Skip to content
Kurs stacjonarny

PNF Podstawowy

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, lekarzy

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF może być stosowana w neurologii, ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

Czas trwania: 100 godz. dydaktycznych/10 dni

TERMINY

 • Bydgoszcz II CZĘŚĆ – 3-7.06.2022
 • Bydgoszcz I CZĘŚĆ – 8-12.06.2022
 • Bydgoszcz II CZĘŚĆ – 20-24.07.2022
 • Bydgoszcz I CZĘŚĆ – 7-11.09.2022
 • Bydgoszcz II CZĘŚĆ – 16-20.11.2022
 • Bydgoszcz I CZĘŚĆ – 28.09-2.10.2022
 • Bydgoszcz II CZĘŚĆ – 2-6.12.2022

Koncepcja PNF jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. 

Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.

Z powodzeniem stosuje się ją również w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji), a pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.

Szkolenie spełnia standardy europejskie, a koncepcja jest uznana przez systemy ubezpieczenia zdrowotnego Unii Europejskiej.

Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta :

 • pozytywne rozpoczęcie terapii ( z dala od faktycznego miejsca dysfunkcji ) buduje w chorym, pomimo świadomości uszkodzenia, wiarę we własne siły i powodzenie ćwiczeń, stymulując do mobilizacji rezerw tkwiących w jego organizmie bez obawy o wystąpienie bólu,
 • jasno określone, osiągalne cele wpływają na pełną świadomość pacjenta podczas zabiegu,
 • PNF znajduje funkcjonalne rozwiązania dla problemów ruchowych dnia codziennego pacjenta,
 • wyjaśniając zasady wykonywania poszczególnych aktywności, chroni pacjenta przed samoistną, patologiczną kompensacją,
 • uczy zmian pozycji oraz ruchów globalnych (np. poruszania się w obrębie łóżka, przesiadania się z wózka na toaletę), jakie wszyscy wykonujemy w życiu codziennym,
 • ze względu na sumowanie się podczas terapii wielu bodźców odbieranych przez pacjenta stanowi silną stymulację polisensoryczną (w ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i wiele innych).

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to :

 • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,
 • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
 • niewielki wymagania sprzętowe,
 • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

Materiał ze strony IPNFA Poland http://ipnfa.pl/

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Dzień 6.

09:00     Powitanie, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, omówienie pracy domowej

Powtórzenie kombinacji wzorców łopatki i miednicy w 3 fazie kontroli motorycznej

11:15     Rozwiniecie wzorców ruchowych kkg ze zgięciem i wyprostem stawu łokciowego

Powtórzenie technik: Rytmiczne pobudzanie ruchu, Dynamiczna zwrotnośćciągła

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Facilitacja oddychania w różnych zespołach chorobowych

Technika: Hold-Relax – powtórzenie, przykłady praktyczne

16:00     Przygotowanie do pracy z pacjentami – sprawy organizacyjne

Badanie pacjenta i plan pracy

Budowanie terapii w oparciu o hipotezę – przykłady praktyczne

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 7.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia, powtórki

Rozwiniecie wzorców ruchowych kkd ze zgięciem i wyprostem stawu

kolanowego

Powtórzenie technik: Rytmiczne Pobudzanie Ruchu, Dynamiczna Zwrotność

Ciągła, Kombinacja Skurczów Izotonicznych

Technika: Contact-Relax

11:00     Powtórzenie i rozwiniecie facilitacji chodu. Chód w bok, tył, kroki skrzyżne,

Torowanie poszczególnych faz chodu

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Mata – zmiany pozycji, praca w siadzie prostym i bocznym

16:30     Uczestnicy kursu pracują z pacjentami

Przedstawienie pacjentów grupie

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 8.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia, weryfikacja poziomu wiedzy

Techniki stabilizacyjne – Rytmiczna stabilizacja, różnicowanie technik,

Wzorce ruchowe w różnych poz. wyjściowych

11:00     Progresja, leżenie bokiem – stanie

Wzorce ruchowe głowy i szyi

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Zmiana normalnej kolejności ruchu (Timing for emphasis)

Zadania praktyczne dla grupy

16:30     Uczestnicy kursu pracują z pacjentami

Przedstawienie pacjentów grupie

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 9.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia

Rozwiniecie wzorców ruchowych z ruchem zgięcia/wyprostu w stawie pośrednim

11:00     Funkcje wegetatywne – teoria i praktyka

Funkcje wegetatywne – oddychanie

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Technika Contract – Relax – wprowadzenie, różnicowanie, przykłady

wykorzystania

Kursanci przygotowują karty badania i terapii

16:30     Uczestnicy kursu pracują z pacjentami

Przedstawienie pacjentów grupie

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 10.

08:30     Pytania z poprzedniego dnia

Omówienie pracy z pacjentami, postępów w terapii, przedstawienie pracy

domowej

Powtórki materiału zgodne z życzeniami grupy

11:00     Wzorce bilateralne symetryczne, asymetryczne

Kombinacje technik

Zadania praktyczne dla grupy

13:30     System szkolenia w koncepcji PNF

Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Zakończenie kursu podstawowego PNF

100 godz. (5 dni)
cena: 3350 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały dydaktyczne
 • międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kurs

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów