Skip to content
Kurs stacjonarny

Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, terapeutów manualnych, masażystów, lekarzy

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs obejmuje szczegółową anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz propozycje zastosowania terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu.

Czas trwania: Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów.

TERMINY

 • Bydgoszcz II MODUŁ 13-15.01.2023
 • Bydgoszcz I MODUŁ 15-17.01.2023
 • Bydgoszcz III MODUŁ 10-12.03.2023
 • Bydgoszcz IV MODUŁ 12-14.05.2023
 • Bydgoszcz V MODUŁ 23-25.06.2023
 • Poznań V MODUŁ 25-27.11.2022
 • Poznań I MODUŁ 19-21.05.2023
 • Poznań II MODUŁ 30.06-2.07.2023
 • Poznań III MODUŁ 8-10.09.2023
 • Poznań IV MODUŁ 20-22.10.2023
 • Poznań IV MODUŁ 8-10.12.2023

Kurs został stworzony przez 2 doświadczonych osteopatów, fizjoterapeutów na bazie zdobytej wiedzy na licznych kursach oraz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami. Kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Tematyka kursu obejmuje: badanie i ocenę stanu zdrowia pacjenta, anatomię palpacyjną kliniczną, diagnostykę różnicową wykluczającą oraz techniki osteopatyczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych oraz diagnostyką różnicową. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
Diagnostyka różnicowa wykluczająca ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Dzięki jej znajomości terapeuta będzie bardziej świadomy i odpowiedzialny za Pacjenta w czasie jego leczenia, pozna swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Ponad to terapeuta po kursie, będzie potrafił sklasyfikować pacjenta, zdecydować czy i w jaki sposób powinien go leczyć lub czy powinien go skierować do innego specjalisty. Taka wiedza ułatwia zdobycie zaufania pacjentów oraz szacunek w środowisku medycznym. Z informacji przekazanych nam przez tych, którzy skończyli kursy wiemy, że nowe umiejętności wpływają na organizację, planowanie praktyki, a nasi absolwenci mają więcej pacjentów.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna.
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych. Jest to niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, a leczenie skuteczniejsze.

3. Techniki manualne.
W czasie kursu pokazujemy propozycję użycia technik manualnych stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Na dobór technik ma wpływ doświadczenie, wieloletnia praca z pacjentami oraz wiedza z wielu kursów i szkoleń instruktorów.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe.
Przenoszenie napięć w ciele człowieka
Nauka całościowej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć, sił, w ciele człowieka to umiejętność, która pozwalają na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne.
W czasie zajęć kursanci dowiadują się, jak prowadzić wywiady z pacjentami, badania różnicowe, oceniać funkcjonalność oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Kolano, stopa. Neurologia kliniczna.

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kolano

Kolano ( przedział przedni, zewnętrzny i wewnętrzny )

Elementy kostne

 • rzepka
 •  guzowatość piszczeli
 •  śródlinia piszczelowo-udowa
 •  przedział łąkotkowy przyśrodkowy
 •  kłykieć przyśrodkowy k. udowej
 •  kłykieć przyśrodkowy piszczeli
 •  nadkłykieć przyśrodkowy k. udowej
 •  guzek przywodzicieli
 •  kłykieć boczny k. udowej
 •  kłykieć boczny k. piszczelowej
 •  głowa strzałki
 •  staw piszczelowo-strzałkowy górny
 •  nadłykieć boczny k. udowej
 • guzek Gerdy

Elementy mięśniowo-więzadłowe

 •  ścięgno m. czworogłowego uda
 •  ścięgno rzepki
 •  ścięgna gęsiej stopy
 •  ścięgno m. przywodziciela
 •  więzadło poboczne piszczelowe
 •  więzadło przyśrodkowe rzepki
 •  pasmo biodrowo-piszczelowe
 •  ścięgno m. dwugłowego uda
 •  więzadło poboczne strzałkowe
 •  więzadło boczne rzepki
 •  mięsień prosty uda
 •  mięsień obszerny boczny, przyśrodkowy

Kaletki

 •  przedścięgnowa
 • podścięgnowa
 •  ciało tłuszczowe Hoffa
 •  kaletka nadrzepkowa
 •  kaletka gęsiej stopy

Kolano ( przedział tylni )

Elementy kostne

 •  głowa strzałki

Elementy mięśniowe i ścięgniste

Trójkąt górny

  •  m. dwugłowy uda
  •  m. półścięgnisty

Trójkąt dolny

  •  głowa boczna i przyśrodkowa m. brzuchatego łydki

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  nerw strzałkowy
 •  nerw piszczelowy
 •  żyła i tętnica podkolanowa
 •  węzły chłonne

Podudzie

Kostne punkty odniesienia

 •  strona boczna strzałki
 •  brzeg przedni kości piszczelowej
 •  brzeg tylno-przyśrodkowy piszczeli
 •  szyjka strzałki

Elementy mięśniowe strona przednia

 •  mięsień piszczelowy przedni
 •  mięsień strzałkowy długi
 •  mięsień strzałkowy krótki
 •  mięsień prostownik długi palców
 •  mięsień prostownik długi palucha
 •  m. brzuchaty łydki
 •  m. płaszczkowaty
 •  m. podeszwowy
 •  m. podkolanowy
 •  m. piszczelowy tylny
 •  m. zginacz długi palucha
 •  m. zginacz długi palców

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  żyła odpiszczelowa
 •  żyła strzałkowa
 • nerw łydkowy
 •  nerw strzałkowy

Staw skokowy

Kostne punkty odniesienia

 •  kostka wewnętrzna
 •  przedni brzeg końca dalszego piszczeli
 •  kostka boczna
 •  guzowatość kości łódkowatej
 •  głowa kości skokowej
 •  szyjka kości skokowej
 •  bloczek kości skokowej
 •  powierzchnia kostkowa boczna kości skokowej
 •  powierzchnia kostkowa przyśrodkowa kości skokowej
 •  śródlinia łódkowato-sześcienna grzbietowa

Ścięgna

 •  m. piszczelowy przedni
 •  m. prostownik długi palucha
 •  m. prostownik długi palców
 •  m. strzałkowy trzeci
 •  m. strzałkowy długi
 •  m. strzałkowy krótki
 •  m. piszczelowy tylny
 •  m. zginacz długi palców
 •  m. zginacz długi palucha

Więzadła

 •  więzadło przyśrodkowe
 •  więzadło boczne
 •  troczek dolny mięśni prostowników

Elementy naczyniowo-nerwowe

 •  tętnica piszczelowa tylna
 •  tętnica grzbietowa stopy
 •  żyła odpiszczelowa
 •  żyła odstrzałkowa
 •  nerw strzałkowy głęboki
 •  gałęzie nerwu strzałkowego powierzchownego

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

Zespoły neurologiczne

 • piramidowe
 •  pozapiramidowe
 •  zespól móżdżkowy
 •  objawy oponowe
 •  polineuropatie
 •  zespoły rdzeniowe
 •  zespoły splotowe
 •  zespoły pniowe
 •  zespoły korzeniowe

Kolano

 •  złamania, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia( np. złamania kości, uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia więzadeł )
 • wady kolan
 •  choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
 •  zapalenia stawu
 •  jałowe martwice ( Choroba Sinding-Larsen’a, Choroba Osgood-Schlatter’a, Zapalenie kości i chrząstki oddzielające ( Choroba König’a )
 •  chondromalacja rzepki
 •  schorzenia tkanek miękkich ( zapalenie kaletek maziowych okolicy kolana, choroba ciała tłuszczowego Hoff’a )
 •  choroby ścięgien ( zapalenie ścięgien gęsiej stopy ), choroba ścięgna mięśnia czworogłowego uda, choroba ścięgna mięśnia podkolanowego, choroba ścięgna pasma biodrowo-piszczelowego, choroba więzadła rzepkowego
  ( Jumper’s knee ),zespół Pellegrini-Stieda,cysta podkolanowa)
 •  uszkodzenie układu mięśniowego ( m. czworogłowy, m. dwugłowy uda, m. półbłoniasty, m. półścięgnisty, m. smukły, m. przywodziciel długi )

Nowotwory

Podudzie, staw skokowy i stopa

 •  wady wrodzone i nabyte w obrębie stopy
 •  etiologia zapalna ( Zapalenie kości łódkowatej stopy lub choroba Köhle’r’a, Choroba Sever’a, Choroba Freiberg’a-Köhler’a )
 •  urazy ( złamania, skręcenia i zwichnięcia kostno – stawowe ), zwichniecie ścięgien mięśni strzałkowych
 •  etiologia pourazowa ( Zespół zatoki stępu, algoneurodystrofia )
 •  ostroga piętowa lub zapalenie powięzi podeszwowej
 •  zapalenie ścięgien mięśni strzałkowych
 •  zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
 •  zapalenie ścięgna Achillesa
 •  choroba Haglund’a
 •  nerwiak Morton’a
 •  choroby reumatyczne ( Dna moczanowa, RZS, Zespół Reiter’a )
 •  choroby żył i tętnic
 • cukrzyca

PRAKTYKA

Protokół diagnostyczny

Kolano

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Staw skowy górny, staw skokowy dolny, kości stępy, śródstopie

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 •  analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 •  analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 •  aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Techniki tkanek miękkich – Kolano, podudzie, staw skokowy i stopa ( mobilizacje tkanek, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, relakscja poizometryczna, techniki odruchowe )

Techniki stawowe

Kolano

 •  technika ósemkowa
 •  technika do przywiedzenia i odwiedzenia
 •  mobilizacja rzepki
 •  mobilizacja głowy strzałki
 •  techniki ślizgowe

Staw skokowy górny

 •  trakcja stawu skokowego górnego
 •  dysfunkcja kości piszczelowej ku przodowi
 •  dysfunkcja przednio-boczna kości skokowej
 •  dysfunkcja kości strzałkowej ku przodowi

Staw skokowy dolny

 •  ogólna mobilizacja kości piętowej
 •  mobilizacje kości piętowej do koślawości/szpotawości
 •  mobilizacje kości łódkowatej i sześciennej

Przodostopie

 •  mobilizacje stawów przodostopia
25 godz. (3 dni)
cena: 1490 zł

FORMUŁA 

Kurs zawiera 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym.

Można uczestniczyć w wybranych modułach kursu.
Można uczestniczyć w kursie bez zachowania kolejności modułów.

KURSANT OTRZYMUJE 

 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY 

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Zapisz się na kurs

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Wyślij zgłoszenie

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów