Skip to content
Kurs stacjonarny

Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów, lekarzy

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs obejmuje szczegółową anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz propozycje zastosowania terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu.

Cena: 1 750 zł (cena za moduł)
Czas trwania: Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów.

TERMINY

 • Poznań – II MODUŁ 6-8.09.2024
 • Poznań III MODUŁ 25-27.10.2024
 • Poznań IV MODUŁ 13-15.12.2024
 • Warszawa – I MODUŁ 13-15.09.2024
 • Warszawa – II MODUŁ 8-10.11.2024
 • Warszawa III MODUŁ 17-19.01.2025
 • Warszawa IV MODUŁ 7-9.03.2025
 • Warszawa V MODUŁ 9-11.05.2025

Kurs został stworzony przez 2 doświadczonych osteopatów, fizjoterapeutów na bazie zdobytej wiedzy na licznych kursach oraz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami. Kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Tematyka kursu obejmuje: badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta, anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz techniki osteopatyczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
Diagnostyka różnicowa wykluczająca ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Dzięki jej znajomości terapeuta będzie bardziej świadomy i odpowiedzialny za Pacjenta w czasie jego leczenia, pozna swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Ponad to terapeuta po kursie, będzie potrafił sklasyfikować pacjenta, zdecydować czy i w jaki sposób powinien go leczyć lub czy powinien go skierować do innego specjalisty. Taka wiedza ułatwia zdobycie zaufania pacjentów oraz szacunek w środowisku medycznym. Z informacji przekazanych nam przez tych, którzy skończyli kursy wiemy, że nowe umiejętności wpływają na organizację, planowanie praktyki, a nasi absolwenci mają więcej pacjentów.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna.
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych. Jest to niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, a leczenie skuteczniejsze.

3. Techniki manualne.
W czasie kursu pokazujemy propozycję użycia technik manualnych stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Na dobór technik ma wpływ doświadczenie, wieloletnia praca z pacjentami oraz wiedza z wielu kursów i szkoleń instruktorów.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe.
Przenoszenie napięć w ciele człowieka
Nauka całościowej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć, sił, w ciele człowieka to umiejętność, która pozwalają na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne.
W czasie zajęć kursanci dowiadują się, jak prowadzić wywiady z pacjentami, badania różnicowe, oceniać funkcjonalność oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Kolano, stopa. Neurologia kliniczna.

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kolano

Kolano ( przedział przedni, zewnętrzny i wewnętrzny )

Elementy kostne

 • rzepka
 •  guzowatość piszczeli
 •  śródlinia piszczelowo-udowa
 •  przedział łąkotkowy przyśrodkowy
 •  kłykieć przyśrodkowy k. udowej
 •  kłykieć przyśrodkowy piszczeli
 •  nadkłykieć przyśrodkowy k. udowej
 •  guzek przywodzicieli
 •  kłykieć boczny k. udowej
 •  kłykieć boczny k. piszczelowej
 •  głowa strzałki
 •  staw piszczelowo-strzałkowy górny
 •  nadłykieć boczny k. udowej
 • guzek Gerdy

Elementy mięśniowo-więzadłowe

 •  ścięgno m. czworogłowego uda
 •  ścięgno rzepki
 •  ścięgna gęsiej stopy
 •  ścięgno m. przywodziciela
 •  więzadło poboczne piszczelowe
 •  więzadło przyśrodkowe rzepki
 •  pasmo biodrowo-piszczelowe
 •  ścięgno m. dwugłowego uda
 •  więzadło poboczne strzałkowe
 •  więzadło boczne rzepki
 •  mięsień prosty uda
 •  mięsień obszerny boczny, przyśrodkowy

Kaletki

 •  przedścięgnowa
 • podścięgnowa
 •  ciało tłuszczowe Hoffa
 •  kaletka nadrzepkowa
 •  kaletka gęsiej stopy

Kolano ( przedział tylni )

Elementy kostne

 •  głowa strzałki

Elementy mięśniowe i ścięgniste

Trójkąt górny

  •  m. dwugłowy uda
  •  m. półścięgnisty

Trójkąt dolny

  •  głowa boczna i przyśrodkowa m. brzuchatego łydki

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  nerw strzałkowy
 •  nerw piszczelowy
 •  żyła i tętnica podkolanowa
 •  węzły chłonne

Podudzie

Kostne punkty odniesienia

 •  strona boczna strzałki
 •  brzeg przedni kości piszczelowej
 •  brzeg tylno-przyśrodkowy piszczeli
 •  szyjka strzałki

Elementy mięśniowe strona przednia

 •  mięsień piszczelowy przedni
 •  mięsień strzałkowy długi
 •  mięsień strzałkowy krótki
 •  mięsień prostownik długi palców
 •  mięsień prostownik długi palucha
 •  m. brzuchaty łydki
 •  m. płaszczkowaty
 •  m. podeszwowy
 •  m. podkolanowy
 •  m. piszczelowy tylny
 •  m. zginacz długi palucha
 •  m. zginacz długi palców

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  żyła odpiszczelowa
 •  żyła strzałkowa
 • nerw łydkowy
 •  nerw strzałkowy

Staw skokowy

Kostne punkty odniesienia

 •  kostka wewnętrzna
 •  przedni brzeg końca dalszego piszczeli
 •  kostka boczna
 •  guzowatość kości łódkowatej
 •  głowa kości skokowej
 •  szyjka kości skokowej
 •  bloczek kości skokowej
 •  powierzchnia kostkowa boczna kości skokowej
 •  powierzchnia kostkowa przyśrodkowa kości skokowej
 •  śródlinia łódkowato-sześcienna grzbietowa

Ścięgna

 •  m. piszczelowy przedni
 •  m. prostownik długi palucha
 •  m. prostownik długi palców
 •  m. strzałkowy trzeci
 •  m. strzałkowy długi
 •  m. strzałkowy krótki
 •  m. piszczelowy tylny
 •  m. zginacz długi palców
 •  m. zginacz długi palucha

Więzadła

 •  więzadło przyśrodkowe
 •  więzadło boczne
 •  troczek dolny mięśni prostowników

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  tętnica piszczelowa tylna
 •  tętnica grzbietowa stopy
 •  żyła odpiszczelowa
 •  żyła odstrzałkowa
 •  nerw strzałkowy głęboki
 •  gałęzie nerwu strzałkowego powierzchownego

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

Zespoły neurologiczne

 • piramidowe
 •  pozapiramidowe
 •  zespól móżdżkowy
 •  objawy oponowe
 •  polineuropatie
 •  zespoły rdzeniowe
 •  zespoły splotowe
 •  zespoły pniowe
 •  zespoły korzeniowe

Kolano

 •  złamania, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia( np. złamania kości, uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia więzadeł )
 • wady kolan
 •  choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
 •  zapalenia stawu
 •  jałowe martwice ( Choroba Sinding-Larsen’a, Choroba Osgood-Schlatter’a, Zapalenie kości i chrząstki oddzielające ( Choroba König’a )
 •  chondromalacja rzepki
 •  schorzenia tkanek miękkich ( zapalenie kaletek maziowych okolicy kolana, choroba ciała tłuszczowego Hoff’a )
 •  choroby ścięgien ( zapalenie ścięgien gęsiej stopy ), choroba ścięgna mięśnia czworogłowego uda, choroba ścięgna mięśnia podkolanowego, choroba ścięgna pasma biodrowo-piszczelowego, choroba więzadła rzepkowego
  ( Jumper’s knee ),zespół Pellegrini-Stieda,cysta podkolanowa)
 •  uszkodzenie układu mięśniowego ( m. czworogłowy, m. dwugłowy uda, m. półbłoniasty, m. półścięgnisty, m. smukły, m. przywodziciel długi )

Nowotwory

Podudzie, staw skokowy i stopa

 •  wady wrodzone i nabyte w obrębie stopy
 •  etiologia zapalna ( Zapalenie kości łódkowatej stopy lub choroba Köhle’r’a, Choroba Sever’a, Choroba Freiberg’a-Köhler’a )
 •  urazy ( złamania, skręcenia i zwichnięcia kostno – stawowe ), zwichniecie ścięgien mięśni strzałkowych
 •  etiologia pourazowa ( Zespół zatoki stępu, algoneurodystrofia )
 •  ostroga piętowa lub zapalenie powięzi podeszwowej
 •  zapalenie ścięgien mięśni strzałkowych
 •  zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
 •  zapalenie ścięgna Achillesa
 •  choroba Haglund’a
 •  nerwiak Morton’a
 •  choroby reumatyczne ( Dna moczanowa, RZS, Zespół Reiter’a )
 •  choroby żył i tętnic
 • cukrzyca

PRAKTYKA

Protokół diagnostyczny

Kolano

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Staw skowy górny, staw skokowy dolny, kości stępy, śródstopie

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 •  analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 •  analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 •  aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Techniki tkanek miękkich – Kolano, podudzie, staw skokowy i stopa ( mobilizacje tkanek, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, relakscja poizometryczna, techniki odruchowe )

Techniki stawowe

Kolano

 •  technika ósemkowa
 •  technika do przywiedzenia i odwiedzenia
 •  mobilizacja rzepki
 •  mobilizacja głowy strzałki
 •  techniki ślizgowe

Staw skokowy górny

 •  trakcja stawu skokowego górnego
 •  dysfunkcja kości piszczelowej ku przodowi
 •  dysfunkcja przednio-boczna kości skokowej
 •  dysfunkcja kości strzałkowej ku przodowi

Staw skokowy dolny

 •  ogólna mobilizacja kości piętowej
 •  mobilizacje kości piętowej do koślawości/szpotawości
 •  mobilizacje kości łódkowatej i sześciennej

Przodostopie

 •  mobilizacje stawów przodostopia
25 godz. (3 dni)
cena: 1750 zł

FORMUŁA 

Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym.

Można uczestniczyć w wybranych modułach kursu.
Można uczestniczyć w kursie bez zachowania kolejności modułów.

KURSANT OTRZYMUJE 

 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY 

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zobacz również inne kursy:

PRZYPADKI KLINICZNE W TERAPII MANUALNEJ

TERAPIA TRZEWNA I STAWOWA – DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I LECZENIE

PODSTAWY TERAPII MANUALNEJ

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs
  Uwaga! Certyfikat/faktura ze szkolenia będzie wystawiany/-a zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, aby mieć pewność, że wszystkie informacje organizacyjne dotyczące szkolenia dotrą do Państwa, a na certyfikacie i fakturze będą widniały właściwe dane. W przypadku wprowadzenia błędnych danych lub braku ich aktualizacji, za wydanie poprawnych duplikatów dokumentów pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.


  Dane do faktury (PRACODAWCY):

  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

   

  Jeżeli interesują Cię kursy dla fizjoterapeutów, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Odnova.  Kurs: Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej to propozycja dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów i lekarzy. Decydując się na nasz kurs osteopatii, nauczysz się rozpoznawać, co jest przyczyną bólu pacjenta, a tym samym skupić się na przyczynie, a nie tylko na symptomach.

  Terapia manualna z koncepcją osteopatyczną — co obejmuje kurs?

  Wybierając kurs: Terapia manualna z koncepcją osteopatyczną oferowany przez Odnova, masz pewność, że uczestniczysz w szkoleniu najwyższej jakości. Został stworzony przez dwóch doświadczonych osteopatów-fizjoterapeutów na bazie nabytego doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami oraz dzięki zdobytej wiedzy na licznych kursach.

  Tematyka szkolenia obejmuje:

  • badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta;
  • anatomię palpacyjną kliniczną;
  • diagnostykę różnicową wykluczającą;
  • techniki osteopatyczne.

  Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów i narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

  Zalety kursu Terapia Manualna w koncepcji osteopatycznej z Odnova Szkolenia

  Oferujemy unikalną, wartościową i niezwykle użyteczną wiedzę dostarczaną przez doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. Co możesz zyskać, decydując się na kurs osteopatii? Przede wszystkim:

  • poznasz szczegółowo zasady terapii manualnej w koncepcji osteopatycznej;
  • zdobędziesz umiejętności diagnostyki różnicowej dla fizjoterapeutów;
  • podniesiesz swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy;
  • rozwiniesz swoje umiejętności praktyczne;
  • uzyskasz certyfikat ukończenia kursu, który potwierdzi Twoją wiedzę i umiejętności.

  Kursy dla osteopatów i fizjoterapeutów w Odnova Szkolenia

  Jeżeli interesują Cię inne kursy stacjonarne dla fizjoterapeutów, prosimy o zapoznanie się z naszą  ofertą. Sprawdź i przekonaj się, że wszystkie nasze kursy dla fizjoterapeutów dostarczą Ci najbardziej użytecznej i aktualnej wiedzy. Poza tym masz możliwość skorzystania z dofinansowania — udzielamy bezpłatnej pomocy w przygotowaniu dokumentacji.

  Nie zwlekaj! Wzbogacaj swoją wiedzę i umiejętności z Odnova Szkolenia. Zapraszamy do udziału w naszych kursach i dołączenia do grona specjalistów, którzy wybrali profesjonalizm, ciągły rozwój i najwyższą jakość szkoleń.

   

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta