Skip to content
Kurs stacjonarny

Profilaktyka i reedukacja mięśni dna miednicy wg koncepcji COREFIT® SYSTEM

Kurs dla fizjoterapeutów, położnych, pielęgniarek środowiskowych, nauczycieli jogi, trenerów personalnych, instruktorów ( fitness, rekreacji ruchowej, pilates), opiekunów osób starszych, studentów kierunku: fizjoterapia, położnictwo.

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Koncepcja Corefit®System jest skuteczną, nieinwazyjną formą terapii zachowawczej dysfunkcji dna miednicy oraz profilaktyki.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych/2 dni

TERMINY

 • Bydgoszcz 17-18.06.2023
 • Bydgoszcz 18-19.11.2023

Koncepcja Corefit®System powstała na bazie wyników badań naukowców z Australii (Hodges, Sapsford, Richardson), Kanady (Lee, Miller), Szwajcarii (Larsen, Cantienica®-Beckenbodentraining), Francji (Dumoulin) oraz doświadczenia i obserwacji własnych w pracy z pacjentami z dysfunkcjami dna miednicy.

Proponowany program Corefit System, zawierający konkretne zalecenia i plany strategii terapii w poszczególnych zaburzeniach  może odegrać ważną rolę w profilaktyce i terapii zaburzeń statyki miednicy i nietrzymania moczu u znacznej części kobiet po 45 roku życia, a także kobiet w połogu poprawiając komfort życia pacjentek, umożliwiając im dłuższą aktywność zawodową i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. CorefitSystem został także opracowany dla mężczyzn z zaburzeniami funkcji seksualnych oraz nietrzymania moczu po zabiegu prostatektomii.

Wyróżniki koncepcji Corefit® System:

 • ćwiczenia sensomotoryczne, których celem jest zarówno uświadomienie, jak i uruchomienie  okolicy miednicy;
 • nauczanie prawidłowej lokalizacji i świadomego napięcia mięśni dna miednicy z jednoczesnym wyłączeniem dużych, zewnętrznych grup mięśniowych;
 • wolicjonalna aktywacja poszczególnych warstw mięśni dna miednicy;
 • ćwiczenia oddechowe;
 •  indywidualne podejście do procesu usprawniania – dobranie odpowiedniego planu treningowego (algorytmy postępowania: położniczy, uroginekologiczny ( kobiety), urologiczny (mężczyźni);
 •  reedukacja nieprawidłowych wzorców motorycznych (wzorzec globalnego pobudzenia) prowadzących do nadmiernego przeciążenia struktur dna miednicy związanych m.in. z nieprawidłową reakcją na  wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego (głównie podczas kaszlu, kichania, dźwigania);
 •  kokontrakcja mięśni lokalnych stabilizatorów kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego ( wielodzielny, poprzeczny brzucha) oraz mięśni dna miednicy;
 • Różnicowanie napięcia – trening siłowy, wytrzymałościowy.

Efektywność Corefit® System uwarunkowana jest takimi czynnikami jak:

 • umiejętność zlokalizowania i napięcia mięśni dna miednicy (trening sensomotoryczny),
 • czas trwania i intensywność skurczu, ilość powtórzeń (trening wytrzymałościowy i siłowy),
 • umiejętność aktywacji mięśni dna miednicy i mięśni wspomagających,
 • umiejętność wdrożenia aktywnych mięśni dna miednicy w łańcuchy kinematyczne.

Dla kogo terapia:

 • profilaktyka w okresie ciąży,
 • profilaktyka dla osób uprawiających różne formy aktywności – prawidłowa stabilizacja kręgosłupa – przeciwdziałanie urazom kręgosłupa i stawów, nauka prawidłowych zachowań podczas uprawiania ćwiczeń fizycznych,
 • reedukacja mięśni dna miednicy po porodzie (siłami natury i cięciu cesarskim),
 • terapia nietrzymania moczu (wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie z przepełnienia, nietrzymanie moczu po prostatektomii,
 • terapia zaburzeń statyki narządu rodnego (obniżenie ścian pochwy, opadanie macicy, zaburzenia sfery seksualnej),
 • terapia zaburzeń związanych z dysfunkcją stabilizacji głębokiej – dyskopatie, bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych.

Cel szkolenia:

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • w jaki sposób uzyskać u pacjenta prawidłowe napięcie mięśni dna miednicy,
 • w jaki sposób wyeliminować nieprawidłowe wzorce pobudzenia,
 • jak różnicować czas i siłę skurczu mięśni dna miednicy,
 • jak prowadzić terapię u kobiet w ciąży, połogu, okresie menopauzy,
 • w jaki sposób wykorzystać urządzenie Biofeedback Pressure Stabilizer w procesie terapii,
 • jakie zastosować ankiety dla pacjentów wspomagające obserwację zmian w terapii.

 Korzyści:

 • dodatkowe umiejętności praktyczne, znacznie poszerzające kompetencje w zakresie prowadzenia reedukacji dna miednicy,
 • możliwości prowadzenia indywidualnych lub grupowych zajęć reedukacji dna miednicy dla kobiet w każdym wieku,
 • certyfikat uprawniający do pracy terapeutyczno – profilaktycznej metodą Corefit® System,  uprawniający do używania nazwy i logo Corefit® System,
 • wpis reklamowy adresu i danych kontaktowych osób z certyfikatem na stronie www.treningdnamiednicy.pl, w celu zapewnienia poszukującym pacjentom  łatwiejszego dostępu do terapii.
 • terapeuci i położne – prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób z dysfunkcjami dna miednicy (kobiety ciąża, połóg, menopauza + każdy wiek, mężczyźni po prostatektomii)
 • instruktorzy, nauczyciele – prowadzenie ćwiczeń dna miednicy dla grup i indywidualnie, bezpieczne i nie nasilające dolegliwości pacjenta dopasowanie treningu fitness i innych ćwiczeń dla osób z problemami z kręgosłupem, dnem miednicy, dla kobiet po porodzie, po zabiegach operacyjnych itp.
CZYTAJ WIĘCEJ

Program

Program kursu

Moduł teoretyczny  

 1. Anatomia i fizjologia układu moczowo-płciowego kobiety
 2. Mięśnie dna miednicy – budowa i funkcja
 3. System głębokiej stabilizacji a dno miednicy – zależności
 4. Zaburzenia funkcji dna miednicy – objawy, przyczyny położnicze
 5. Koncepcja Corefit® – zasady podstawowe, narzędzia pracy
 6. Aparat Biofeedback Stabiliser® – zasady funkcjonowania, zastosowanie w uzyskaniu prawidłowego napięcia mięśni stabilizujących – trening funkcjonalny
 7. System Corefit® w pracy fizjoterapeuty, położnej i pielęgniarki – możliwości wykorzystania:

– szkoła rodzenia, wizyty patronażowe, inne

– oddział położniczy,  ginekologiczny, urologiczny

 

Moduł praktyczny  

konieczny wygodny strój do ćwiczeń,  zajęcia w 2-3 osobowych podgrupach

 1. Ćwiczenia bazowe – sensomotoryczne
 2. Lokalizacja punktów referencyjnych na miednicy
 3. Nauka prawidłowej wolicjonalnej aktywacji odpowiednich grup mięśniowych
 4. Ćwiczenia mięśni dna miednicy w zmiennych pozycjach wyjściowych z uwzględnieniem prawidłowego egzekwowania napięcia u ćwiczących
 5. Nauka prawidłowych technik kaszlu, dźwigania, pochylania z uwzględnieniem stanu/wieku pacjenta (ciąża, połóg, menopauza, przygotowanie do zabiegu operacyjnego, postępowanie po zabiegu)
 6. Kwestionariusze stosowane w Corefit® – wzory do pracy z pacjentem w celu monitorowania postępu terapii
 7. Aparat Biofeedback Stabiliser® – zastosowanie praktyczne, korekta nieprawidłowych wzorców aktywacji mięśni
 8. Dyskusja, podsumowanie, pytania do prowadzącego
16 godz. (2 dni)
cena: 1390 zł

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kurs


Dane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów