Skip to content
Kurs stacjonarny

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

Kurs dla fizjoterapeutów, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów Integracji Sensorycznej

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Poznaj INPP – metodę pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz ich wpływem na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka.

Cena: 1 290 zł
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych / 2 dni

TERMINY

 • Bydgoszcz 8-9.06.2024

Terapia INPP polega na prowadzeniu systematycznych, odpowiednich ćwiczeń ruchowych dających mózgowi  „drugą szansę” na wyhamowanie odruchów, a tym samym na poprawienie funkcjonowania dziecka w problematycznych obszarach.

Metoda wyhamowywania odruchów została opracowana w latach 70-tych w Instytucie Neuropsychologii w Chester dla dzieci, które przejawiały specyficzne problemy z nauką, takie jak: dysleksja, dysgrafia, ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchową, trudności z nauką czytania i pisania, zaburzenia koordynacji i równowagi, dużą rozpraszalność uwagi, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera .

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz ich wpływem na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte na jej koncepcji jest bardziej efektywne i pozwala dziecku prawidłowo rozwijać się i uczyć.

Badania przeprowadzane nad skutecznością programu w przedszkolach i szkołach wykazały, że dzieci nim objęte szybciej się wyciszały po przerwach śródlekcyjnych, poprawiała się u nich równowaga, koordynacja, czytanie i pisanie.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP oraz materiały szkoleniowe.

Program

Dzień 1

 

 1. Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
 2. Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
 3. Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
 4. Niedojrzałość neuromotoryczna.
 5. Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
 6. Diagnozowanie dzieci od 4-7 roku życia ( nauka testów i ich oceny)

Dzień 2

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży od 7 roku życia ( nauka testów i oceny)
 2. Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
16 godz. (2 dni)
cena: 1290 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zobacz również inne kursy:

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs

  Dane do faktury (PRACODAWCY):

  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta