W przypadku pacjentów zmagających się z objawami ze strony układu nerwowego bardzo duże znaczenie ma prawidłowo przeprowadzona diagnostyka neurologiczna. Testy czucia, siły czy rozdzielności dwupunktowej pozwalają specjalistom określić źródło problemu, a także zaplanować i wdrożyć odpowiednią terapię. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak wykorzystać diagnostykę neurologiczną w fizjoterapii, na czym polegają badania układu nerwowego i kiedy należy je wykonywać. Podpowiadamy także, gdzie zdobywać umiejętności praktyczne w tym zakresie.

Czym jest diagnostyka neurologiczna?

Diagnostyka neurologiczna jest podstawą fizjoterapii neurologicznej. Ma na celu identyfikację dolegliwości w obszarze obwodowego i centralnego układu nerwowego. Znajomość przyczyn dysfunkcji neurologicznych jest kluczowa dla tworzenia skutecznych programów terapeutycznych. Szczególne znaczenie ma tutaj zrozumienie, na jakim poziomie układu nerwowego dochodzi do zaburzeń powodujących występowanie określonych objawów.

Analiza wyników diagnostycznych pomaga fizjoterapeutom uzyskać obiektywny obraz stanu pacjenta, co jest niezbędne do skierowania go na odpowiednie leczenie. W wielu przypadkach odpowiedzią na występujące zaburzenia i dolegliwości okazuje się fizjoterapia neurologiczna łącząca w sobie różne metody terapeutyczne, takie jak np. PNF, metoda McKenziego czy kinesiotaping. Zdarza się jednak, że konieczne jest skierowanie pacjenta do dalszej diagnostyki lub na leczenie u innego specjalisty.

Rola diagnostyki neurologicznej w fizjoterapii

Diagnostyka neurologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku pacjentów zmagających się z dysfunkcjami układu nerwowego. Osoby doświadczające dolegliwości tego rodzaju często zgłaszają się do specjalisty z niepokojącymi objawami. Są to między innymi:

 • ruchy mimowolne, np. drżenie,
 • mrowienie w różnych częściach ciała,
 • drętwienie kończyn,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • parestezje,
 • niedowłady.

Mogą one świadczyć o różnego rodzaju chorobach i zaburzeniach, które wynikają z uszkodzenia struktur nerwowych. Dzięki prawidłowej diagnostyce fizjoterapeuta ma szansę trafnie zidentyfikować źródło dolegliwości, a pacjent zyskuje szansę na poprawę jakości życia.

Główne techniki i narzędzia w diagnostyce neurologicznej

Nowoczesne technologie obrazowania, takie jak MRI (obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego) i CT (tomografia komputerowa), są niezwykle ważne w diagnozowaniu stanu neurologicznego pacjentów. Dzięki nim możliwe jest zobrazowanie struktury mózgu i rdzenia kręgowego, co pomaga zidentyfikować różne schorzenia neurologiczne, takie jak guzy, udary, krwiaki czy stwardnienie rozsiane. Badania obrazowe pozwalają na skierowanie pacjenta na odpowiednią terapię oraz monitorowanie postępów w leczeniu, co jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanych efektów terapii.

Ważnym elementem diagnostyki neurologicznej są także testy neurofizjologiczne, takie jak elektromiografia (EMG). Mają one na celu wskazać różnego typu dysfunkcje nerwów i mięśni, które mogą być przyczyną bólu, utraty siły, niedowładów i innych objawów neurologicznych.

W przypadku diagnozowania dolegliwości neurologicznych przez fizjoterapeutę bardzo ważne jest, by przeprowadzić szczegółowy wywiad i zapoznać się ze wszystkimi wynikami badań przedstawionymi przez pacjenta. Dopiero wtedy należy przejść do wykonania dalszych badań.

Diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii

Metody diagnostyczne stosowane przez fizjoterapeutów w przypadku dysfunkcji układu nerwowego obejmują przede wszystkim testy neurologiczne. Do podstawowych badań należą:

 • badanie czucia,
 • badanie siły,
 • badanie rozdzielności dwupunktowej,
 • badanie wibracji,
 • badanie temperatury.

Podczas wykonywania testów specjalista wykorzystuje różnego rodzaju techniki oraz narzędzia.

Wyniki badań neurologicznych wraz z informacjami uzyskanymi podczas wywiadu pozwalają rozpoznać ewentualne zaburzenia układu nerwowego i podjąć dalsze, adekwatne kroki terapeutyczne.

Diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii – zapisz się na kompleksowy kurs

Jeśli interesuje Cię diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii, serdecznie zapraszamy na szkolenia stacjonarne dla fizjoterapeutów organizowane przez Odnovę. Prowadzimy m.in. kurs Kompleksowa diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii – badanie obwodowego i centralnego układu nerwowego. Dlaczego warto? Szkolenie jest prowadzone przez Dariusza Ciborowskiego, doświadczonego fizjoterapeutę i autora książki „Testy kliniczne w fizjoterapii”. Możesz więc liczyć na dużą dawkę aktualnej, specjalistycznej wiedzy oraz praktyki.

Wybierając nasze szkolenia dla fizjoterapeutów, masz szansę skorzystać z dofinansowania. W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Ostatnie aktualności