Przedwczesne przyjście na świat wiąże się z brakiem pełnej gotowości do samodzielnego funkcjonowania poza łonem matki. W efekcie rozwój wcześniaków często jest utrudniony. Konsekwencje wcześniactwa mogą obejmować choroby, zaburzenia i trudności z dogonieniem rówieśników pod kątem psychoruchowym. Dzieci przedwcześnie urodzone wymagają dobrze zaplanowanej opieki, skoncentrowanej wokół ich indywidualnych potrzeb i obejmującej odpowiednie wsparcie medyczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do lektury.

Czym jest wcześniactwo?

Donoszona ciąża trwa ok. 40 tygodni, czyli ok. 280 dni. Za wcześniaka uznaje się dziecko urodzone przedwcześnie – przed 37. tygodniem (259. dniem) ciąży. Jego stan w momencie przyjścia na świat może być różny – w zależności od stopnia zaawansowania ciąży. Przedwczesny poród zawsze ma jednak pewien wpływ na dalszy rozwój dziecka.

Istnieje wiele czynników, które zwiększają ryzyko przedwczesnego porodu, np. ciąża mnoga, wady szyjki macicy, stosowanie używek w trakcie ciąży. Należy jednak pamiętać, że każda ciąża może zakończyć się urodzeniem wcześniaka – i jest to dość powszechne zjawisko. Do charakterystycznych objawów wcześniactwa należą problemy z samodzielnym oddychaniem, aktywnością psychoruchową, niedorozwój skóry czy brak chrząstki w małżowinie usznej.

Najczęstsze problemy dzieci przedwcześnie urodzonych

Część dzieci przedwcześnie urodzonych nie doświadcza w późniejszym okresie poważnych problemów zdrowotnych. Nie zmienia to jednak faktu, że wcześniaki są narażone na wiele chorób, zaburzeń i zmagają się z problemami w zakresie rozwoju psychoruchowego. Do najczęściej występujących schorzeń należą:

  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • martwicze zapalenie jelit,
  • zaburzenia słuchu,
  • wzmożone napięcie mięśni,
  • wady serca,
  • zaburzenia oddychania.

Jak przebiega rozwój wcześniaków?

Jak wygląda rozwój wcześniaków miesiąc po miesiącu? Zazwyczaj jest mocno opóźniony w stosunku do dzieci urodzonych po 37. tygodniu ciąży. Dzieci urodzone przedwcześnie wykazują zaburzenia napięcia mięśniowego, które prowadzą do trudności w prawidłowej aktywności ruchowej. Często obserwuje się opóźnienia w zakresie nauki chodzenia czy trudności z samodzielnym utrzymaniem pozycji siedzącej. Warto wspomnieć też, że rozwój wcześniaka ma charakter nieharmonijny, tzn. obserwuje się okresy przyspieszeń i zastojów rozwojowych.

Kluczowe we wsparciu prawidłowego rozwoju wcześniaka jest stałe monitorowanie i kontrolowanie stanu dziecka – zarówno pod kątem ruchowym, jak i psychicznym. Ważne, by dziecko miało dostęp do odpowiedniej opieki medycznej. W wielu przypadkach przydatne okazuje się wsparcie fizjoterapeuty.

Fizjoterapia wcześniaków – zapisz się na nasz kurs

Trafnie przeprowadzona diagnostyka oraz regularna fizjoterapia wcześniaków często odgrywa kluczową rolę we wsparciu ich rozwoju. Terapię zawsze należy dostosować do indywidualnych potrzeb i oprzeć na całościowym spojrzeniu na stan pacjenta. Ważne też, by poprowadzić rodziców w zakresie wsparcia samoregulacji ich przedwcześnie urodzonego dziecka.

Jeśli interesuje Cię zagadnienie wcześniactwo a rozwój dziecka, zapisz się na nasz kurs – Terapia dziecka urodzonego przedwcześnie. Na szkoleniu dowiesz się, jak dokonywać samodzielnej oceny pacjenta i planować skuteczną terapię. Nauczysz się także szerszego, holistycznego spojrzenia na problemy rozwojowe wcześniaków. Kurs prowadzi mgr Beata Wasicka, doświadczona fizjoterapeutka specjalizująca się w fizjoterapii pediatrycznej, certyfikowany instruktor koncepcji NDT Bobath.

Zachęcamy także, by sprawdzić inne kursy z fizjoterapii, które organizujemy. Stawiamy przede wszystkim na praktykę, więc masz pewność, że zajęcia przygotują Cię do pracy z pacjentami. W razie pytań o szkolenia dla fizjoterapeutów lub chęci ubiegania się o dofinansowanie kursu zapraszamy do kontaktu.

Ostatnie aktualności