Skip to content
Kurs stacjonarny

USG w uroginekologii

Kurs dla fizjoterapeutów, osteopatów

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs dla osób zajmujących się problemami dna miednicy chcących wykorzystać USG w diagnostyce i terapii.

Cena: 1 890 zł
Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych/2 dni

TERMINY

 • Bydgoszcz 27-28.04.2024
 • Katowice 13-14.07.2024
 • Warszawa 24-25.08.2024
 • Bydgoszcz 12-13.10.2024
 • Kraków 19-20.10.2024

Celem kursu jest nauka obsługi aparatu USG oraz nauka oceny funkcjonalnej struktur anatomicznych kluczowych dla prawidłowej funkcji dna miednicy.

Uczestnik nauczy się:

 • oceny powłok brzusznych, w tym mięśni brzucha i kresy białej w statyce i dynamice, 
 • analizować strukturę pęcherza moczowego oraz narządów miednicy mniejszej,
 • oceniać ich prawidłowe działanie w kontekście zaburzeń funkcjonalnych.

Uczestnik wzbogaci swój warsztat terapeutyczny o nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne, wprowadzi bezinwazyjne techniki pracy z pacjentem jeśli nie ma możliwości pracy z pacjentem per vaginum, per rectum. 

Użycie USG w diagnostyce i terapii uroginekologicznej pozwoli zweryfikować postępy pacjenta w powtarzalny, obiektywny sposób, eliminując do minimum czynnik błędu ludzkiego w terapii dna miednicy.

Umiejętność badania i terapii z użyciem USG skutecznie zachęca do korzystania z usług fizjoterapeutów ze względu na kompleksowe podejścia do pacjenta.

Program

Dzień I

 1. Obrazowanie USG dla potrzeb fizjoterapii – dobór sprzętu, rodzaje głowic, uwarunkowania prawne wykonywania badań USG dla fizjoterapii, prowadzenie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem RUSI
 2. Obsługa aparatu USG dla potrzeb fizjoterapeuty uroginekologicznego, wykorzystanie możliwości aparatu dla  polepszenia jakości obrazowania i dokładności pomiarów. Nauka wykorzystania funkcji pomiarowych do badań urofizjoterapeutycznych
 3. Ocena powłok brzusznych
 • Kresa biała – normy szerokości, analiza strukturalna, patologie budowy i funkcji
 • Mięsień prosty brzucha
 • Mięśnie skośne zewnętrzne
 • Mięśnie skośne wewnętrzne
 • Mięsień poprzeczny brzucha
 • Okolica pępkowa – ocena ciągłości struktur powięziowych i otrzewnowych
 • Sonofeedback dla struktur powłok brzusznych w pozycjach terapeutycznych
 • Spojenie łonowe – ocena rozejścia i funkcji spojenia łonowego
 • Ocena funkcjonalna struktur z dnia pierwszego pod USG – fizjologia, patologia, czerwone flagi

Dzień II

1. Powtórka obrazowania struktur z dnia pierwszego, pytania kursantów

2. Ocena pęcherza moczowego, wartości referencyjne dla struktur okołopęcherzowych, najczęstsze patologie pęcherza moczowego, rodzaje defektów powięziowych. Obrazowanie elementów około pęcherzowych

 • Pojemność pęcherza
 • Zalegania pomikcyjne
 • Aktywizacja dna miednicy

3. Macica/prostata USG przezkroczowe – ocena struktur miednicy mniejszej. Patologie i nieprawidłowości w aktywizacji dna miednicy. Ocena wydolności szyi i cewki w teście kaszlowym

 • Spojenie łonowe
 • Cewka moczowa
 • Pochwa
 • Pęcherz moczowy
 • Odbytnica
 • Mięsień łonowo-odbytniczy
 • Szyja pęcherza

4. USG przezprzedsionkowe. Ocena funkcjonalna struktur dostępnych w tym obrazowaniu

 • Spojenie łonowe
 • Cewka moczowa
 • Pochwa
 • Pęcherz moczowy
 • Odbytnica
 • Mięsień łonowo-odbytniczy

5. Ocena zwieraczy odbytu 3 typami głowic

6. Ocena funkcjonalna struktur dnia drugiegow obrazowaniu usg- patologie, czerwone flagi.

20 godz. (2 dni)
cena: 1890 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo 14 dni przed szkoleniem o dokładnym miejscu i godzinach zajęć.

Zobacz również inne kursy:

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs

  Dane do faktury (PRACODAWCY):

  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta