Skip to content
Kurs stacjonarny

Mechaniczne diagnozowanie i terapia metodą McKenziego

Kurs dla fizjoterapeutów, lekarzy, studentów ostatniego roku ww. kierunków

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Poznaj zasady mechanicznego diagnozowania i terapii (MDT)  w kontekście modelu biopsychospołecznego.

Cena: 2 650 zł (cena za moduł)
Czas trwania: 37 godz. dydaktycznych/4 dni

TERMINY

 • Katowice 26-29.09.2024 moduł A
 • Warszawa 21-24.11.2024 moduł B

Poznaj podstawy koncepcji Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT). Korzystając z logicznego systemu oceny, nauczysz się niezawodnie dzielić swoich pacjentów na odpowiednie kategorie i na tej podstawie wyprowadzać najskuteczniejsze leczenie.

Podstawową zasadą jest: najpierw ustalamy, czy i co pacjenci mogą zrobić przy użyciu własnej siły (ruch, pozycje statyczne). Tylko jeśli to konieczne, używamy procedur manualnych. To stopniowanie siły mechanicznej zapewnia bezpieczeństwo pracy z pacjentem. Podczas kursu pacjenci są badani „na żywo” przez instruktora i omawiani z grupą. Zaplanowano również sesje kontrolne tych pacjentów.

Celem kursu jest zapewnienie uczestnikom większego bezpieczeństwa, satysfakcji i sukcesu w pracy z pacjentami.

Poznanie metody McKenziego daje jeszcze więcej: pozwala zidentyfikować czynniki psychospołeczne i uwzględnić je w postępowaniu. Ukierunkowane wykorzystanie komunikacji jest ważną częścią kursów. Ma to trwały pozytywny wpływ na pracę z pacjentami!

Kurs koncentruje się na przedstawieniu zasad Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT)  w kontekście modelu biopsychospołecznego.

Nauczysz się:

– stosować metodę MDT u pacjentów z objawami bólowymi;

– rozróżniać zespoły kliniczne wg MDT (derangement, dysfunkcja,posturalny) od podgrup inne i zapewnić odpowiednie schematy postępowania dla każdej z klasyfikacji;

– identyfikować czynniki powodujących ból i niepełnosprawność, które mogą mieć wpływ na leczenie pacjentów i ich wyniki;

– decydować, kiedy wymagane jest użycie procedur manualnych w celu ustąpienia objawów, korzystając z koncepcji „progresji siły” stosowanej w systemie MDT;

– prowadzić proces terapeutyczny i pomagać pacjentom w projektowaniu i stosowaniu procesów terapeutycznych niezbędnych do osiągnięcia celów pacjenta.

MODUŁ PIERWSZY: ODCINEK LĘDŹWIOWY KRĘGOSŁUPA

Na pierwszej części kursu dokładnie przedstawimy podstawy koncepcji Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) w odniesieniu do odcinka lędźwiowego. Korzystając z logicznego systemu oceny, nauczysz się niezawodnie dzielić swoich pacjentów na odpowiednie kategorie i na tej podstawie wyprowadzać najskuteczniejsze leczenie.

MODUŁ DRUGI: ODCINEK SZYJNY I PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA

Na drugiej części kursu dokładnie przedstawimy podstawy koncepcji Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) w odniesieniu do odcinka szyjnego i piersiowego. Korzystając z logicznego systemu oceny, nauczysz się niezawodnie dzielić swoich pacjentów na odpowiednie kategorie i na tej podstawie wyprowadzać najskuteczniejsze leczenie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

MODUŁ A

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

   1. Epidemiologia bólów kręgosłupa lędźwiowego.
   2. Dowody naukowe w diagnozowaniu i leczeniu kręgosłupa l-s.
   3. Klasyfikacja wg. systemu MDT, definicja pojęć.
   4. Czynniki powodujące ból i niesprawność oraz ich związek z klasyfikacją MDT.
   5. Patoanatomia, ruch i obciążenia kręgosłupa lędźwiowego.
   6. 6.Wywiad i padanie przedmiotowe.
   7. Ocena obrazu klinicznego.
   8. Procedury manualne stosowane w odcinku lędźwiowym;
   9. Zasady leczenia dla odpowiednich klasyfikacji;
   10. Omówienie wizyt kontrolnych i zasad zapobiegania nawrotom;
37 godz. (4 dni)
cena: 2650 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy 10-12 dni przed terminem szkolenia zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach zajęć.

Zobacz również inne kursy:

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs
  Uwaga! Certyfikat/faktura ze szkolenia będzie wystawiany/-a zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, aby mieć pewność, że wszystkie informacje organizacyjne dotyczące szkolenia dotrą do Państwa, a na certyfikacie i fakturze będą widniały właściwe dane. W przypadku wprowadzenia błędnych danych lub braku ich aktualizacji, za wydanie poprawnych duplikatów dokumentów pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.


  Dane do faktury (PRACODAWCY):

  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta