Jednym ze sposobów pracy stosowanych w przypadku dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce jest metoda INPP opierająca się na specjalnych ćwiczeniach ruchowych. Terapia znajduje zastosowanie m.in. u pacjentów zmagających się z dysleksją, ADHD i rozpraszalnością uwagi. Na czym dokładnie polega? Jakie efekty przynosi? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie INPP, przeczytaj nasz artykuł.

Czym jest metoda INPP?

Metoda INPP została opracowana w latach 70. w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology), od 2001 roku kierowanym przez dr Sally Goddard Blythe. Instytut opracował unikalną metodę identyfikacji niedojrzałości neuromotorycznej oraz indywidualnej terapii, którą stosuje się m.in. u dzieci przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się.

Metoda INPP koncentruje się na pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz wpływie tych odruchów na rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci. Polega na systematycznym wykonywaniu określonych ćwiczeń ruchowych, których celem jest wyhamowanie odruchów zakłócających różne funkcje u dzieci. Jeśli odruchy pierwotne nie wygasają w odpowiednim czasie, a odruchy posturalne nie wykształcają się do momentu osiągnięcia wieku szkolnego, dzieci mogą doświadczać trudności w opanowaniu złożonych umiejętności, takich jak koordynacja ręka-oko czy formułowanie wypowiedzi ustnych. INPP jest nieinwazyjną metodą terapii, która pozwala zwiększyć efektywność nauki oraz wesprzeć prawidłowy rozwój pacjentów.

Pomoc dzieciom z ADHD i innymi trudnościami

Zastosowanie terapii INPP jest bardzo szerokie. Metodę stosuje się w pracy z dziećmi wykazującymi takie trudności, jak:

  • dysleksja,
  • dysgrafia,
  • trudności z nauką czytania i pisania,
  • zaburzenia koordynacji i równowagi,
  • obniżona zdolność koncentracji,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • zaburzenia integracji sensorycznej.

Stosowane w ramach terapii ćwiczenia ruchowe zapewniają skuteczną pomoc dzieciom z ADHD, ADD, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami. Pozwalają na znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie trudności z nauką. Zgodnie z wynikami badań nad skutecznością programu INPP w przedszkolach i szkołach, objęte nim dzieci wykazywały m.in. poprawę równowagi, koordynacji ruchowej, umiejętności czytania oraz pisania.

Jak wygląda terapia metodą INPP?

Kluczowa dla pracy metodą INPP jest umiejętność przeprowadzenia przez terapeutę odpowiednich testów i dokonania trafnej oceny. Specjalista, do którego trafia dziecko z trudnościami w nauce, musi ocenić rozwój fizyczny pacjenta, uwzględniając takie aspekty, jak zdolność do utrzymania prawidłowej postawy ciała. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy dziecko wykazuje objawy niedojrzałości neuromotorycznej oraz zidentyfikowanie obszarów, w których objawy występują.

Nieinwazyjne metody diagnostyczne są podstawą do ustalenia, jak pomagać dziecku w nauce, i przygotowania indywidualnego planu terapii. Praca polega na regularnym wykonywaniu ćwiczeń, które stymulują rozwój określonych umiejętności motorycznych, i wyeliminowaniu problemów, które uniemożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój oraz osiąganie sukcesów. Ważną częścią terapii metodą INPP jest obserwacja zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego, których miernikiem są odruchy pierwotne.

Zapraszamy na kurs z metody INPP

Metoda INPP to rewolucyjne podejście do terapii zaburzeń w rozwoju poznawczym i emocjonalnym, które może przynieść trwałe korzyści dla dzieci z różnymi trudnościami. Skupiając się na rdzeniowych procesach neurologicznych, a nie tylko na symptomach, metoda INPP może przynieść znaczącą poprawę w życiu dzieci z dysleksją, ADHD i innymi trudnościami. Jeśli interesuje Cię profesjonalna pomoc dzieciom w nauce poprzez skuteczne formy terapii, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym kursie: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Dlaczego warto?

Szkolenie z metody INPP prowadzi mgr Bogna Stępień Błachowiak – fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej i licencjonowana trenerka/terapeutka INPP. To doskonała szansa, by zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności od doświadczonej specjalistki. Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych według metody INPP.

Zachęcamy, by sprawdzić również inne kursy dla fizjoterapeutów z naszej oferty. Udzielamy bezpłatnego wsparcia w uzyskaniu dofinansowań szkoleń. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

Ostatnie aktualności