Skip to content
Kurs stacjonarny

Nowoczesna fizjoterapia uroginekologiczna – diagnostyka i terapia

Kurs dla fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów fizjoterapii, medycyny od 3 roku

Wybierz termin
Zapisz się na kurs

Opis kursu

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoja wiedze za zakresu nowoczesnej fizjoterapii uroginekologicznej.

Cena: 2 290 zł
Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych/3 dni

TERMINY

 • Katowice 6-8.09.2024
 • Kraków 27-29.09.2024
 • Bydgoszcz 8-10.11.2024

Celem szkolenia jest przekazanie kursantom kompleksowej wiedzy o zaburzeniach dna miednicy, sposobach ich diagnozowania i terapii.

Szkolenie obejmuje wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii dna miednicy, zaburzeń czynnościowych oraz umiejętności praktyczne badania manualnego, badania narzędziowego, wykorzystania EMG, elektrostymulacji, podstaw USG oraz technik pracy manualnej z pacjentkami. 

Kursanci będą umieli wykorzystać skale diagnostyczne do oceny stanu klinicznego pacjentki i na ich bazie zaplanować i poprowadzić terapię. Wiedzę zdobytą na szkoleniu można wykorzystać od pierwszego dnia w gabinecie do skutecznej , opartej na EBM terapii zaburzeń dna miednicy u kobiet.

Szkolenie obejmuje holistyczne podejście do terapii dna miednicy.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił w prawidłowy sposób przeprowadzić wywiad z pacjentką z problemami dna miednicy takimi jak wysiłkowe nietrzymanie moczu, OAB, mieszane nietrzymanie moczu, obniżenie narządu rodnego, ból przy stosunku, vestibulodynia, czy inne. Na bazie szczegółowego wywiadu zaplanuje pełne badanie manualne oraz inne badania diagnostyczne, które umożliwią postawienie prawidłowej diagnozy funkcjonalnej Pacjentki. Uczestnik będzie potrafił również przeanalizować dzienniczek mikcji jako podstawowe narzędzie diagnostyczne oraz znajdzie diagnostyczne czerwone flagi w terapii uroginekologicznej. Na bazie powyższych umiejętności kursant będzie potrafił zaplanować, wykonać i zweryfikować terapię zarówno podstawową, w postaci terapii manualnej i ćwiczeń dna miednicy nacelowanych na konkretny problem pacjentki, jak i dodatkową z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki w postaci EMG, USG, perineometrii, terapii prądami wysokiej częstotliwości aż po drobny sprzęt pomocniczy w terapii dna miednicy. Uczestnik szkolenia będzie potarafił w porozumieniu z pacjentką ustalić plan wspomagania procesu terapii w warunkach domowych oraz dobierze aktywności spontaniczne, w których Pacjentka będzie mogła realizować swoje pasje bez straty dla efektów terapii. Umiejętności nabyte w czasie szkolenia posłużą zarówno jako baza do pracy z kobietami, jak również poszerzą już posiadany warsztat o nowe techniki terapeutyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Dzień I

 1. Anatomia miednicy mniejszej i struktur na nią wpływających (macica, pochwa, mięśnie, więzadła, nerwy, powięzi, powłoki brzuszne, pęcherz moczowy, cewka moczowa)
 2. Wpływ poszczególnych części ciała na dno miednicy, korelacje pracy przepon ciała z dnem miednicy
 3. Podstawy embriologii, wpływ strefy anorektalnej na moczowo-płciową
 4. Neuroanatomia i fizjologia dna miednicy i mikcji, ośrodki kontroli oddawania moczu, odruchy dna miednicy- odruch kaszlowy, odruch prekontrakcji, miotatyczny, odruchy mahoney`a
 5. Ocena postawy ciała, ocena globalna i segmantarna wpływ zaburzeń statyki ciała i wzorców oddechowych na dno miednicy
 6. Nawyki toaletowe

Dzień II

 1. Powtórzenie wiadomości z dnia pierwszego, pytania kursantów
 2. Skale i testy diagnostyczne pomocne w terapii i diagnozie – skala perfect, dzienniczek mikcji, urodynamika, testy funkcjonalne w uroginekologii
 3. Wywiad z pacjentką
 4. Badanie palapcyjne per vaginam – manualna ocena dna miednicy
 5. Zaburzenia oddawania moczu-nietrzymanie moczu (rodzaje, diagnostyka), problemy z oddawaniem moczu – wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, mieszane nietrzymanie moczu, przeszkody podpęcherzowe
 6. Zaburzenia statyki dna miednicy – skala pop-q
 7. Badanie wziernikiem, ocena rodzajów obniżenia narządu rodnego

Dzień III

 1. Powtórzenie wiadomości z dnia drugiego, pytania kursantów
 2. Techniki manualne w pracy z dnem miednicy.
 3. Fizjoterapia zaburzeń uroginekologicznych – techniki manualne, EMG biofeedback,
 4. Fizjoterapia zaburzeń uroginekologicznych -elektrostymulacja, podstawy USG
 5. Ból miednicy – możliwości terapeutyczne i wspomaganie leczenia – techniki manualne, wspomaganie narzędziowe, dilatory i stymulatory
30 godz. (3 dni)
cena: 2290 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

materiały szkoleniowe
certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo 14 dni przed szkoleniem o dokładnym miejscu i godzinach zajęć.

Zobacz również inne kursy:

Zapisz się na kurs

Wybierz miasto i termin kursu

  Zapisz się na kurs
  Uwaga! Certyfikat/faktura ze szkolenia będzie wystawiany/-a zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, aby mieć pewność, że wszystkie informacje organizacyjne dotyczące szkolenia dotrą do Państwa, a na certyfikacie i fakturze będą widniały właściwe dane. W przypadku wprowadzenia błędnych danych lub braku ich aktualizacji, za wydanie poprawnych duplikatów dokumentów pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.


  Dane do faktury (PRACODAWCY):

  Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawodo wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody niebędzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta