Skip to content
Kurs stacjonarny

PNF Podstawowy

Kurs dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, lekarzy

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF może być stosowana w neurologii, ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

Czas trwania: 100 godz. dydaktycznych/10 dni

TERMINY

 • I CZĘŚĆ – 7-11.02.2022
 • II CZĘŚĆ – 16-20.03.2022
 • I CZĘŚĆ – 20-24.04.2022
 • II CZĘŚĆ – 1-5.06.2022

Koncepcja PNF jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. 

Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.

Z powodzeniem stosuje się ją również w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji), a pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.

Szkolenie spełnia standardy europejskie, a koncepcja jest uznana przez systemy ubezpieczenia zdrowotnego Unii Europejskiej.

Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta :

 • pozytywne rozpoczęcie terapii ( z dala od faktycznego miejsca dysfunkcji ) buduje w chorym, pomimo świadomości uszkodzenia, wiarę we własne siły i powodzenie ćwiczeń, stymulując do mobilizacji rezerw tkwiących w jego organizmie bez obawy o wystąpienie bólu,
 • jasno określone, osiągalne cele wpływają na pełną świadomość pacjenta podczas zabiegu,
 • PNF znajduje funkcjonalne rozwiązania dla problemów ruchowych dnia codziennego pacjenta,
 • wyjaśniając zasady wykonywania poszczególnych aktywności, chroni pacjenta przed samoistną, patologiczną kompensacją,
 • uczy zmian pozycji oraz ruchów globalnych (np. poruszania się w obrębie łóżka, przesiadania się z wózka na toaletę), jakie wszyscy wykonujemy w życiu codziennym,
 • ze względu na sumowanie się podczas terapii wielu bodźców odbieranych przez pacjenta stanowi silną stymulację polisensoryczną (w ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i wiele innych).

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to :

 • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,
 • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
 • niewielki wymagania sprzętowe,
 • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

Materiał ze strony IPNFA Poland http://ipnfa.pl/

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Dzień 1. Teoria i tułów

09:00     Powitanie, przedstawienie prowadzących i uczestników.

Omówienie programu kursu.

Wprowadzenie do koncepcji PNF – definicja, historia, filozofia

10:45     Zasady główne koncepcji PNF, sumowanie bodźców.

Praktyczne przykłady zastosowania.

Wzorce łopatki i miednicy – Elew. Ant.- Depr. Post.

13:00     Przerwa obiadowa

14:00     Wzorce ruchowe łopatki i miednicy z uwzględnieniem zasad głównych –

Elew. Post.- Depr. Ant.

15:45     Kombinacje wzorców łopatki i miednicy z uwzględnieniem filozofii i zasad

głównych

Różne sposoby nauczania ruchu

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 2. Praca na macie

8:30       Pytania z dnia poprzedniego

Techniki w PNF – Rytmiczne pobudzanie ruchu, Kombinacja skurczów

izotonicznych.

Powtórzenie wzorców łopatki i miednicy z wykorzystaniem technik

Stadia kontroli motorycznej

10:15     Wprowadzenie do pracy na macie. Obroty z wykorzystaniem wzorców łopatki i

miednicy

Facilitacja zmian pozycji: leżenie przodem – stanie z uwzględnieniem faz kontroli

motorycznej

Technika – Stabilizacja Zwrotna

13:00     Przerwa obiadowa

14:00:    Mata – rozwiniecie pracy z wykorzystaniem techniki Kombinacja skurczów

izotonicznych

15:45     Badanie pacjenta i planowanie terapii w PNF, ICF

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 3. Wzorce ruchowe

08:30     Pytania z dnia poprzedniego

Wzorce ruchowe – wprowadzenie. Wzorce ruchowe kkg i kkd.

Technika – Dynamiczna zwrotność ciągła, Replikacja (Odtwarzanie)

10:15     Rozwiniecie pracy we wzorcach z zastosowaniem technik

13:00     Przerwa obiadowa

14:00:    Techniki mobilizacyjne: Hold-Relax

16:15     Mata – rozwiniecie pracy w leżeniu tyłem (rotacja dla dolnego tułowia, mostek,

przejście do siadu prostego)

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 4. Tułów i chód

08:30     Pytania z dnia poprzedniego

Wprowadzenie do chodu.

10:15     Aktywności w pozycji siedzącej – korekcja tułowia, głowy, stóp, stabilizacja pozycji

Torowanie ustawiania

13:00     Przerwa obiadowa

14:00:    Facilitacja chodu z wykorzystaniem technik. Stanie obunóż równolegle,

w wykroku, przenoszenie cieżaru ciała, stanie jednonóż, chód w przód

Chód tyłem, chód bokiem,

16:30     Demonstracja pacjenta

Omówienie demonstracji

18:00     Zakończenie dnia

Dzień 5.

08:30     Pytania z dnia poprzedniego

Wzorce ruchowe tułowia – Lifting, zastosowanie w różnych pozycjachwyjściowych

Chopping – zastosowanie w różnych pozycjach wyjściowych

11:00     Dynamiczne wzorce dla tułowia, powtórzenie techniki Trzymaj – Rozluźnij

13:30     Informacja na temat drugiej części kursu, pracy własnej kursantów w przerwie kursu

Praca domowa

Zakończenie dnia

100 godz. (5 dni)
cena: 3350 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały dydaktyczne
 • międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kurs

Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów