Skip to content
Kurs stacjonarny

Wieloprofilowe spojrzenie terapeutyczne na dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym

Kurs dla fizjoterapeutów, lekarzy, logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, studentów ww kierunków

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs dla osób, które chcą pogłębić swoja wiedze na temat mózgowego porażenia dziecięcego, zrozumieć problemy kliniczne dzieci z powyższą diagnozą, ustalić cele do terapii i ustrukturyzować swoją wiedzę.

Czas trwania: 17 godz. dydaktycznych / 2 dni

TERMINY

 • Bydgoszcz 6-7.07.2024
 • Bydgoszcz 31.08-1.09.2024

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Przekazanie uczestnikom istoty problemów dzieci z MPD, przybliżenie problemów funkcjonalnych i strukturalnych, zaznajomienie ze skalami funkcjonalnymi oraz planowaniem terapii ukierunkowanej na cel funkcjonalny istotny dla dziecka i rodziny.
Szkolenie wyróżnia się holistycznym spojrzeniem na problemy pacjenta z MPD zarówno pod względem motorycznym, jak i sensorycznym, poznawczym i wzrokowym.
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zbadać dziecko z MPD i dzięki temu ustalić dalszy program i plan terapii dziecka z hipertonią. Przybliżony będzie także temat mózgowych uszkodzeń widzenia, które zazwyczaj towarzyszą dzieciom z centralnym uszkodzeniem układu nerwowego. Pochylimy się także nad tematem 24 godzinnego pozycjonowania dzieci z MPD z niższym poziomem funkcjonalnym.
Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • umiał szeroko spojrzeć na problemy dziecka z MPD,
 • zrozumieć konsekwencje wynikające z kompensacji i nieprawidłowych wzorców ruchowych,
 • przygotować terapie tak, aby funkcjonalnie była jak najbardziej efektywna,
 • zaadoptować wzrokowo przestrzeń terapeutyczną, aby była jak najbardziej funkcjonalna dla danego dziecka,
 • umiał klasyfikować pacjenta z MPD,
 • umiał ustalać cele terapeutyczne,
 • umiał przewidywać zmiany wtórne i przeciwdziałać przykurczom i deformacjom,
 • przewidzieć konsekwencje motoryczne i strukturalne – co może znacząco wpłynąć na trajektorię dalszego rozwoju dziecka z MPD.

Uczestnicy będą wiedzieli, które mięśnie wykazują się największą hipertonią i które należy testować, aby adekwatnie do poziomu pacjenta programować dalszą terapie i procedury medyczne.

Będą w stanie zauważyć problemy z przetwarzaniem wzrokowym u dzieci z mózgowymi zaburzeniami widzenia. Terapeuta będzie miał wiedzę na temat adaptacji otoczenia i strategii terapeutycznych dostosowanych do poziomu widzenia dziecka tak, aby jak najefektywniej korzystało z widzenia które posiada.

Uczestnicy będą w stanie zrozumieć różnice między hipertonią, spastycznością a dystonią co ma znaczący wpływ na budowanie celów terapeutycznych i interwencji.

Uczestnicy będą w stanie zaplanować zaopatrzenie dla danego pacjenta w zależności od jego poziomu funkcjonalnego w ujęciu 24 godzinnej strategii pozycjonującej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

I dzień 

 1. Mózgowe porażenie dziecięce, podział i rodzaj mózgowego porażenia dziecięcego w zależności od rodzaju uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
 2. Ocena funkcjonalna: badanie, podstawowe zasady obserwacji wzorca ruchowego.
 3. Klasyfikacje GMFCS, MACS, FMS, VFCS, SMART.
 4. Określanie poziomu rozwoju funkcjonalnego dziecka  skale funkcjonalne.
 5. Rozwój zaburzeń motorycznych w MPD. Kaskada zmian ruchowych, kompensacji i deformacji u dziecka z MPD.
 6. Założenia do pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym – badanie dziecka z MPD:
 • Formułowanie celów rehabilitacji (SMART)
 • Ustalanie planu terapii dziecka z MPD w oparciu o potrzeby dziecka i rodzica

II dzień

 1. Zaburzenia widzenia u dzieci z uszkodzeniem mózgu –CVI, mózgowe uszkodzenia widzenia w ujęciu fizjoterapeutycznym.
 2. Spastyczność, hipertonia, dystonia.
 3. Pozycjonowanie i pionizacja. 
 4. Ujęcie w 24 godzinnej perspektywie pacjenta z MPD.
 5. Ortotyka i zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w MPD.
17 godz. (2 dni)
cena: 1390 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów