Skip to content
Kurs stacjonarny

Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Kurs dla  fizjoterapeutów (licencjat, magister), techników fizjoterapii

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs obejmuje praktyczną wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia fizjoterapeutycznego skolioz. Na szkoleniu poznasz techniki szeroki wachlarz technik wzmacniających mięśnie, mobilizacji kręgosłupa, stabilizacji postawy.

Cena: 1 700 zł
Czas trwania: 26 godz. dydaktycznych (3 dni)

TERMINY

 • Bydgoszcz 12-14.04.2024
 • Warszawa 24-26.05.2024
 • Poznań 21-23.06.2024
 • Bydgoszcz 6-8.09.2024
 • Warszawa 11-13.10.2024
 • Poznań 15-17.11.2024
 • Bydgoszcz 29.11-1.12.2024

Skolioza to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa o wartości kątowej powyżej 10 stopni, które charakteryzuje się; wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, zmianami wielkości krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej, rotacją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej, oraz torsją kręgu. W przypadku mniejszych odchyleń od normy mówimy o postawie skoliotycznej.

Wczesna diagnostyka tych schorzeń i szybkie podjęcie terapii to szansa na uniknięcie poważnych konsekwencji zdrowotnych i konieczności podjęcia leczenia operacyjnego. Zaburzenia obejmujące spłycenie kifozy piersiowej, wał lędźwiowy, rotacje i torsje kręgu, garb żebrowy lub piersiowy czy miednicę skośną stanowią nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny, mogący kończyć się nawet przedwczesną śmiercią pacjenta.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat:

 • mechanizmów powstawania skoliozy,
 • biomechaniki skoliozy,
 • diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą,
 • praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych,
 • rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych,
 • mobilizacji, derotacji kręgosłupa,
 • asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni.
 • odtwarzania nowych korekcyjnych wzorców postawy w różnych pozycjach oraz ich stabilizowania,
 • pracy z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą,
 • ćwiczeń jakie może taka osoba wykonywać sama lub z drugą osobą w domu.

Program

Dzień 1

Część teoretyczna:

 1. ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy,
 2. patomechanika skolioz, określanie wartości kątowej skrzywienia, Test Rissera,
 3. układ mięśniowy i więzadłowy kręgosłupa,
 4. charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą: mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th,
 5. rotacje kręgu, torsja kręgu, garb żebrowy i garb piersiowy,
 6. asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy,
 7. miednica skręcona, skośna,
 8. zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej,
 9. środek ciężkości ciała,
 10. obciążenia kończyn dolnych podczas stania.

Część praktyczna:

 1. badanie i diagnostyka osoby ze skoliozą, testy diagnostyczne,
 2. prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej,
 3. prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej, kifotyzacja kręgosłupa,
 4. praca ze stopą,
 5. wpływ obręczy barkowej i biodrowej na kręgosłup.

Dzień 2

Część praktyczna:

 1. asymetryczne ćwiczenia wydłużające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa,
 2. asymetryczne ćwiczenia skracające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa,
 3. połączenie asymetrycznych ćwiczeń wydłużających i skracających u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa,
 4. techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą,
 5. asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe u osób ze skoliozą.

Dzień 3

Część praktyczna:

 1. postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową,
 2. ćwiczenie u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym,
 3. mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą,
 4. praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą
 5. prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą.

Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Koszt akredytacji 50 zł na rzecz PTF płatne w dniu kursu.

26 godz. (3 dni)
cena: 1700 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe – skrypt z podstawowymi informacjami na temat skoliozy, opisem technik i pozycji prezentowanych na kursie,
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs

  Dane do faktury (PRACODAWCY):

  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta