fbpx
side-area-logo
SKOLIOZY – DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE
60587123 - small boy rear view during examination at a physiotherapist office
Kurs dla
 • lekarzy
 • fizjoterapeutów (licencjat, magister)
 • studentów fizjoterapii
 • techników fizjoterapii
Formuła

3 dni (30 h dydaktycznych, w tym 6 godzin teorii i 24 godziny praktyki)

Terminy

I termin:
15-17.05.2020
zmiana na 17-19.07.2020

II termin:
25-27.09.2020

Cena

1300,00 zł

Informacje

Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Koszt akredytacji 50 zł na rzecz PTF płatne w dniu kursu

Uczestnik otrzymuje
kolorowy skrypt z podstawowymi informacjami na temat skoliozy, opisem technik i pozycji prezentowanych na kursie.
– certyfikat ukończenia kursu pol.-ang.
W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowo-deserowe.

Instruktor

dr n. med. Piotr Kwiatkowski, specjalista rehabilitacji ruchowej

Doktor nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalista rehabilitacji, certyfikowany terapeuta manualny, praktykujący fizjoterapeuta.

Był założycielem i pierwszym Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Był także Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Fizjoterapii.

Jest autorem kilkunastu publikacji m. in. z zakresu wad i zniekształceń kręgosłupa, kinezyterapii w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej, ćwiczeń stabilizujących w schorzeniach, urazach i zniekształceniach części piersiowej i lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, wykorzystania technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej szyjnego i odcinka lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa …(czytaj więcej)

Definicja skoliozy przyjęta przez Scoliosis Research Society mówi, że skoliozą jest boczne wygięcie kręgosłupa z rotacją kręgów, którego kąt wygięcia na radiogramie wynosi co najmniej 10° mierzonego wg Cobba. Dlatego właśnie, gdy skrzywienie kręgosłupa przekroczy wartość kątową 10° mierzoną wg Cobba dopiero wtedy możemy mówić o „prawdziwej” skoliozie. Jeśli wygięcie kręgosłupa będzie poniżej 10° – to wtedy mamy do czynienia z wadą postawy określaną często jako postawa skoliotyczna.

Skolioza to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa, które charakteryzuje się; wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, zmianami wielkości krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej, rotacją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej, oraz torsją kręgu.

UCZESTNIK KURSU ZDOBĘDZIE WIEDZĘ NA TEMAT:

 • mechanizmów powstawania skoliozy,
 • biomechaniki skoliozy,
 • diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą,
 • praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych,
 • rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych,
 • mobilizacji, derotacji kręgosłupa,
 • asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni.
 • odtwarzania nowych korekcyjnych wzorców postawy w różnych pozycjach oraz ich stabilizowania,
 • pracy z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą,
 • ćwiczeń jakie może taka osoba wykonywać sama lub z drugą osobą w domu.

Charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą

Zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej – u większości osób ze skoliozą idiopatyczną jednym z pierwszych symptomów powstania skoliozy jest zmniejszenie, spłycenie kifozy piersiowej, plecy stają się płaskie. Plecy płaskie zmniejszają wytrzymałość kręgosłupa co w dalszej konsekwencji może predysponować do powstawania bocznego wygięcia kręgosłupa.

Rotacja kręgu – w płaszczyźnie poprzecznej dochodzi do rotacji kręgów najsilniej wyrażonej w obrębie szczytu skrzywienia.

Torsja kręgu – są to zmiany w budowie anatomicznej kręgu powstałe na skutek nierównomiernego działania sił osiowych nacisku i pociągania przez mięśnie i więzadła.

Garb żebrowy – wskutek rotacji kręgów żebra po stronie wypukłej skrzywienia wypychane do tyłu tworzą garb żebrowy. Rozmiary garbu żebrowego związane są w głównej mierze z wielkością rotacji osiowej kręgosłupa, w mniejszym stopniu z wygięciem bocznym.

Garb piersiowy – wskutek rotacji kręgów żebra strony wklęsłej skrzywienia wypychane do przodu tworzą garb piersiowy.

Asymetryczne ustawienie łopatek – deformacja klatki piersiowej powoduje asymetryczne ustawienie łopatek w płaszczyźnie czołowej, poprzecznej i strzałkowej.

Wał lędźwiowy -Jest on wytworzony przez zrotowane kręgi odcinka lędźwiowego, których wyrostki poprzeczne wypukłej strony skrzywienia wypychając masę mięśniową „prostownika grzbietu” do tyłu.

Trójkąt tali – wygładzenie lub pogłębienie „trójkąta” talii jest następstwem skrzywienia pierwotnego lub kompensacyjnego. U osoby ze skoliozą pojawia się uwypuklenie jednego biodra, co powoduje, że trójkąt talii po tej stronie jest pogłębiony i przesunięty ku górze do okolicy pachowej a po stronie wypukłości skrzywienia występuje wygładzenie trójkąta talii.

Miednica skośna – jest to wadliwe ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej. Skośne ustawienie miednicy może być spowodowane różną długością strukturalną lub długością funkcjonalną kończyny dolnej.

Miednica skręcona – jest to wadliwe ustawienie miednicy w trzech płaszczyznach; płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej. U osób ze skręconą miednicą stosowanie wkładek wyrównujących pozorna różnicę długości między kończynami dolnymi jest przeciwwskazane.

Kompensacyjne ustawienie głowy i szyi – bardzo często głowa i szyja kompensacyjnie reagują na wygięcie kręgosłupa. Głowa pochyla się w jedna stronę, ale najczęściej rotuje się w stronę przeciwną.

Proponowany model postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i osobą z wygięciem kręgosłupa do 25° mierzonego wg Cobba charakteryzować się będzie:

 • przyjmowaniem przez dziecko pozycji hiperkorekcyjnych,
 • rozciąganiem nadmiernie napiętych grup mięśniowo-powięziowych i mięśniowych,
 • wykonaniem masażu funkcyjnego na mięśniach przykurczonych,
 • wykonywaniem masażu pobudzającego na mięśniach rozciągniętych-osłabionych,
 • kifotyzacją odcinka piersiowego,
 • mobilizacją żeber połączoną z oddychaniem,
 • wykonywaniem ćwiczeń derotacyjnych,
 • wykonywaniem asymetrycznych ćwiczeń wzmacniających,
 • nauką nawyku prawidłowej postawy.

W skrzywieniach kręgosłupa powyżej 20°-25° mierzonych wg Cobba do wcześniej opisanego fizjoterapeutycznego modelu usprawniania wprowadzany jest do leczenia korekcyjny gorset ortopedyczny.

W skrzywieniach kręgosłupa powyżej 40°-45° mierzonych wg Cobba osoba ze skoliozą dalej powinna kontynuować opisane wcześniej zabiegi fizjoterapeutyczne, nosić gorset ortopedyczny, w tym okresie może być już rozważany zabieg operacyjny.

Program

1 dzień

09:00     Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne

09:05 – 10:45      Część teoretyczna:

 • ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy
 • patomechanika skolioz, określanie wartości kątowej skrzywienia, Test Rissera
 • układ mięśniowy i więzadłowy kręgosłupa

10:45 – 11:00      przerwa kawowa

11:00 – 12:00     Część teoretyczna:

 • charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą: mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th
 • rotacje kręgu, torsja kręgu, garb żebrowy i garb piersiowy

12:00 – 12:15      przerwa kawowa

12:15 – 13:30      Część teoretyczna:

 • asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy
 • miednica skręcona, skośna
 • zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej
 • środek ciężkości ciała,
 • obciążenia kończyn dolnych podczas stania

13:30 – 14:00      przerwa obiadowa

14:00 – 15:00      Część praktyczna:

 • badanie i diagnostyka osoby ze skoliozą, testy diagnostyczne

15:00 – 15:45      Część praktyczna:

 • prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej

15:45 – 16:00      przerwa kawowa

16:00 – 17:00      Część praktyczna:

 • prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej, kifotyzacja kręgosłupa

17:00 – 17:30      Część praktyczna:

 • praca ze stopą

17:30 – 18:00      Część praktyczna:

 • wpływ obręczy barkowej i biodrowej na kręgosłup

2 dzień

08:30 – 10:15      Część praktyczna:

 • asymetryczne ćwiczenia wydłużające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa

10:15 – 10:30      przerwa kawowa

10:30 – 11:45      Część praktyczna:

 • asymetryczne ćwiczenia skracające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa

11:45 – 12:00      przerwa kawowa

12:00 – 13:30      Część praktyczna:

połączenie asymetrycznych ćwiczeń wydłużających i skracających u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa

13:30 – 14:00      przerwa obiadowa

14:00 – 15:45     Część praktyczna:

techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą

15:45 – 16:00     przerwa kawowa

16:10 – 18:00      Część praktyczna:

 • asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe u osób ze skoliozą

3 dzień

08:30 – 10:30     Część praktyczna:

 • postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową
 • ćwiczenie u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym

10:30 – 10:45     przerwa kawowa

10:45 – 12:00     Część praktyczna:

 • mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą

12:00 – 13:00     praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą

13:00 – 15:00      Część praktyczna:

 • prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą
Zapisz się na kurs