Skip to content
Kurs stacjonarny

Anatomia palpacyjna z rozluźnianiem struktur mięśniowo-powięziowych

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, lekarzy, masażystów, terapeutów manualnych, studentów fizjoterapii, medycyny

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Skuteczna praca każdego terapeuty manualnego zależy od znajomość anatomii oraz dobrej umiejętności palpacji. To właśnie połączenie wiedzy i wrażeń dotykowych jest kluczem do właściwego badania i skutecznej terapii.

Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych/4 dni

TERMINY

 • Poznań - I moduł: 27-28.06.2022
 • Poznań - II moduł: 5-6.09.2022
 • Katowice - I moduł: 1-2.09.2022
 • Katowice - II moduł: 17-18.11.2022
 • Bydgoszcz - I moduł: 24-25.10.2022
 • Bydgoszcz - II moduł: 21-22.11.2022

Na kursie dowiesz się jak odnaleźć:
1. Kostne punkty odniesienia, ich ustawienie w przestrzeni. Wskazują gdzie znajdujemy mięśnie, więzadła i pozostałe tkanki i narządy ciała ludzkiego, pomagają w interpretacji dysfunkcji stawowych.
2. Struktury mięśniowo-powięziowe – ścięgna, brzuśce mięśniowe, bruzdy międzymięśniowe. Kliniczne znaczenie dysfunkcji tych struktur.
3. Przebieg naczyń krwionośnych – żył, tętnic oraz umiejscowienie węzłów chłonnych, a także objawy kliniczne znaczenie dla danego obszaru ciała.
4. Struktury nerwowe, wybrane sploty nerwowe oraz pnie nerwów. Odtwarzanie objawów wynikających z ich ucisku czy patologii.
NAUCZYSZ SIĘ
świadomej palpacji struktur kostnych, mięśniowych, naczyń krwionośnych, nerwów i węzłów chłonnych
POZNASZ
dokładny przebieg nerwów oraz stref unerwienia czuciowego i ruchowego
ODSZUKASZ
prawidłowo węzły chłonne w miejscach typowych oraz nauczysz się interpretować je diagnostycznie
ZLOKALIZUJESZ
struktury kostne i w stosunku do nich struktury mięśniowo-powięziowe
POZNASZ
praktyczne zastosowanie palpacji
UNIKNIESZ
błędów podczas diagnostyki i skutecznie wykonasz zaplanowaną terapię

Program

Od przepony w dół – odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, staw biodrowy, udo, staw kolanowy, podudzie, stopa.

KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Przestrzenie międzykolczyste L3-L4, L2-L3, L1-L2 i D12-L1
 • Wyrostki kolczyste L1-L4
 • Wyrostki poprzeczne L3

TKANKI MIĘKKIE

Mięśnie

 • Mięśnie prostowniki grzbietu
 • czworoboczny lędźwi

MIEDNICA

 1. TYLNA STRONA MIEDNICY

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Szczyty grzebieni biodrowych
 • Przestrzeń międzykolczysta L4-L5
 • Przestrzeń międzykolczysta L4-S1
 • Przestrzeń międzykolczysta S1-S2
 • Kolec biodrowy tylno-górny.
 • Zagłębienia krzyżowe
 • Stawy krzyżowo-biodrowe
 • Grzebień krzyżowy
 • Kąt dolno-boczny kości krzyżowej
 • Rożki krzyżowe
 • Rozwór krzyżowy
 • Pierwszy otwór krzyżowy tylny
 • Drugi otwór krzyżowy tylny
 • Kość guziczna
 • Staw krzyżowo- guziczny
 • Guz kulszowy
 • Krętarz większy
 • Guzek biodrowy
 • Wyrostki poprzeczne L4

TKANKI MIĘKKIE

Mięśnie

 • pośladkowy wielki
 • pośladkowy średni
 • Brzeg tylny naprężacza powięzi szerokiej
 • gruszkowaty

Więzadła

 • Więzadło krzyżowo-guzowe
 • Więzadło krzyżowo-biodrowe tylne
 • Więzadła biodrowo-lędźwiowe

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • Wiązka naczyniowo-nerwowa n. pośladkowego górnego
 • Nerw kulszowy
 1. PRZEDNIA STRONA MIEDNICY

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Kolec biodrowy przedni górny
 • Kolec biodrowy przedni dolny
 • Łono
 • Guzek łonowy
 • Spojenie łonowe
 • Krawędź dolnej gałęzi łonowej

TKANKI MIĘKKIE

Więzadła

 • Więzadło pachwinowe

Mięśnie

 • m. proste brzucha
 • Zagłębienie pachwinowe
 • Brzeg przedni naprężacza powięzi szerokiej
 • Pasmo biodrowo-piszczelowe powięzi szerokiej
 • krawiecki
 • Ścięgno m. prostego uda

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • Tętnica udowa

Kończyna DOLNA

UDO

 1. PRZEDNIA STRONA UDA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Górny brzeg rzepki

TKANKI MIĘKKIE

Więzadła

 • Więzadło pachwinowe

Mięśnie

 • krawiecki

Trójkąt udowy

Trójkąt Scarpa

 • Ścięgno m. przywodziciela długiego
 • Brzeg zewnętrzny m. przywodziciela długiego
 • grzebieniowy
 • biodrowo-lędźwiowy

Grupa przywodzicieli

 • Brzeg wewnętrzny m. przywodziciela długiego

Trójkąt czworogłowy

 • Brzeg przedni pasma biodrowego-piszczelowego powięzi szerokiej
 • Ścięgno m. czworogłowego
 • Brzeg wewnętrzny m. prostego uda
 • Brzeg zewnętrzny m. obszernego przyśrodkowego
 • Brzeg zewnętrzny m. prostego uda
 • Brzeg przedni m. obszernego bocznego

Elementy naczyniowo-nerwowe

Trójkąt Scarpa

 • Tętnica udowa
 • Żyła udowa
 • Nerw udowy
 • Żyła odpiszczelowa wewnętrzna

Węzły chłonne

 • Łańcuch ukośny
 • Łańcuch pionowy
 1. TYLNA STRONA TYLNA UDA

TKANKI MIĘKKIE

 1. Mięśnie
 • Tylny brzeg pasma biodrowo-piszczelowego powięzi szerokiej
 • Wspólne ścięgno m.m. kulszowo-goleniowych
 • Ścięgno mięśnia dwugłowego uda
 • Brzeg zewnętrzny mięśnia dwugłowego uda
 • Ścięgno mięśnia półścięgnistego
 • Brzeg zewnętrzny mięśnia półścięgnistego
 • Brzeg zewnętrzny ścięgna mięśnia półścięgnistego
 • Brzeg wewnętrzny głowy długiej m. dwugłowego uda
 • Szczyt trójkąta górnego dołu podkolanowego
 • Brzeg zewnętrzny mięśnia półścięgnistego
 • Tylny brzeg mięśnia obszernego bocznego
 • Głowa krótka mięśnia dwugłowego uda
 • smukły
 • Brzeg wewnętrzny mięśnia półbłoniastego
 • przywodziciel wielki

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • Nerw kulszowy

KOLANO

 1. STRONA PRZEDNIA KOLANA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Rzepka
 • Guzowatość piszczeli przednia
 • Śródlinia udowo-piszczelowa

Przedział wewnętrzny

 • Przedział łękotkowy przyśrodkowy
 • Kłykieć przyśrodkowy kości udowej
 • Kłykieć przyśrodkowy piszczeli
 • Nadkłykieć przyśrodkowy
 • Guzek przywodzicieli

Przedział zewnętrzny

 • Kłykieć boczny kości udowej
 • Kłykieć boczny kości piszczelowej
 • Głowa kości strzałkowej
 • Staw piszczelowo-strzałkowy górny
 • Guzek Gerdy
 • Nadkłykieć boczny kości udowej

TKANKA MIĘKKA

 • Ścięgno m. czworogłowego
 • Ścięgno rzepki
 • Ścięgno gęsiej stopki
 • Ścięgno przywodziciela wielkiego
 • Pasmo biodrowo-piszczelowe
 • Ścięgno m. dwugłowego uda

Więzadła

 • Więzadło poboczne piszczelowe
 • Więzadło rzepki przyśrodkowe
 • Więzadło poboczne strzałkowe
 • Więzadło rzepki boczne

Mięśnie

 • prosty uda
 • obszerny przyśrodkowy
 • obszerny boczny

Kaletki maziowe

 • Kaletka przedścięgnowa
 • Kaletka podścięgnowa
 • Ciało tłuszczowe Hoffa
 • Kaletka nadrzepkowa
 • Kaletka gęsia

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • Żyła odpiszczelowa wewnętrzna
 • Gałąź rzepkowa nerwu udowo-goleniowego
 1. STRONA TYLNA KOLANA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Strona tylna głowy kości strzałkowej
 • Strona tylna górnej wewnętrznej i zewnętrznej części kości piszczelowej
 • Strona tylna kłykcia przyśrodkowego
 • Strona tylna kłykcia bocznego

TKANKA MIĘKKA

Mięśnie

 • Brzeg przyśrodkowy m. dwugłowego uda
 • Brzeg boczny ścięgna m. półścięgnistego
 • Wierzchołek trójkąta górnego dołu podkolanowego
 • Brzeg zewnętrzny głowy przyśrodkowej m. brzuchatego łydki
 • Brzeg wewnętrzny głowy bocznej m. brzuchatego łydki
 • Szczyt trójkąta dolnego dołu podkolanowego
 • Brzeg zewnętrzny m. półbłoniastego
 • M. podkolanowy
 • Mięsień podeszwowy
 • Ścięgno m. smukłego
 • Ścięgno bezpośrednie m. półścięgnistego

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • Nerw strzałkowy
 • Nerw piszczelowy
 • Żyła podkolanowa
 • Tętnica podkolanowa

PODUDZIE

 1. STRONA PRZEDNIO-BOCZNA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Grzebień przedni piszczeli
 • Brzeg tylno-przyśrodkowy piszczeli
 • Szyjka strzałki
 • Strona boczna strzałki

TKANKI MIĘKKIE

Mięśnie

 • Ścięgno m. piszczelowego przedniego
 • Mięsień strzałkowy długi
 • Mięsień strzałkowy krótki
 • Mięsień prostownik długi palców
 • Mięsień prostownik długi palucha
 1. STRONA TYLNO-PRZYŚRODKOWA

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Szyjka strzałki
 • Strona tylna strzałki

TKANKI MIĘKKIE

Mięśnie

 • Bruzda międzybrzuchata
 • Zewnętrzny brzeg głowy bocznej m. brzuchatego
 • Tylny brzeg m. płaszczkowatego bocznego
 • Wewnętrzny brzeg głowy przyśrodkowej m. brzuchatego
 • Brzeg tylny m. płaszczkowatego przyśrodkowego
 • Ścięgno m. podeszwowego
 • Ścięgno Achillesa
 • Brzeg przedni m. płaszczkowatego bocznego
 • Brzeg tylny m. strzałkowego długiego
 • Brzeg przedni m. płaszczkowatego przyśrodkowego

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • Żyła odpiszczelowa
 • Żyła odstrzałkowa
 • Nerw strzałkowy

PRZEGUB STOPY

KOSTNE PUNKTY ODNIESIENIA

 • Kostka wewnętrzna
 • Przedni brzeg końca dalszego piszczeli
 • Kostka boczna
 • Bloczek strzałkowy
 • Guzowatość kości łódkowatej
 • Głowa kości skokowej
 • Szyjka kości skokowej
 • Bloczek kości skokowej
 • Powierzchnia kostkowa boczna kości skokowej
 • Powierzchnia kostkowa przyśrodkowa kości skokowej

TKANKI MIĘKKIE

Ścięgna

 • M. piszczelowy przedni
 • M. długi palucha
 • M. długi prostownik palców
 • M. strzałkowy trzeci
 • M. strzałkowy długi
 • M. strzałkowy krótki
 • M. piszczelowy tylny
 • M. zginacz długi palców
 • M. zginacz długi palucha
 • Ścięgno Achillesa

Więzadła

 • Więzadło przyśrodkowe
 • Więzadło boczne

Elementy naczyniowo- nerwowe

 • Tętnica piszczelowa tylna
 • Tętnica grzbietowa stopy

Kaletki maziowe

 • Kaletka przedścięgnowa
 • Kaletka podścięgnowa

STOPA

STRONA GRZBIETOWA PRZODOSTOPIA

TKANKI MIĘKKIE

 • M. prostownik długi palucha
 • M. prostownik długi palców
20 godz. (2 dni)
cena: 2250 zł

FORMUŁA:

Kurs składa się z dwóch modułów po 2 dni

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kurs

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów