Skip to content
Kurs stacjonarny

USG w praktyce fizjoterapeuty

Kurs dla fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy

CENA 2390 zł (przy zapisie do 31.12.2023) od 1.01.2024: 2690 zł
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii narządu ruchu. Zajęcia praktyczne odbywają się na aparatach ultrasonograficznych w parach.

CENA 2390 zł (przy zapisie do 31.12.2023) od 1.01.2024: 2690 zł
Czas trwania: 37 godz. dydaktycznych/3 dni

TERMINY

 • Bydgoszcz 4-6.01.2024
 • Bydgoszcz 4-6.04.2024
 • Bydgoszcz 13-15.06.2024
 • Bydgoszcz 29-31.08.2024
 • Bydgoszcz 7-9.11.2024

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestnika z rozpoznawaniem podstawowych patologii narządu ruchu: tendinopatii, zapalenia kaletek, uszkodzeń więzadłowych, chrzęstnych, mięśniowych i wykonywaniem podstawowych pomiarów ultrasonograficznych. Należy zwrócić uwagę na obszary definiowane jako zmienione obrazowo pozostają nieme klinicznie, dlatego na kursie będzie połączone wnioskowanie kliniczne, badanie funkcjonalne i diagnostyka obrazowa co pozwoli stwierdzić, która struktura wpływa na dolegliwości pacjenta.

Dodatkowo na szkoleniu uczestnik pozna podstawy fizjoterapii inwazyjnej z wykorzystaniem USG: przezskórnej elektrolizy i suchego igłowania.

a) część teoretyczna

 • Fizjoterapia i ultrasonografia: assesment, diagnosis, planning, intervation, reassessment.
 • Koncepcja sita.
 • Podstawy obrazowania: powstawanie obrazu, obraz hiper/ hypo/ iso / an / echogeniczny. Artefakty. Anizotropia, efekt dopplerowski. Obrazy ścięgien/ nerwów / mięśni / powięzi / tkanki podskórnej.
 • Procedury poprawiające wizualizacje: częstotliwość, głębokość, focus, gain.
 • Manipulacje głowicą: docisk, ułożenie, chwyt, rotacja, pochylenie, pozycja w trakcie obrazowania, oko dominujące.
 • Algorytm wizualizacji.
 • Tendinopatia, cysty okołościęgniste, zmiany echogeniczności, naderwania, zwapienia, obrzęk ścięgna, dna moczanowa, tenosinovitis: ostre wysiękowe, ostre proliferacyjne, aktywne chroniczne, nieaktywne chroniczne, patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Uszkodzenia mięśniowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Uszkodzenia więzadłowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Uszkodzenia tkanki tłuszczowej: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Krwiaki wewnątrzstawowe / wysięk: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Osteoarthritis: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Zawał mięśnia: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Złamanie kości: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Dna moczanowa / pseudodna: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, czerwone flagi.
 • Uszkodzenie nerwów, zmiany w osłonkach mielinowych: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie.
 • Zespół kanału nadgarstka, kanału nerwu łokciowego, zespół kanału stępu: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, pomiary.
 • Infekcje tkanek miękkich, stawów, kości, po zabiegach operacyjnych.
 • Krwiak wewnątrzastawowy, cysta Bekera, zapalenie kaletek, gangliony, torbiele okołołąkotkowe.
 • Zmiany zwyrodnieniowe rozcięgna podeszwowego / fasciitis / fibromatosis / tłuszczak.
 • Przepuklina brzuszna / pachwinowa: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG.
 • Fizjoterapia inwazyjna – suche igłowanie, przezskórna elektroliza. Aplikacje w płaszczyźnie sondy, poza płaszczyzną sondy, wizualizacja igły.

b) część praktyczna

 • Kompleks kolanowy:
  -badanie funkcjonalne – na niestabilność boczną, przyśrodkową, przednią, tylną, łąkotki, uszkodzenia ścięgniste, MPFL, wzorzec torebkowy/pozatorebkowy. Wnioskowanie kliniczne czysty płyn / krew wewnątrz stawu / uszkodzenie ACL / PCL / MCL / LCL / MM / LM .
  -badanie ultrasonograficzne – więzadło właściwe rzepki, ścięgno podkolanowe, gęsia stopa, enteza mięśnia czworogłowego, mięśnie kulszowo-goleniowe, ITB, LCL, MCL, PCL, ACL, zachyłek nadrzepkowy, boczny, przyśrodkowy, kaletki, troczki, chrząstka na kłykciach kości udowej, czułość i swoistość rozpoznania uszkodzenia łąkotek w USG, lateralizacja rzepki, ustawienie rzepki: wysokie / niskie, rotacja rzepki, dysplazja bloczka, kolano biegacza.
 • Kompleks barkowy :
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia stożka, niestabilność więzadłowa, uszkodzenia obrąbka, impingement.
  – badanie ultrasonograficzne – stożek, LHB, ACJ, CHL, obrąbek, kaletka, interwał rotatorów, bark zamrożony, konflikt podbarkowy, zwapnienia, chrząstka głowie kości ramiennej, kabel.
 • Kompleks łokciowy:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, MCL, LCL, uszkodzenia ścięgniste,
  – badanie ultrasonograficzne – powierzchnie stawowe, UCL, RCL, nerw łokciowy, promieniowy, pośrodkowy, zachyłki przedni / tylny, triceps, biceps, prostowniki, zginacze, kaletki.
 • Ręka:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia ścięgniste w okolicy nadgarstka ręki, uszkodzenia więzadłowe,
  – badanie ultrasonograficzne – nerw pośrodkowy, ścięgna zginaczy, zachyłki, nerw łokciowy, ścięgna prostowników, chrząstka trójkątna, gangliony.
 • Kompleks biodrowy:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia ścięgniste w okolicy biodra, impimgnement,
  – badanie ultrasonograficzne – przywodziciele, staw biodrowy, zachyłek, spojenie łonowe, przyczep prostego uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy, staw krzyżowo-biodrowy, więzadło pachwinowe, triada nerwowo-naczyniowa, TFL, struktury krętarza większego, kolca biodrowego przedniego górnego, nerw kulszowy, mięśnie uda, przyczep mięśni brzucha.
 • Kompleks stawu skokowego I łydka:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia ścięgniste, więzadłowe,
  – badanie ultrasonograficzne – zachyłki, m. piszczelowy przedni, m.prostownik palców, nerw strzałkowy, m. piszczelowy tylny, m. zginacz długi palucha, ATFL, CFL, m. strzałkowe, ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe, m. brzuchaty łydki, m. płaszkowaty, m. podeszwowy.
 • Fizjoterapia inwazyjna – suche igłowanie, przezskórna elektroliza.
CZYTAJ WIĘCEJ

Program

DZIEŃ I:

 1. Wykład: fizjoterapia i ultrasonografia: assesment, diagnosis, planning, intervation, reassessment .
 2. Wykład: koncepcja sita
 3. Wykład: podstawy obrazowania: powstawanie obrazu, obraz hiper/ hypo/ iso / an / echogeniczny. Artefakty. Anizotropia, efekt dopplerowski. Obrazy ścięgien/ nerwów / mięśni / powięzi / tkanki podskórnej
 4. Wykład: procedury poprawiające wizualizacje: częstotliwość, głębokość, focus, gain
 5. Wykład: manipulacje głowicą: docisk, ułożenie, chwyt, rotacja, pochylenie, pozycja w trakcie obrazowania, oko dominujące
 6. Wykład: algorytm wizualizacji
 7. Wykład: tendinopatia, cysty okołościęgniste, zmiany echogeniczności, naderwania, zwapienia, obrzęk ścięgna, dna moczanowa, tenosinovitis: ostre wysiękowe, ostre proliferacyjne, aktywne chroniczne, nieaktywne chroniczne, patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 8. Wykład: uszkodzenia mięśniowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 9. Wykład: uszkodzenia więzadłowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 10. Wykład: uszkodzenia tkanki tłuszczowej: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 11. Wykład: krwiaki wewnątrzstawowe/wysięk: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 12. Wykład: osteoarthritis: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 13. Wykład: zawał mięśnia: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 14. Wykład: złamanie kości: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 15. Wykład: dna moczanowa / pseudodna: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, czerwone flagi
 16. Wykład: uszkodzenie nerwów, zmiany w osłonkach mielinowych: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie
 17. Wykład: zespół kanału nadgarstka, kanału nerwu łokciowego, zespół kanału stępu: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, pomiary
 18. Wykład: infekcje tkanek miękkich, stawów, kości, po zabiegach operacyjnych
 19. Wykład: krwiak wewnątrzastawowy, cysta Bekera, zapalenie kaletek, gangliony, torbiele okołołąkotkowe
 20. Wykład: zmiany zwyrodnieniowe rozcięgna podeszwowego / fasciitis / fibromatosis / tłuszczak
 21. Wykład: przepuklina brzuszna / pachwinowa: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG
 22. Wykład: fizjoterapia inwazyjna – suche igłowanie, przezskórna elektroliza. Aplikacje w płaszczyźnie sondy, poza płaszczyzną sondy, wizualizacja igły
 23. Zajęcia praktyczne: budowa aparatu i obsługa aparatu, ścięgno Achillesa
 24. Zajęcia praktyczne: przedział przedni stawu kolanowego
 25. Zajęcia praktyczne: przedział boczny stawu kolanowego
 26. Zajęcia praktyczne: przedział tylny stawu kolanowego

DZIEŃ II:

 1. Zajęcia praktyczne: LHB, CAL, SUBS
 2. Zajęcia praktyczne: SST, IST, kaletka
 3. Zajęcia praktyczne: badanie dynamiczne, tylna część stawu ramiennego ACJ
 4. Zajęcia praktyczne: przednia część ramienia, nerwy pośrodkowy, promieniowy, łokciowy
 5. Zajęcia praktyczne: łokieć tenisisty / golfisty, triceps, biceps

DZIEŃ III:

 1. Zajęcia praktyczne: prostowniki nadgarstka, zachyłek przedni, ścięgna piszczelowe
 2. Zajęcia praktyczne: ATFC, CFL, ATFL, ścięgna strzałkowe
 3. Zajęcia praktyczne: kostka przyśrodkowa, mięsnie uda przód
 4. Zajęcia praktyczne: mięśnie kulszowo goleniowe, staw biodrowy, krętarz większy
37 godz. (3 dni)
cena: 2690 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim
 • sprzęt na szkolenie dostarcza firma PROSKAN, dzięki czemu uczestnik może zapoznać się z pracą na różnych modelach aparatów

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zobacz również inne kursy:

 

Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów