fbpx
side-area-logo
PROFILAKTYKA I REEDUKACJA MIĘŚNI DNA MIEDNICY WG KONCEPCJI COREFIT® SYSTEM
zdjęcie dobre
Kurs dla
 • fizjoterapeutów
 • położnych
 • pielęgniarek środowiskowych
 • nauczycieli jogi
 • trenerów personalnych
 • instruktorów ( fitness, rekreacji ruchowej, pilates),
 • opiekunów osób starszych
 • studentów kierunku: fizjoterapia, położnictwo
Formuła

 2 dni

Terminy

24-26.04.2020
Zmiana terminu na: 27-28.06.2020

24-25.10.2020

Cena

1300,00 zł

Informacje

Uczestnik otrzymuje:
– certyfikat ukończenia kursu
W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowo-deserowe.

Instruktor

dr Izabela Żak

Absolwentka Wydziału  Fizjoterapii AWF w Katowicach. Obecnie jako doktorantka, pod kierunkiem prof. Edwarda Saulicza zajmuję się tematyką profilaktyki i terapii dysfunkcji dna miednicy. W 2009 roku ukończyła szkolenie instruktorskie Cantienica® – Trening Dna Miednicy w Zurychu, od tego też roku rozpoczęła badania nad mięśniami dna miednicy.  Ukończyłam także inne szkolenia związane z terapią ciała i miednicy: Physio Pelvica I – ” Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymania moczu”, J. Earls&T. Myers ” Fascial Release for Structural Balance: Intrinsic Muscles of the Pelvis”, J. Smith: “Introduction to Structural Integration”, The Redcord Education Program: “Neurac1″, Plaatsman Concept: ” Assessment, Treatment and Manipulation of the Spine and the Peripheral Joints. Mobilisation of the Nervous System.

Obecnie pracuje swoją autorską metodą Corefit® System, która powstała w oparciu o własne badania i doświadczenia pracy z pacjentami oraz o najnowsze wyniki badań naukowych z całego świata. Jest metodą terapeutyczną, skuteczną w większości problemów związanych z dysfunkcjami dna miednicy, kręgosłupa i stawów.

(czytaj więcej)

Koncepcja Corefit®System powstała na bazie wyników badań naukowców z Australii (Hodges, Sapsford, Richardson), Kanady (Lee, Miller), Szwajcarii (Larsen, Cantienica®-Beckenbodentraining), Francji (Dumoulin) oraz  doświadczenia i obserwacji własnych w pracy z pacjentami z dysfunkcjami dna miednicy. Koncepcja jest skuteczną, nieinwazyjną formą terapii zachowawczej dysfunkcji dna miednicy oraz profilaktyki.

Proponowany program Corefit System, zawierający konkretne zalecenia i plany strategii terapii w poszczególnych zaburzeniach  może odegrać ważną rolę w profilaktyce i terapii zaburzeń statyki miednicy i nietrzymania moczu u znacznej części kobiet po 45 roku życia, a także kobiet w połogu poprawiając komfort życia pacjentek, umożliwiając im dłuższą aktywność zawodową i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. CorefitSystem został także opracowany dla mężczyzn z zaburzeniami funkcji seksualnych oraz nietrzymania moczu po zabiegu prostatektomii.

Wyróżniki koncepcji Corefit® System:

 • ćwiczenia sensomotoryczne, których celem jest zarówno uświadomienie, jak i uruchomienie  okolicy miednicy;
 • nauczanie prawidłowej lokalizacji i świadomego napięcia mięśni dna miednicy z jednoczesnym wyłączeniem dużych, zewnętrznych grup mięśniowych;
 • wolicjonalna aktywacja poszczególnych warstw mięśni dna miednicy;
 • ćwiczenia oddechowe;
 •  indywidualne podejście do procesu usprawniania – dobranie odpowiedniego planu treningowego (algorytmy postępowania: położniczy, uroginekologiczny ( kobiety), urologiczny (mężczyźni);
 •  reedukacja nieprawidłowych wzorców motorycznych (wzorzec globalnego pobudzenia) prowadzących do nadmiernego przeciążenia struktur dna miednicy związanych m.in. z nieprawidłową reakcją na  wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego (głównie podczas kaszlu, kichania, dźwigania);
 •  kokontrakcja mięśni lokalnych stabilizatorów kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego ( wielodzielny, poprzeczny brzucha) oraz mięśni dna miednicy;
 • Różnicowanie napięcia – trening siłowy, wytrzymałościowy.

Efektywność Corefit® System uwarunkowana jest takimi czynnikami jak

 • umiejętność zlokalizowania i napięcia mięśni dna miednicy (trening sensomotoryczny)
 • czas trwania i intensywność skurczu, ilość powtórzeń, (trening wytrzymałościowy i siłowy)
 • umiejętność aktywacji mięśni dna miednicy i mięśni wspomagających
 • umiejętność wdrożenia aktywnych mięśni dna miednicy w łańcuchy kinematyczne

Dla kogo terapia:

 • Profilaktyka w okresie ciąży
 • Profilaktyka dla osób uprawiających różne formy aktywności – prawidłowa stabilizacja kręgosłupa – przeciwdziałanie urazom kręgosłupa i stawów, nauka prawidłowych zachowań podczas uprawiania ćwiczeń fizycznych
 • Reedukacja mięśni dna miednicy po porodzie (siłami natury i cięciu cesarskim)
 • Terapia nietrzymania moczu (wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie z przepełnienia, nietrzymanie moczu po prostatektomii
 • Terapia zaburzeń statyki narządu rodnego (obniżenie ścian pochwy, opadanie macicy, zaburzenia sfery seksualnej)
 • Terapia zaburzeń związanych z dysfunkcją stabilizacji głębokiej – dyskopatie, bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych

 Cel szkolenia:

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę i umiejętności –

 • w jaki sposób uzyskać u pacjenta prawidłowe napięcie mięśni dna miednicy
 • w jaki sposób wyeliminować nieprawidłowe wzorce pobudzenia
 • jak różnicować czas i siłę skurczu mięśni dna miednicy
 • jak prowadzić terapię u kobiet w ciąży, połogu, okresie menopauzy
 • w jaki sposób wykorzystać urządzenie Biofeedback Pressure Stabilizer w procesie terapii
 • jakie zastosować ankiety dla pacjentów wspomagające obserwację zmian w terapii

 Korzyści:

– dodatkowe umiejętności praktyczne, znacznie poszerzające kompetencje w zakresie prowadzenia reedukacji dna miednicy

– możliwości prowadzenia indywidualnych lub grupowych zajęć reedukacji dna miednicy dla kobiet w każdym wieku

–  certyfikat uprawniający do pracy terapeutyczno – profilaktycznej metodą Corefit® System,  uprawniający do używania nazwy i logo Corefit® System

– wpis reklamowy adresu i danych kontaktowych osób z certyfikatem na stronie www.treningdnamiednicy.pl, w celu zapewnienia poszukującym pacjentom  łatwiejszego dostępu do terapii.

Terapeuci i położne – prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób z dysfunkcjami dna miednicy ( kobiety ciąża, połóg, menopauza + każdy wiek, mężczyźni po prostatektomii)

Instruktorzy, nauczyciele – prowadzenie ćwiczeń dna miednicy dla grup i indywidualnie, bezpieczne i nie nasilające dolegliwości pacjenta dopasowanie treningu fitness i innych ćwiczeń dla osób z problemami z kręgosłupem, dnem miednicy, dla kobiet po porodzie, po zabiegach operacyjnych itp.

Program

Program kursu

Moduł teoretyczny (ok. 4-5 godzin )

 1. Anatomia i fizjologia układu moczowo-płciowego kobiety
 2. Mięśnie dna miednicy – budowa i funkcja
 3. System głębokiej stabilizacji a dno miednicy – zależności
 4. Zaburzenia funkcji dna miednicy – objawy, przyczyny położnicze
 5. Koncepcja Corefit® – zasady podstawowe, narzędzia pracy
 6. Aparat Biofeedback Stabiliser® – zasady funkcjonowania, zastosowanie w uzyskaniu prawidłowego napięcia mięśni stabilizujących – trening funkcjonalny
 7. System Corefit® w pracy fizjoterapeuty, położnej i pielęgniarki – możliwości wykorzystania:

– szkoła rodzenia, wizyty patronażowe, inne

– oddział położniczy,  ginekologiczny, urologiczny

 

Moduł praktyczny (ok. 7-8 godzin)

konieczny wygodny strój do ćwiczeń,  zajęcia w 2-3 osobowych podgrupach

 1. Ćwiczenia bazowe – sensomotoryczne
 2. Lokalizacja punktów referencyjnych na miednicy
 3. Nauka prawidłowej wolicjonalnej aktywacji odpowiednich grup mięśniowych
 4. Ćwiczenia mięśni dna miednicy w zmiennych pozycjach wyjściowych z uwzględnieniem prawidłowego egzekwowania napięcia u ćwiczących
 5. Nauka prawidłowych technik kaszlu, dźwigania, pochylania z uwzględnieniem stanu/wieku pacjenta (ciąża, połóg, menopauza, przygotowanie do zabiegu operacyjnego, postępowanie po zabiegu)
 6. Kwestionariusze stosowane w Corefit® – wzory do pracy z pacjentem w celu monitorowania postępu terapii
 7. Aparat Biofeedback Stabiliser® – zastosowanie praktyczne, korekta nieprawidłowych wzorców aktywacji mięśni
 8. Dyskusja, podsumowanie, pytania do prowadzącego
Zapisz się na kurs