Skip to content
Kurs stacjonarny

USG w praktyce fizjoterapeuty

Kurs dla fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii narządu ruchu. Zajęcia praktyczne odbywają się na aparatach ultrasonograficznych w parach.

Cena: 2 690 zł
Czas trwania: 37 godz. dydaktycznych/3 dni

TERMINY

 • Kraków 9-11.05.2024
 • Bydgoszcz 14-16.06.2024
 • Bydgoszcz 29-31.08.2024
 • Rzeszów 3-5.10.2024
 • Bydgoszcz 7-9.11.2024

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestnika z rozpoznawaniem podstawowych patologii narządu ruchu: tendinopatii, zapalenia kaletek, uszkodzeń więzadłowych, chrzęstnych, mięśniowych i wykonywaniem podstawowych pomiarów ultrasonograficznych. Należy zwrócić uwagę na obszary definiowane jako zmienione obrazowo pozostają nieme klinicznie, dlatego na kursie będzie połączone wnioskowanie kliniczne, badanie funkcjonalne i diagnostyka obrazowa co pozwoli stwierdzić, która struktura wpływa na dolegliwości pacjenta.

Dodatkowo na szkoleniu uczestnik pozna podstawy fizjoterapii inwazyjnej z wykorzystaniem USG: przezskórnej elektrolizy i suchego igłowania.

a) część teoretyczna

 • Fizjoterapia i ultrasonografia: assesment, diagnosis, planning, intervation, reassessment.
 • Koncepcja sita.
 • Podstawy obrazowania: powstawanie obrazu, obraz hiper/ hypo/ iso / an / echogeniczny. Artefakty. Anizotropia, efekt dopplerowski. Obrazy ścięgien/ nerwów / mięśni / powięzi / tkanki podskórnej.
 • Procedury poprawiające wizualizacje: częstotliwość, głębokość, focus, gain.
 • Manipulacje głowicą: docisk, ułożenie, chwyt, rotacja, pochylenie, pozycja w trakcie obrazowania, oko dominujące.
 • Algorytm wizualizacji.
 • Tendinopatia, cysty okołościęgniste, zmiany echogeniczności, naderwania, zwapienia, obrzęk ścięgna, dna moczanowa, tenosinovitis: ostre wysiękowe, ostre proliferacyjne, aktywne chroniczne, nieaktywne chroniczne, patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Uszkodzenia mięśniowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Uszkodzenia więzadłowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Uszkodzenia tkanki tłuszczowej: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Krwiaki wewnątrzstawowe / wysięk: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Osteoarthritis: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Zawał mięśnia: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Złamanie kości: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie.
 • Dna moczanowa / pseudodna: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, czerwone flagi.
 • Uszkodzenie nerwów, zmiany w osłonkach mielinowych: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie.
 • Zespół kanału nadgarstka, kanału nerwu łokciowego, zespół kanału stępu: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, pomiary.
 • Infekcje tkanek miękkich, stawów, kości, po zabiegach operacyjnych.
 • Krwiak wewnątrzastawowy, cysta Bekera, zapalenie kaletek, gangliony, torbiele okołołąkotkowe.
 • Zmiany zwyrodnieniowe rozcięgna podeszwowego / fasciitis / fibromatosis / tłuszczak.
 • Przepuklina brzuszna / pachwinowa: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG.
 • Fizjoterapia inwazyjna – suche igłowanie, przezskórna elektroliza. Aplikacje w płaszczyźnie sondy, poza płaszczyzną sondy, wizualizacja igły.

b) część praktyczna

 • Kompleks kolanowy:
  -badanie funkcjonalne – na niestabilność boczną, przyśrodkową, przednią, tylną, łąkotki, uszkodzenia ścięgniste, MPFL, wzorzec torebkowy/pozatorebkowy. Wnioskowanie kliniczne czysty płyn / krew wewnątrz stawu / uszkodzenie ACL / PCL / MCL / LCL / MM / LM .
  -badanie ultrasonograficzne – więzadło właściwe rzepki, ścięgno podkolanowe, gęsia stopa, enteza mięśnia czworogłowego, mięśnie kulszowo-goleniowe, ITB, LCL, MCL, PCL, ACL, zachyłek nadrzepkowy, boczny, przyśrodkowy, kaletki, troczki, chrząstka na kłykciach kości udowej, czułość i swoistość rozpoznania uszkodzenia łąkotek w USG, lateralizacja rzepki, ustawienie rzepki: wysokie / niskie, rotacja rzepki, dysplazja bloczka, kolano biegacza.
 • Kompleks barkowy :
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia stożka, niestabilność więzadłowa, uszkodzenia obrąbka, impingement.
  – badanie ultrasonograficzne – stożek, LHB, ACJ, CHL, obrąbek, kaletka, interwał rotatorów, bark zamrożony, konflikt podbarkowy, zwapnienia, chrząstka głowie kości ramiennej, kabel.
 • Kompleks łokciowy:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, MCL, LCL, uszkodzenia ścięgniste,
  – badanie ultrasonograficzne – powierzchnie stawowe, UCL, RCL, nerw łokciowy, promieniowy, pośrodkowy, zachyłki przedni / tylny, triceps, biceps, prostowniki, zginacze, kaletki.
 • Ręka:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia ścięgniste w okolicy nadgarstka ręki, uszkodzenia więzadłowe,
  – badanie ultrasonograficzne – nerw pośrodkowy, ścięgna zginaczy, zachyłki, nerw łokciowy, ścięgna prostowników, chrząstka trójkątna, gangliony.
 • Kompleks biodrowy:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia ścięgniste w okolicy biodra, impimgnement,
  – badanie ultrasonograficzne – przywodziciele, staw biodrowy, zachyłek, spojenie łonowe, przyczep prostego uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy, staw krzyżowo-biodrowy, więzadło pachwinowe, triada nerwowo-naczyniowa, TFL, struktury krętarza większego, kolca biodrowego przedniego górnego, nerw kulszowy, mięśnie uda, przyczep mięśni brzucha.
 • Kompleks stawu skokowego I łydka:
  – badanie funkcjonalne – wzorzec torebkowy / pozatorebkowy, uszkodzenia ścięgniste, więzadłowe,
  – badanie ultrasonograficzne – zachyłki, m. piszczelowy przedni, m.prostownik palców, nerw strzałkowy, m. piszczelowy tylny, m. zginacz długi palucha, ATFL, CFL, m. strzałkowe, ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe, m. brzuchaty łydki, m. płaszkowaty, m. podeszwowy.
 • Fizjoterapia inwazyjna – suche igłowanie, przezskórna elektroliza.
CZYTAJ WIĘCEJ

Program

DZIEŃ I:

 1. Wykład: fizjoterapia i ultrasonografia: assesment, diagnosis, planning, intervation, reassessment .
 2. Wykład: koncepcja sita
 3. Wykład: podstawy obrazowania: powstawanie obrazu, obraz hiper/ hypo/ iso / an / echogeniczny. Artefakty. Anizotropia, efekt dopplerowski. Obrazy ścięgien/ nerwów / mięśni / powięzi / tkanki podskórnej
 4. Wykład: procedury poprawiające wizualizacje: częstotliwość, głębokość, focus, gain
 5. Wykład: manipulacje głowicą: docisk, ułożenie, chwyt, rotacja, pochylenie, pozycja w trakcie obrazowania, oko dominujące
 6. Wykład: algorytm wizualizacji
 7. Wykład: tendinopatia, cysty okołościęgniste, zmiany echogeniczności, naderwania, zwapienia, obrzęk ścięgna, dna moczanowa, tenosinovitis: ostre wysiękowe, ostre proliferacyjne, aktywne chroniczne, nieaktywne chroniczne, patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 8. Wykład: uszkodzenia mięśniowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 9. Wykład: uszkodzenia więzadłowe: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 10. Wykład: uszkodzenia tkanki tłuszczowej: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 11. Wykład: krwiaki wewnątrzstawowe/wysięk: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 12. Wykład: osteoarthritis: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 13. Wykład: zawał mięśnia: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 14. Wykład: złamanie kości: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie
 15. Wykład: dna moczanowa / pseudodna: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, czerwone flagi
 16. Wykład: uszkodzenie nerwów, zmiany w osłonkach mielinowych: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie
 17. Wykład: zespół kanału nadgarstka, kanału nerwu łokciowego, zespół kanału stępu: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG, naturalna historia i prognozowanie, pomiary
 18. Wykład: infekcje tkanek miękkich, stawów, kości, po zabiegach operacyjnych
 19. Wykład: krwiak wewnątrzastawowy, cysta Bekera, zapalenie kaletek, gangliony, torbiele okołołąkotkowe
 20. Wykład: zmiany zwyrodnieniowe rozcięgna podeszwowego / fasciitis / fibromatosis / tłuszczak
 21. Wykład: przepuklina brzuszna / pachwinowa: patofizjologia, obraz kliniczny, obrazowanie, diagnozy różnicowe, wnioski wynikające z obrazu USG
 22. Wykład: fizjoterapia inwazyjna – suche igłowanie, przezskórna elektroliza. Aplikacje w płaszczyźnie sondy, poza płaszczyzną sondy, wizualizacja igły
 23. Zajęcia praktyczne: budowa aparatu i obsługa aparatu, ścięgno Achillesa
 24. Zajęcia praktyczne: przedział przedni stawu kolanowego
 25. Zajęcia praktyczne: przedział boczny stawu kolanowego
 26. Zajęcia praktyczne: przedział tylny stawu kolanowego

DZIEŃ II:

 1. Zajęcia praktyczne: LHB, CAL, SUBS
 2. Zajęcia praktyczne: SST, IST, kaletka
 3. Zajęcia praktyczne: badanie dynamiczne, tylna część stawu ramiennego ACJ
 4. Zajęcia praktyczne: przednia część ramienia, nerwy pośrodkowy, promieniowy, łokciowy
 5. Zajęcia praktyczne: łokieć tenisisty / golfisty, triceps, biceps

DZIEŃ III:

 1. Zajęcia praktyczne: prostowniki nadgarstka, zachyłek przedni, ścięgna piszczelowe
 2. Zajęcia praktyczne: ATFC, CFL, ATFL, ścięgna strzałkowe
 3. Zajęcia praktyczne: kostka przyśrodkowa, mięsnie uda przód
 4. Zajęcia praktyczne: mięśnie kulszowo goleniowe, staw biodrowy, krętarz większy
37 godz. (3 dni)
cena: 2690 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim
 • sprzęt na szkolenie dostarcza firma PROSKAN, dzięki czemu uczestnik może zapoznać się z pracą na różnych modelach aparatów

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zobacz również inne kursy:

 

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs





















  Dane do faktury (PRACODAWCY):









  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

   

  Chcesz podnieść swoje kompetencje w zakresie ultrasonografii narządu ruchu? Zapraszamy na nasze szkolenie USG dla fizjoterapeutów – to 3-dniowy kurs stacjonarny składający się z teorii i dużej dawki praktyki. Podczas zajęć zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania podstawowych patologii narządu ruchu i poznasz podstawy fizjoterapii inwazyjnej z wykorzystaniem USG. Sprawdź najbliższe terminy i zapisz się na kurs!

  USG dla fizjoterapeutów – czego nauczysz się na kursie?

  Kurs USG dla fizjoterapeutów ma na celu nauczyć uczestników rozpoznawania patologii narządu ruchu i wykonywania podstawowych pomiarów ultrasonograficznych. Oprócz tego kursanci mają szansę poznać podstawy przezskórnej elektrolizy i suchego igłowania.

  Teoretyczna część kursu USG dla fizjoterapeutów obejmuje takie zagadnienia jak:

  • fizjoterapia i ultrasonografia: assesment, diagnosis, planning, intervation, reassessment,
  • podstawy obrazowania,
  • sposoby poprawy wizualizacji,
  • manipulacje głowicą.

  Powala też zaznajomić się z zagadnieniami patofizjologii, obrazu klinicznego i obrazowania uszkodzeń mięśni, więzadeł, nerwów, złamań kości, przepukliny brzusznej i wielu innych patologii.

  Ale USG dla fizjoterapeutów to kurs ukierunkowany przede wszystkim na umiejętności praktyczne. Program szkolenia łączy wnioskowanie kliniczne, badanie funkcjonalne i diagnostykę obrazową, a kursanci mają szansę pracować na aparatach ultrasonograficznych. Dzięki temu po ukończeniu kursu są w stanie ocenić, która struktura powoduje objawy u pacjenta.

  Kurs USG dla fizjoterapeutów – dlaczego my?

  Podobnie jak inne szkolenia dla fizjoterapeutów w Odnovie, nasze kursy USG mają bardzo wysoki poziom merytoryczny. Wynika to przede wszystkim z kompetencji instruktorów. Mgr Adam Michoński, który prowadzi szkolenie USG, jest doświadczonym praktykiem i specjalistą w zakresie diagnostyki, ultrasonografii narządu ruchu oraz przezskórnej elektrolizy. To najlepsza gwarancja, że szkolenie spełni Twoje oczekiwania.

  Zachęcamy, by sprawdzić też inne szkolenia stacjonarne dla fizjoterapeutów z naszej oferty. W razie chęci uzyskania dofinansowania na kurs zapraszamy do kontaktu – udzielamy bezpłatnej pomocy w tym zakresie.

   

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta