Skip to content
Kurs stacjonarny

Metody diagnozy i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z elementami WWR dziecka

Kurs dla fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek i położnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, logopedów, studentów fizjoterapii od 3 roku.

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs skierowany jest do osób pracujących z dziećmi  z najczęstszymi diagnozami, m. in. asymetria, podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe, kręcz szyi, dysplazja bioder, którzy chcą poznać zasady obserwacji i diagnozy, techniki oraz sposoby pracy z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do małego pacjenta.

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych/2dni

TERMINY

 • Bydgoszcz 10-11.12.2022

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka, nauka obserwacji pacjenta oraz przygotowanie uczestników do planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie rozwoju dziecka; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju. Uczestnicy nauczą się konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy.

Podczas kursu:

 • otrzymasz ogromną dawkę wiedzy praktycznej z wykorzystaniem znanych metod neurorozwojowych popartą wieloletnim doświadczeniem prowadzących kurs – terapeutów metody NDT Bobath oraz Vojty
 • nauczysz się konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami
 • pracujemy zarówno na lalkach, jak również demonstrujemy zaburzenia na małych pacjentach i proponujemy terapię
 • omówimy zagadnienie skali rozwojowych,

Umiejętności, które zdobędziesz podczas kursu:

 • nauczysz się stymulacji rozwoju dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy
 • nauczysz się analizy ilościowej i jakościowej prawidłowego rozwoju w 1 roku życia dziecka w aspekcie gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych
 • poznasz najczęstsze zaburzenia rozwoju motorycznego dziecka 0 – 12 miesięcy
 • otrzymasz przygotowanie praktyczne do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka
 • nauczysz się planować przebieg terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy
 • nauczysz się instruktażu pielęgnacyjnego
 • poznasz możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna uwarunkowania prawidłowego rozwoju dziecka
 • potrafi przeprowadzić obserwację i wstępną diagnozę rozwoju dziecka 0-18 mż,
 • analizuje w sposób ilościowy i jakościowy prawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia dziecka w aspekcie gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych
 • potrafi przeprowadzić instruktażu pielęgnacyjny niemowlaka
 • zna najczęstsze zaburzenia rozwoju motorycznego 0 – 12 miesięcy
 • posiada wiedzę z podstaw teoretycznych usprawniania neurorozwojowego dziecka ryzyka.
 • potrafi odpowiednio dopasować pomoce codziennego użytku stosowane przez rodziców (nosidła, siedziska, zabawki itp.) – analizując ich sens, przydatność oraz ewentualne konsekwencje stosowania.
 • potrafi zaplanować program terapeutyczny dziecka nakierowany na wspomaganie rozwoju dziecka
 • potrafi wprowadzić sekwencje ruchowe z rozwoju fizjologicznego do terapii małego dziecka
CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Dzień I

9.00-10.30
Ontogeneza w pierwszym roku życia, prawidłowy rozwój motoryczny w wymiarze ilościowym i jakościowym. (A. Sebastian)
Motoryka spontaniczna 0-3 miesiąc życia (A. Sebastian, A. Strączyńska)
Motoryka spontaniczna 3-6 miesiąc życia (A. Sebastian, A. Strączyńska)
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.15
Motoryka spontaniczna 6-8 miesiąc życia. (A. Sebastian, A. Strączyńska)
Motoryka spontaniczna 8-12 miesiąc życia. (A. Sebastian, A. Strączyńska)

12.15-13.00 Przerwa obiadowa
13.00-14.30

Dziecko z zaburzeniami motorycznymi, demonstracja pacjenta, propozycja terapii
(A. Sebastian, A. Strączyńska)
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-17.00

Pediatryczne skale funkcjonalne. Najczęstsze zaburzenia w rozwoju motorycznym 0-12 miesięcy. (A. Strączyńska)

Ocena rozwoju psychoruchowego pacjenta w wieku 0-12 miesięcy – analiza filmu, praca w grupach, dyskusja (A. Sebastian, A. Strączyńska)

Dzień II

9.00-10.30
Instruktaż pielęgnacyjny – ćwiczenia na lalkach. Stymulacja rozwoju dziecka w wieku 0-12 miesięcy poprzez zabawy ruchowe. (A. Strączyńska)

10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.15

Dziecko z zaburzeniami motorycznymi, demonstracja pacjenta, propozycja terapii
(A. Sebastian, A. Strączyńska)
12.15-13.00 Przerwa obiadowa
13.00-14.30

Najczęstsze zaburzenia rozwoju motorycznego 0 – 12 miesięcy analiza na przykładzie
(A. Sebastian, A. Strączyńska)

14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-17.00 

Nosidełka i inne pomoce codziennego użytku stosowane przez rodziców – ich sens oraz ewentualne konsekwencje stosowania (A. Sebastian)

20 godz. (2 dni)
cena: 1290 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia kursu

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów