Skip to content

Instruktorzy

Katarzyna Hrynyszyn

mgr Katarzyna Hrynyszyn

SPECJALISTA FIZJOTERAPII

Magister fizjoterapii. Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT–BOBATH oraz terapii VOJTY. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w klinice neurologii oraz zakładzie usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka. Absolwentka szkolenia Vojty prowadzonego przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V. w Monachium oraz kursów: kinesjologytaping, trójwymiarowa terapia stopy wg Barbary Zukunft–Hueber, SI – kurs I stopnia.
Po wielu asystenturach ( w okresie 2016 – 2018 ) u Pani Barbary Zukunft – Huber odbytych w Polsce i w Niemczech  i po pomyślnie zdanym egzaminie w 2018 roku otrzymała licencję do prowadzenia szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z tego zakresu. Lista certyfikowanych nauczycieli na stronie: (www.zukunft-huber.de)

Zakresy działania:
• Terapia stóp oraz nieprawidłowości w ukształtowaniu nóg niemowląt i dzieci wg Zukunft–Hueber.
• Instruktaż pielęgnacyjny w oparciu o metodę NDT–Bobath oraz instruktaż ćwiczeń wspomagających prawidłowy rozwój niemowląt.
• Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci metodą Vojty oraz zgodnie z koncepcją NDT–Bobath (m.in. rehabilitacja dzieci z  zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetria, dysplazja stawu biodrowego, kręcz szyi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespółem Downa i innymi zespołami genetycznymi wady postawy)
• Kinesiologytaping

CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawdź dostępne terminy naszych kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów
Strefa kursanta