guzek biodrowy

Przód miednicy

 •  kolec biodrowy przedni górny
 •  kolec biodrowy przedni dolny
 • kość łonowa
 • guzek łonowy
 •  spojenie łonowe
 •  krawędź dolna kości łonowej

Kręgosłup lędźwiowy

 •  wyrostki kolczyste L4, L5, S1
 •  przestrzenie międzykolczyste L4/L5, L5/S1
 • XII żebro
 •  wyrostki poprzeczne

Udo

 •  górna krawędź rzepki

Struktury więzadłowe

 •  w. krzyżowo-biodrowe
 •  w. biodrowo-lędźwiowe
 •  w. krzyżowo-guzowe
 •  w. nadkolcowe
 •  w. pachwinowe

Struktury mięśniowe

Tył miednicy

 •  m. pośladkowy wielki
 •  m. pośladkowy średni
 •  m. pośladkowy mały
 •  m. naprężacz powięzi szerokiej
 •  m. gruszkowaty

Przód miednicy

 •  m. prosty brzucha
 •  pasmo biodrowo-piszczelowe
 • m. krawiecki
 •  ścięgno m. prostego uda

Kręgosłup lędźwiowy

 •  m. prostownik grzbietu
 •  m. czworoboczny lędźwi

Przednia strona uda

Trójkąt udowy ( Trójkąt Scarpa )

 •  m. krawiecki
 •  m. przywodziciel długi
 •  m. grzebieniowy
 •  m. biodrowo-lędźwiowy
 •  powięź sitowa

Trójkąt czworogłowy

 •  brzeg przedni pasma biodrowo-piszczelowego
 •  m. prosty uda
 •  m. obszerny przyśrodkowy
 •  m. obszerny boczny
 •  ścięgno m. prostego uda

Tylna strona uda

 •  brzeg tylny pasma biodrowo-piszczelowego
 •  wspólne ścięgno m. kulszowo-goleniowych na guzie kulszowym
 •  m. dwugłowy uda
 •  ścięgno m. dwugłowego uda
 • m. smukły
 •  ścięgno m. półścięgnistego,
 •  ścięgno m. półbłoniastego
 •  m. półbłoniasty
 •  m. przywodziciel wielki
 •  m. obszerny boczny
 •  głowa krótka m. dwugłowego uda

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  nerw kulszowy
 • nerw udowy
 •  nerw pośladkowy górny
 •  nerw pośladkowy dolny
 •  nerw skórny pośladkowy górny
 •  nerw skórny pośladkowy dolny
 •  nerw skórny pośladkowy przyśrodkowy
 •  nerw skórny boczny uda
 •  nerw skórny tylny uda
 • żyła udowa
 •  tętnica udowa
 •  węzły chłonne

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Niespecyficzne bóle krzyża

 •  ostre niespecyficzne bóle lędźwiowo-krzyżowe (lumbago)
 •  bóle przewlekłe lędźwiowo-krzyżowe

Anomalie wrodzone: kręgi przejściowe ( sakralizacja, lumbalizacja ), rozszczep kręgosłupa ( Spina bifida occulta ), sztywność lub nadmierna wiotkość, pogłębione krzywizny kręgosłupa, inwersje ( odwrócenie ) krzywizn kręgosłupa

Anomalie nabyte: skoliozy, choroba Scheuermana, Kręgozmyk, Kręgozmyk rzekomy Junghansa, Zwyrodnienie kręgowo-dyskowe, Dyskopatia, Radikulopatie, Choroba Forestiera, Zespół Baastrupa, Stenoza kanału kręgowego, Patologie stawu biodrowego, kolanowego i stopy, Następstwa urazów, złamań i infekcji

Specyficzne bóle krzyża

Wtórne bóle krzyża pochodzenia pozakręgowego

 •  choroby układu moczowego
 •  choroby ginekologiczne
 •  choroby układu pokarmowego
 •  choroby naczyniowe
 •  choroba wirusowa

Specyficzne bóle krzyża pochodzenia kręgosłupowego

 •  spondyloartropatie ( Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa, Odczynowe zapalenie stawów, choroba Reitera, Łuszczycowe zapalenie stawów, Zapalenie stawów w przebiegu: colitis ulceroza, choroby Crohna, choroby Whippla )
 •  infekcje i zapalenia krążka międzykręgowego
 • nowotwory
 •  schorzenia kości ( osteoporoza, osteomalacja/krzywica, choroba Paget’a, nowotwory pierwotne i wtórne )

Czerwone flagi

Miednica

Staw krzyżowo-biodrowy

Diagnostyka różnicowa problemów pochodzących od stawu krzyżowo – biodrowego

Ból spojenia łonowego – pubialgia

Coccygodynia

Zespół m. gruszkowatego

Entezopatie ( m. przywodziciel długi, m. prosty brzucha, m. prosty uda, m. krawiecki, m. biodrowo-lędźwiowy, mm. okołokrętarzowe )

Przyczyny trzewne bólu w obrębie miednicy i biodra ( ginekologiczne, infekcyjne, naczyniowe, gastrologiczne, urologiczne )

Biodro

Najczęstsze schorzenia stawu biodrowego: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, Choroba Otto-Chrobaka, Reumatoidalne zapalenie stawów, Jałowa martwica głowy kości udowej, Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, Choroba Legg-Calve-Perthesa, Zapalania kości i stawu, Stan zwiększonego kąta antetorsji szyjki k. udowej, Rozwojowe biodro szpotawe, Zwichnięcie i Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, Przemijające dziecięce zapalenie stawów, Choroba Pageta, Nowotwory.

Schorzenia okołostawowe

 • entezopatie
 •  zapalenie kaletki krętarzowej
 •  trzaskające biodro

PRAKTYKA

Protokól badania odcinka lędźwiowo-krzyżowego, stawu biodrowego i miednicy

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 •  analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 •  analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 •  aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

 •  mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 •  mięsień biodrowo-lędźwiowy, bierne rozciąganie
 •  mięsień biodrowo-lędźwiowy, pozycyjne rozluźnianie
 •  mięsień lędźwiowy, hamowanie + poizometryczna relaksacja
 •  mięsień biodrowy, pozycyjne rozluźnianie
 •  tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do rotacji
 •  tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do zgięcia bocznego
 •  tkanki okołokręgosłupowe, odklejanie od wyrostków kolczystych m. prostownika grzbietu
 •  tkanki okłokręgosłupowe, poizometryczna relaksacka mm. przykręgosłupowych do zgięcia
 •  rozluźnianie powięzi powierzchownej pleców
 •  rozluźnianie m. prostownika grzbietu, technika odruchowa
 •  technika napięcie-przeciwnapięcie ( technika Jones’a ) dla odcinka lędźwiowego
 •  technika FPR dla wzmożonego napięcia mięśniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Miednica

 •  staw krzyżowo-biodrowy, mobilizacja
 •  mobilizacja ogólna + odwiedzenie i przywiedzenie
 •  dysfunkcja kości biodrowej ku przodowi, mobilizacja
 •  dysfunkcja kości biodrowej ku tyłowi, manipulacja i/lub mobilizacja
 •  technika napięcie przeciwnapięcie dla kości krzyżowej
 •  technika powięziowa dla kości krzyżowej

Spojenie łonowe

 •  dekoaptacja spojenia łonowego

Przepona oddechowa

 •  centrum ścięgniste przepony
 •  część mięśniowa przepony
 •  manipulacja z impulsem
 •  odnogi przepony

Przepona miednicy

 •  m. guziczny mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 •  mięśniowo powięziowe rozluźnianie okolicy guza kulszowego

Staw biodrowy

 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 •  technika Jons’a dla przywodzicieli
 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do wyprostu
 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do zgięcia
 •  ogólna mobilizacja: zgięcie, rotcje, odwiedzenie, przywiedzenie
 •  relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 •  relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji zewnętrznej
 •  rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna bocznej strony uda
 •  rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna wewnętrznej strony uda
 •  trakcja w osi szyjki kości udowej
 •  rozluźnianie tkanek – strony przyśrodkowej uda
 •  terapia w bruzdach – przód uda
 •  mobilizacja stawu biodrowego do przywiedzenia
 •  mobilizacja tkanek – przód uda
 •  mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do odwiedzenia
25 godz. (3 dni)
cena: 1750 zł

FORMUŁA 

Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym.

Można uczestniczyć w wybranych modułach kursu.
Można uczestniczyć w kursie bez zachowania kolejności modułów.

KURSANT OTRZYMUJE 

 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY 

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zobacz również inne kursy:

PRZYPADKI KLINICZNE W TERAPII MANUALNEJ

TERAPIA TRZEWNA I STAWOWA – DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I LECZENIE

PODSTAWY TERAPII MANUALNEJ

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs

  Dane do faktury (PRACODAWCY):

  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

   

  Jeżeli interesują Cię kursy dla fizjoterapeutów, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Odnova.  Kurs: Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej to propozycja dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów i lekarzy. Decydując się na nasz kurs osteopatii, nauczysz się rozpoznawać, co jest przyczyną bólu pacjenta, a tym samym skupić się na przyczynie, a nie tylko na symptomach.

  Terapia manualna z koncepcją osteopatyczną — co obejmuje kurs?

  Wybierając kurs: Terapia manualna z koncepcją osteopatyczną oferowany przez Odnova, masz pewność, że uczestniczysz w szkoleniu najwyższej jakości. Został stworzony przez dwóch doświadczonych osteopatów-fizjoterapeutów na bazie nabytego doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami oraz dzięki zdobytej wiedzy na licznych kursach.

  Tematyka szkolenia obejmuje:

  • badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta;
  • anatomię palpacyjną kliniczną;
  • diagnostykę różnicową wykluczającą;
  • techniki osteopatyczne.

  Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów i narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

  Zalety kursu Terapia Manualna w koncepcji osteopatycznej z Odnova Szkolenia

  Oferujemy unikalną, wartościową i niezwykle użyteczną wiedzę dostarczaną przez doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. Co możesz zyskać, decydując się na kurs osteopatii? Przede wszystkim:

  • poznasz szczegółowo zasady terapii manualnej w koncepcji osteopatycznej;
  • zdobędziesz umiejętności diagnostyki różnicowej dla fizjoterapeutów;
  • podniesiesz swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy;
  • rozwiniesz swoje umiejętności praktyczne;
  • uzyskasz certyfikat ukończenia kursu, który potwierdzi Twoją wiedzę i umiejętności.

  Kursy dla osteopatów i fizjoterapeutów w Odnova Szkolenia

  Jeżeli interesują Cię inne kursy stacjonarne dla fizjoterapeutów, prosimy o zapoznanie się z naszą  ofertą. Sprawdź i przekonaj się, że wszystkie nasze kursy dla fizjoterapeutów dostarczą Ci najbardziej użytecznej i aktualnej wiedzy. Poza tym masz możliwość skorzystania z dofinansowania — udzielamy bezpłatnej pomocy w przygotowaniu dokumentacji.

  Nie zwlekaj! Wzbogacaj swoją wiedzę i umiejętności z Odnova Szkolenia. Zapraszamy do udziału w naszych kursach i dołączenia do grona specjalistów, którzy wybrali profesjonalizm, ciągły rozwój i najwyższą jakość szkoleń.

   

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta